2017-03-21 06:00

2017-03-21 06:00

Vakna ur vintersömnen

Lasarettet: Satsa på Karlskogas sjukvård

Jag har kamrater som sagt upp sig från Landstinget i Stockholms län, för att flytta till Karlskoga och jobba på lasarettet. De trivs utmärkt, och gör fina arbetsinsatser.

Det bekymrat mig att det verkar pågå en nedrustning av inte bara BB. Karlskoga BB ligger på tredje plats bland kundnöjdheten, hos landets BB-avdelningar. Nu väntar ytterligare en sommar med en stängd BB-avdelning, och mammor ska fraktas till Örebro. Det ligger något i att bilda en ”mobil BB-station vid Våtsjön” (enligt revyn Gör-Sköj), speciellt efter födseln på parkeringsfickan utanför Sollefteå... Kanske borde varje kioskbiträde få en kurs i förlossningsvård?

Vad som inte kanske är offentligt är att barnmorskorna inne i Örebro har förtur på att välja semesterperiod, och att deras kollegor från Karlskoga då förväntas täcka upp. Tror inte detta genererar något popularitetspris på Karlskoga lasarett. Att sitta och pendla in till Örebro är väl heller inte speciellt klimatsmart. De blir trötta nog ändå, utan den pendlingssträckan.

Sedan många år ligger Karlskoga Lasarett i topp i vården med korta köer och bra vård (och mottar även patienter från andra landsting tex Dalarna), vilket genererar intäkter. Karlskoga lasarett ligger bäst till i kampen med att motverka trycksår i hela Sverige, sedan flera år tillbaka. Detta har tom uppmärksammats på riksnyheterna. Då en patient remitteras in till Örebro, och sedan återkommer hit, har den ofta fått trycksår på köpet. Med lidande och ökande vårdkostnader som följd. Knappast billigare.

Tidigare fanns ett samarbete över avdelningsgränserna. Detta har upphört. Nu ska allt från minsta ingrepp ”bollas” in till Örebro, och sedan tillbaka. Kan man kalla detta effektivt, både rörande kostnader, och då man ser till patientlidande? NEJ, enligt sunt bondförnuft!

Karlskoga är dessutom en stor arbetsgivare, och därmed bidragande till Karlskogas skatteunderlag. Ska det bli en avancerad vårdcentral kvar av lasarettet, med kvalificerad personal som flyr både den och Karlskoga? Eller planeras nedläggning?

Tidigare har ST-läkare köat för att få komma till Karlskoga Lasarett och lära sig. Måtte inte detta höra till en svunnen tid!

Vakna ur vintersömnen politiker! Satsa på Karlskogas sjukvård! Annars bör vi få hjärtinfarkt på Storgatan i Örebro...

Nyinflyttad och orolig

Jag har kamrater som sagt upp sig från Landstinget i Stockholms län, för att flytta till Karlskoga och jobba på lasarettet. De trivs utmärkt, och gör fina arbetsinsatser.

Det bekymrat mig att det verkar pågå en nedrustning av inte bara BB. Karlskoga BB ligger på tredje plats bland kundnöjdheten, hos landets BB-avdelningar. Nu väntar ytterligare en sommar med en stängd BB-avdelning, och mammor ska fraktas till Örebro. Det ligger något i att bilda en ”mobil BB-station vid Våtsjön” (enligt revyn Gör-Sköj), speciellt efter födseln på parkeringsfickan utanför Sollefteå... Kanske borde varje kioskbiträde få en kurs i förlossningsvård?

Vad som inte kanske är offentligt är att barnmorskorna inne i Örebro har förtur på att välja semesterperiod, och att deras kollegor från Karlskoga då förväntas täcka upp. Tror inte detta genererar något popularitetspris på Karlskoga lasarett. Att sitta och pendla in till Örebro är väl heller inte speciellt klimatsmart. De blir trötta nog ändå, utan den pendlingssträckan.

Sedan många år ligger Karlskoga Lasarett i topp i vården med korta köer och bra vård (och mottar även patienter från andra landsting tex Dalarna), vilket genererar intäkter. Karlskoga lasarett ligger bäst till i kampen med att motverka trycksår i hela Sverige, sedan flera år tillbaka. Detta har tom uppmärksammats på riksnyheterna. Då en patient remitteras in till Örebro, och sedan återkommer hit, har den ofta fått trycksår på köpet. Med lidande och ökande vårdkostnader som följd. Knappast billigare.

Tidigare fanns ett samarbete över avdelningsgränserna. Detta har upphört. Nu ska allt från minsta ingrepp ”bollas” in till Örebro, och sedan tillbaka. Kan man kalla detta effektivt, både rörande kostnader, och då man ser till patientlidande? NEJ, enligt sunt bondförnuft!

Karlskoga är dessutom en stor arbetsgivare, och därmed bidragande till Karlskogas skatteunderlag. Ska det bli en avancerad vårdcentral kvar av lasarettet, med kvalificerad personal som flyr både den och Karlskoga? Eller planeras nedläggning?

Tidigare har ST-läkare köat för att få komma till Karlskoga Lasarett och lära sig. Måtte inte detta höra till en svunnen tid!

Vakna ur vintersömnen politiker! Satsa på Karlskogas sjukvård! Annars bör vi få hjärtinfarkt på Storgatan i Örebro...

Nyinflyttad och orolig

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.