2017-07-26 06:00

2017-07-26 06:00

Som ett dåligt förhållande

Klimatet: Avgift och utdelning skulle minska koldioxidutsläppen

Nu har det hänt igen! I Norrbotten. Skyfall med smältande snö som fick älvarna att svämma över. Man kan avfärda detta med att säga att det brukar hända vart tionde år, men det skulle jag inte våga påstå. Jag själv har traumatiska minnen från skyfallet över Malmö den 31 augusti 2014. I skrivande stund vräker det ner utanför mitt fönster samtidigt som jag ser i TV2 Danmark bilder av översvämmade gator. Om skyfallen har ökat i antal är fortfarande oklart! Men har man varit med om ett så glömmer man det aldrig!

Översvämningar förstör inte bara våra materiella tillgångar utan orsakar problem på längre sikt med förorenade brunnar och dricksvattenbrist. De stora landisarna på Grönland och Antarktis smälter och höjer havsvattensnivån. Våra ägor som vi har tagit för givna försvinner i vågorna. Värmeböljor medför nya sjukdomar och påfrestar våra hjärtan och avslutar våra liv i förtid. Stormar ökar otryggheten i tillvaron och kostar pengar som vi skulle kunna använda till något annat.

Klimatförändringen har gett oss ett nytt klimat som är som ett dåligt förhållande. Vårt väder är antingen för blött, eller för hett eller för kallt eller stormigt! Alltid helt oförutsägbart! Ordet LAGOM lyser med sin frånvaro! Mycket irriterande och energikrävande! Ett dåligt förhållande kan man alltid lämna, men det kan man inte göra med klimatet. I stället måste vi åtgärda klimatförändringen.

Så vad kan vi göra åt saken? På momangen kan vi börja med att minska koldioxidutsläppen. Det finns ett förslag som skulle göra det snabbt, effektivt, billigt och rättvist, nämligen Avgift och Utdelning. Detta förslag har ca 10 år på nacken, och har utvecklats av CCL (Citizens´ Climate Lobby) i USA, idag en världsomfattande klimatrörelse. Lägg en stigande avgift på koldioxidutsläpp och dela ut statens hela intäkt från avgiften till varje vuxen medborgare i lika stora delar. Förslaget har ingen politisk färg och är lätt att införa. Det avskaffar sig självt i den stunden fossila energier har blivit så pass dyra att ingen längre vill ha med dem att göra. Redan idag finns det många alternativa mer hållbara energislag att tillgå.

Utdelningen, som är den stora skillnaden jämfört med andra föreslagna skatter och avgifter, lockar till att stödja förslaget och ger ett ekonomiskt bidrag till omställningen. Ett sympatiskt förslag där alla är vinnare. Läs gärna mer på Klimatsvaret.se.

Marketta Siltanen

Klimatsvaret – CCL - Sverige

Nu har det hänt igen! I Norrbotten. Skyfall med smältande snö som fick älvarna att svämma över. Man kan avfärda detta med att säga att det brukar hända vart tionde år, men det skulle jag inte våga påstå. Jag själv har traumatiska minnen från skyfallet över Malmö den 31 augusti 2014. I skrivande stund vräker det ner utanför mitt fönster samtidigt som jag ser i TV2 Danmark bilder av översvämmade gator. Om skyfallen har ökat i antal är fortfarande oklart! Men har man varit med om ett så glömmer man det aldrig!

Översvämningar förstör inte bara våra materiella tillgångar utan orsakar problem på längre sikt med förorenade brunnar och dricksvattenbrist. De stora landisarna på Grönland och Antarktis smälter och höjer havsvattensnivån. Våra ägor som vi har tagit för givna försvinner i vågorna. Värmeböljor medför nya sjukdomar och påfrestar våra hjärtan och avslutar våra liv i förtid. Stormar ökar otryggheten i tillvaron och kostar pengar som vi skulle kunna använda till något annat.

Klimatförändringen har gett oss ett nytt klimat som är som ett dåligt förhållande. Vårt väder är antingen för blött, eller för hett eller för kallt eller stormigt! Alltid helt oförutsägbart! Ordet LAGOM lyser med sin frånvaro! Mycket irriterande och energikrävande! Ett dåligt förhållande kan man alltid lämna, men det kan man inte göra med klimatet. I stället måste vi åtgärda klimatförändringen.

Så vad kan vi göra åt saken? På momangen kan vi börja med att minska koldioxidutsläppen. Det finns ett förslag som skulle göra det snabbt, effektivt, billigt och rättvist, nämligen Avgift och Utdelning. Detta förslag har ca 10 år på nacken, och har utvecklats av CCL (Citizens´ Climate Lobby) i USA, idag en världsomfattande klimatrörelse. Lägg en stigande avgift på koldioxidutsläpp och dela ut statens hela intäkt från avgiften till varje vuxen medborgare i lika stora delar. Förslaget har ingen politisk färg och är lätt att införa. Det avskaffar sig självt i den stunden fossila energier har blivit så pass dyra att ingen längre vill ha med dem att göra. Redan idag finns det många alternativa mer hållbara energislag att tillgå.

Utdelningen, som är den stora skillnaden jämfört med andra föreslagna skatter och avgifter, lockar till att stödja förslaget och ger ett ekonomiskt bidrag till omställningen. Ett sympatiskt förslag där alla är vinnare. Läs gärna mer på Klimatsvaret.se.

Marketta Siltanen

Klimatsvaret – CCL - Sverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.