2017-05-18 06:00

2017-05-18 06:00

Det behövs fler svar

Kemab: Fortsättning följer om vårt öppna brev till KS ordförande och ekonomichefen

Vi har noterat att Kommunstyrelsens ordförande S-O Axelsson i dagens tidning kommit med ett bemötande på vårt tidigare öppna brev angående KEMAB-affären.

Detta innehöll väldigt många ord men enbart ett fåtal svar. Svar på de viktigaste frågorna har han undvikit att ge. Vi efterlyser därför fortfarande svar på frågan hur upphandlingen av konsulter och utvärdering av försäljningsprocessen gått till samt protokollförda beslut i KS arbetsutskott och i styrelsen för Kommunhus AB.

Det är också önskvärt att VD:s befogenheter i Kommunhus AB redovisas.

Vi erfar dagligen att dessa frågor är vad kommunens medborgare vill ha svar på samt vad en eventuell försäljning innebär för den enskilde medborgaren eller företagaren. Uppfattningen att hanteringen av frågan om en eventuell försäljning inte gått rätt till är utbredd.

Kommunstyrelsens ordförande framför i sitt svar bl. a. att arvodet till konsulterna blir rimligt lågt om det inte blir någon försäljning av KEMAB. Rimligt låga kostnader kan uppenbart tolkas på olika sätt beroende på vem som skall stå för notan. Sanningen måste komma fram.

Kommunstyrelsens ordförande anför vidare att ”anledningen till att avtalet inte lämnas ut är för att skydda konsulternas framtida affärsmöjligheter”. Med den erfarenhet vi har av konsultverksamhet anser vi detta vara en efterkonstruktion. Man kan i stället fråga sig vad den egentliga anledningen är.

Redovisa öppet och ärligt för Karlskoga kommuns medborgare vad konsulterna hittills kostat i sin helhet och vad som tillkommer om försäljningsplanerna avslutas nu.

Utifrån våra erfarenheter/kunskaper är det skrämmande att det kunnat gå så långt utan att något organ fattat ett beslut. Revisorerna bör ingående granska denna vidlyftiga Hantering/upphandling.

 

Sven Gadde

f.d. Kommunstyrelsens ordförande

Bror Gillström

f.d. Kommundirektör

Rune Karlsson

f.d. VD i KEMAB

 

 

Detta innehöll väldigt många ord men enbart ett fåtal svar. Svar på de viktigaste frågorna har han undvikit att ge. Vi efterlyser därför fortfarande svar på frågan hur upphandlingen av konsulter och utvärdering av försäljningsprocessen gått till samt protokollförda beslut i KS arbetsutskott och i styrelsen för Kommunhus AB.

Det är också önskvärt att VD:s befogenheter i Kommunhus AB redovisas.

Vi erfar dagligen att dessa frågor är vad kommunens medborgare vill ha svar på samt vad en eventuell försäljning innebär för den enskilde medborgaren eller företagaren. Uppfattningen att hanteringen av frågan om en eventuell försäljning inte gått rätt till är utbredd.

Kommunstyrelsens ordförande framför i sitt svar bl. a. att arvodet till konsulterna blir rimligt lågt om det inte blir någon försäljning av KEMAB. Rimligt låga kostnader kan uppenbart tolkas på olika sätt beroende på vem som skall stå för notan. Sanningen måste komma fram.

Kommunstyrelsens ordförande anför vidare att ”anledningen till att avtalet inte lämnas ut är för att skydda konsulternas framtida affärsmöjligheter”. Med den erfarenhet vi har av konsultverksamhet anser vi detta vara en efterkonstruktion. Man kan i stället fråga sig vad den egentliga anledningen är.

Redovisa öppet och ärligt för Karlskoga kommuns medborgare vad konsulterna hittills kostat i sin helhet och vad som tillkommer om försäljningsplanerna avslutas nu.

Utifrån våra erfarenheter/kunskaper är det skrämmande att det kunnat gå så långt utan att något organ fattat ett beslut. Revisorerna bör ingående granska denna vidlyftiga Hantering/upphandling.

 

Sven Gadde

f.d. Kommunstyrelsens ordförande

Bror Gillström

f.d. Kommundirektör

Rune Karlsson

f.d. VD i KEMAB

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.