2016-10-15 06:00

2016-10-15 06:00

Släpp prestigen!

INSÄNDARE: Om det blir fel - gör om och gör rätt

Ibland upptäcker man i efterhand att fattade beslut blivit fel och får negativa konsekvenser. Släpp då prestigen, erkänn att det blev fel och ändra snabbt besluten utan att dra det hela i långbänk och hoppas att kritiken skall tystna.

Under hösten är det två beslut som har upprört känslorna hos många invånare i Karlskoga.

1. Den nya linjedragningen av lokalbussarna. Vissa saker har blivit bättre i samband med trafikomläggningen, men de nya färdvägarna för de tre lokalbusslinjerna är helt obegripliga. Meningen måste väl ändå vara att lokalbussarna skall åka där människorna bor och att det skall vara rimliga avstånd till hållplatserna samt att bussarna skall passera äldreboenden, livsmedelsaffärer, vårdcentraler och köpcentra m.fl. platser som många människor har behov av att besöka. Är det någon person i Örebro utan insikter i Karlskogas geografi som har beslutat om linjesträckningen? Har inte kommunen något inflytande i samband med att upphandlingen genomförs?

2. Hanteringen av sophämtning i villaområdena. Mina sopkärl står precis innanför tomtgränsen på en relativt vindskyddad plats. Det närmaste kärlet kan nås om man står utanför tomtgränsen och sträcker på armarna. För att nå det som står längst in behöver man ta 1-2 steg in på tomten. Därför blev jag väldigt förvånad och irriterad när jag fick en töntig blå lapp som anmärkte på placeringen. VAD ÄR PROBLEMET? Man kan förvänta sig viss flexibilitet i förhållande till vad som är praktiskt lämpligt. Kärlen behöver stå vindskyddat för annars blåser de omkull när det är lite kraftigare vind. De behöver även stå skyddat när snöplogen kommer på vintern. Om man är bortrest är det en direkt upplysning till personer som rekar för inbrott att man inte är hemma om kärlen har en avvikande placering. Kravet att kärlen skall stå nära tomtgränsen är rimligt, men nu har frågan drivits för långt. Man kan även ha synpunkter på kärlens konstruktion. När de står med handtaget utåt så är det tveksamt om korta personer når över kärlet och kan öppna det. Det hade varit bättre om handtag och öppning varit placerat på samma sida, men det kanske inte är praktiskt möjligt. Hämtningen av ”bruna tunnan”varannan vecka är inte heller någon fullträff under sommartid. Lukten är ofta obehaglig.

Släpp prestigen NU och rätta till ovanstående tokiga beslut!

 

Irriterad Karlskogainvånare

 

Under hösten är det två beslut som har upprört känslorna hos många invånare i Karlskoga.

1. Den nya linjedragningen av lokalbussarna. Vissa saker har blivit bättre i samband med trafikomläggningen, men de nya färdvägarna för de tre lokalbusslinjerna är helt obegripliga. Meningen måste väl ändå vara att lokalbussarna skall åka där människorna bor och att det skall vara rimliga avstånd till hållplatserna samt att bussarna skall passera äldreboenden, livsmedelsaffärer, vårdcentraler och köpcentra m.fl. platser som många människor har behov av att besöka. Är det någon person i Örebro utan insikter i Karlskogas geografi som har beslutat om linjesträckningen? Har inte kommunen något inflytande i samband med att upphandlingen genomförs?

2. Hanteringen av sophämtning i villaområdena. Mina sopkärl står precis innanför tomtgränsen på en relativt vindskyddad plats. Det närmaste kärlet kan nås om man står utanför tomtgränsen och sträcker på armarna. För att nå det som står längst in behöver man ta 1-2 steg in på tomten. Därför blev jag väldigt förvånad och irriterad när jag fick en töntig blå lapp som anmärkte på placeringen. VAD ÄR PROBLEMET? Man kan förvänta sig viss flexibilitet i förhållande till vad som är praktiskt lämpligt. Kärlen behöver stå vindskyddat för annars blåser de omkull när det är lite kraftigare vind. De behöver även stå skyddat när snöplogen kommer på vintern. Om man är bortrest är det en direkt upplysning till personer som rekar för inbrott att man inte är hemma om kärlen har en avvikande placering. Kravet att kärlen skall stå nära tomtgränsen är rimligt, men nu har frågan drivits för långt. Man kan även ha synpunkter på kärlens konstruktion. När de står med handtaget utåt så är det tveksamt om korta personer når över kärlet och kan öppna det. Det hade varit bättre om handtag och öppning varit placerat på samma sida, men det kanske inte är praktiskt möjligt. Hämtningen av ”bruna tunnan”varannan vecka är inte heller någon fullträff under sommartid. Lukten är ofta obehaglig.

Släpp prestigen NU och rätta till ovanstående tokiga beslut!

 

Irriterad Karlskogainvånare

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.