2016-10-17 06:00

2016-10-17 06:00

Ett förslag till svar

Sophämtning: Sämre produkt och höjda priser

Det är intressant att konstatera vilket strutsbeteende som ansvariga för sophanteringen i Karlskoga använder sig av. I stort sett varje dag den sista tiden har det varit balanserade insändare som ställt många bra och relevanta frågor. Svar? Inte ett enda...

Det är intressant att konstatera att man i sin monopolställning använder samma typ av argumentation som man har till barn. En klapp på huvudet med kommentaren att så här är det i livet. Kanske inte rättvist och smart alla gånger; men så här är det.

Intressant att man också i denna monopolställning lyckats försämra produkten (glesare tömning, vi gör en del av deras arbete exempelvis sortering mm) utan att justera priset mer än uppåt...

Jag vill härmed hjälpa de ansvariga med ett svar som kan publiceras i KT samtidigt som det skickas ut till alla kunder

”Hoppsan!Efter de synpunkter som vi fått på den nya ordningen för sophämtning, har vi beslutat att ändra lite i de regler som gäller. Om du har dina sopkärl lätt åtkomliga inom tre meter från tomtgräns med fri röjd passage året runt, kommer vi att hämta dessa utan extra kostnad. Om du har möjlighet att dra fram dina sopkärl till tomtgräns varje gång vi kommer och tömmer, får du en rabatt på 15 % på din avgift för sophämtningen!”

Enkelt!

Tydligt!

Rättvist!

Nybliven sopåkare

Det är intressant att konstatera vilket strutsbeteende som ansvariga för sophanteringen i Karlskoga använder sig av. I stort sett varje dag den sista tiden har det varit balanserade insändare som ställt många bra och relevanta frågor. Svar? Inte ett enda...

Det är intressant att konstatera att man i sin monopolställning använder samma typ av argumentation som man har till barn. En klapp på huvudet med kommentaren att så här är det i livet. Kanske inte rättvist och smart alla gånger; men så här är det.

Intressant att man också i denna monopolställning lyckats försämra produkten (glesare tömning, vi gör en del av deras arbete exempelvis sortering mm) utan att justera priset mer än uppåt...

Jag vill härmed hjälpa de ansvariga med ett svar som kan publiceras i KT samtidigt som det skickas ut till alla kunder

”Hoppsan!Efter de synpunkter som vi fått på den nya ordningen för sophämtning, har vi beslutat att ändra lite i de regler som gäller. Om du har dina sopkärl lätt åtkomliga inom tre meter från tomtgräns med fri röjd passage året runt, kommer vi att hämta dessa utan extra kostnad. Om du har möjlighet att dra fram dina sopkärl till tomtgräns varje gång vi kommer och tömmer, får du en rabatt på 15 % på din avgift för sophämtningen!”

Enkelt!

Tydligt!

Rättvist!

Nybliven sopåkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.