2017-09-13 06:00

2017-09-13 06:00

Jag känner mig sviken

Arbetsmarknaden: Var finns hjälp att få?

Jag springer så snabbt jag kan ifrån de elaka skratten in till lärarrummet och hoppas att de inte följer efter.

Det pratades om ett anti-mobbningsteam, men det var aldrig någon som ingrep när jag blev inträngd i ett hörn av längre elever eller när jag fick höra elaka kommentarer varje rast.

När skol-och gymnasietiden var över trodde jag att det skulle bli mycket enklare. Istället får jag knappt hjälp att hitta en anpassad arbetsplats, jag får höra att ingen vill anställa mig på grund av min funktionsnedsättning, trots att det påståendet är fel.

Jag känner mig sviken. Vart finns hjälpen för tonåringar och unga vuxna med ADHD och Autismspektrumtillstånd?

Anonym

Jag springer så snabbt jag kan ifrån de elaka skratten in till lärarrummet och hoppas att de inte följer efter.

Det pratades om ett anti-mobbningsteam, men det var aldrig någon som ingrep när jag blev inträngd i ett hörn av längre elever eller när jag fick höra elaka kommentarer varje rast.

När skol-och gymnasietiden var över trodde jag att det skulle bli mycket enklare. Istället får jag knappt hjälp att hitta en anpassad arbetsplats, jag får höra att ingen vill anställa mig på grund av min funktionsnedsättning, trots att det påståendet är fel.

Jag känner mig sviken. Vart finns hjälpen för tonåringar och unga vuxna med ADHD och Autismspektrumtillstånd?

Anonym

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.