2016-10-18 06:00

2016-10-18 06:00

Oro inför nya storregionen

Politik: Alla kommuner kommer inte att vara representerade

Politik

Vi delar Alliansens oro angående den nya storregionen. Om de uppgifterna vi ha fått stämmer så kommer Svealandsregionen att bestå av 64 kommuner och med den nya indelningen så kommer det bara att finnas 47 platser att tillsätta. Det betyder att inte alla kommuner kommer att finnas representerade i den nya storregionen. Från en demokratisk synvinkel försvagar man demokratin och risken finns att insyn i verksamheten minskar.

Region Örebro har problem i organisationen med långa vårdköer, brist på vårdplatser med mera. Om man tror att den nya Svealandsregionen skall lösa alla problem, då är man naiv. Man kan inte bygga något nytt på ett trasigt fundamen. Från ett logiskt perspektiv så innebär detta att man köper sig lite tid och hoppas att allt ska ordna sig. Det kommer ökade kostander när den nya regionen bildas.

Vår syn på den nya regionen är att det rör sig mer om maktkoncentration och centralisering, vilket i sin tur visar att det är viktigare att bestämma över människors liv än att ha en mer personlig kontakt till sin befolkning. Besluten som kommer att fattas, görs inte på ett lokalt plan, vilket har stor betydelse för lokalbefolkningen.

Den 27 september under kommunfullmäktige i Karlskoga, kom majoriteten inte med ett enda konkret exempel på hur den nya storregionens bildande skulle göra något bättre. Denna omställning är en av Sveriges största under modern tid och kommer att ha en stor påverkan i hela Sverige. Så från ett folkligt perspektiv borde detta folkomröstas om.

Vi skulle vilja veta hur denna omställning kommer att se ut för varje kommun, med tanke på att någon bör sitta med den vetskapen. Om det inte finns någon som kan berätta hur, kan man då rösta JA till detta beslut?

Med vänlig hälsning

Miljödemokraterna

Vi delar Alliansens oro angående den nya storregionen. Om de uppgifterna vi ha fått stämmer så kommer Svealandsregionen att bestå av 64 kommuner och med den nya indelningen så kommer det bara att finnas 47 platser att tillsätta. Det betyder att inte alla kommuner kommer att finnas representerade i den nya storregionen. Från en demokratisk synvinkel försvagar man demokratin och risken finns att insyn i verksamheten minskar.

Region Örebro har problem i organisationen med långa vårdköer, brist på vårdplatser med mera. Om man tror att den nya Svealandsregionen skall lösa alla problem, då är man naiv. Man kan inte bygga något nytt på ett trasigt fundamen. Från ett logiskt perspektiv så innebär detta att man köper sig lite tid och hoppas att allt ska ordna sig. Det kommer ökade kostander när den nya regionen bildas.

Vår syn på den nya regionen är att det rör sig mer om maktkoncentration och centralisering, vilket i sin tur visar att det är viktigare att bestämma över människors liv än att ha en mer personlig kontakt till sin befolkning. Besluten som kommer att fattas, görs inte på ett lokalt plan, vilket har stor betydelse för lokalbefolkningen.

Den 27 september under kommunfullmäktige i Karlskoga, kom majoriteten inte med ett enda konkret exempel på hur den nya storregionens bildande skulle göra något bättre. Denna omställning är en av Sveriges största under modern tid och kommer att ha en stor påverkan i hela Sverige. Så från ett folkligt perspektiv borde detta folkomröstas om.

Vi skulle vilja veta hur denna omställning kommer att se ut för varje kommun, med tanke på att någon bör sitta med den vetskapen. Om det inte finns någon som kan berätta hur, kan man då rösta JA till detta beslut?

Med vänlig hälsning

Miljödemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.