2017-07-14 06:00

2017-07-14 06:00

Finns utrymme för förbättringar

INSÄNDARE: Svar direkt gällande replik "Fick ingen information i förväg":

Det är bra att SR i sin replik förtydligar orsakerna till varför det dröjde åtskilliga minuter innan man gick ut med att söndagens VMA-signal handlade om ett falsklarm. Däremot återstår faktumet att det dröjde 24 minuter från det att falsklarmet rapporterades i radion till att det sändes ut en push-notis till alla som har SR:s app i mobilen.

Att sändningstillståndet föreskriver att SR ska gå ut med VMA i radion är i sammanhanget ett klent försvar till varför det dröjde så pass länge innan informationen även gick ut som push-notis. Här finns onekligen utrymme för förbättringar. Förhoppningsvis kommer incidenten att leda till förändrade rutiner hos samtliga aktörer med särskilt ansvar för vår beredskap, inklusive public service-bolagen.

Erik Thyselius

Ledarskribent, Svenska Nyhetsbyrån

Att sändningstillståndet föreskriver att SR ska gå ut med VMA i radion är i sammanhanget ett klent försvar till varför det dröjde så pass länge innan informationen även gick ut som push-notis. Här finns onekligen utrymme för förbättringar. Förhoppningsvis kommer incidenten att leda till förändrade rutiner hos samtliga aktörer med särskilt ansvar för vår beredskap, inklusive public service-bolagen.

Erik Thyselius

Ledarskribent, Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.