2016-10-11 06:00

2016-10-11 06:00

Inte för sent att bidra

Världens barn: Uppskatta det du har och ta ingenting för givet

Många barn i världen lider av hunger och fattigdom, och det beror till viss del på vår livsstil.

Vi vill att alla ska leva likvärdigt, och det känns orättvist att en del människor i världen lever i enorm lyx medan andra knappt klarar sig över dagen. Att vara fattig i ett rikt land innebär att du kanske inte kan köpa nya fina kläder, har råd att åka utomlands, eller ens har råd att ha en bil. Om du däremot är fattig i ett riktigt fattigt land innebär det att du inte har någonting. Alla människor är lika mycket värda, och förtjänar ett bra liv som exempelvis innehåller skolgång, mat och trygghet. Vi tycker därför att du ska göra allt du kan för att hjälpa de fattiga barnen i världen.

Om du skänker pengar till Radiohjälpens insamling världens barn kanske du kan bidra till att ett barn får äta sig mätt. Vi som bor här äter oftast tre stora måltider med småmål emellan, medan fattiga barn inte ens får mat varje dag. Du kanske slänger flera kilo mat per år, vilket bidrar till klimatförändringarna.

Radiohjälpens insamling för världens barn pågick under flera veckor, och det fanns många sätt att skänka pengar. Till exempel kunde man ringa in bidrag, ställa upp i ett springlopp för världens barn, gå på världens barn-konsert med mera. Bara för att tiden för världens barn insamlingen är slut så betyder det inte att man har fått nog med pengar, man behöver ännu mer. Nästa år återkommer insamlingen, och under tiden så finns det många olika välgörenhetsorganisationer som behöver ditt stöd. Uppskatta det du har och ta ingenting för givet!

Många kanske tänker att de inte har råd att skänka pengar till världens barn. Men vi är övertygade om att de flesta i Sverige faktiskt har mat för dagen. Man behöver inte skänka så mycket, en tjugolapp kan faktiskt hjälpa! Varför inte skänka din pant nästa gång du pantar? Du har råd att köpa bensin, men du har inte råd att skänka pengar till världens barn? Bilkörning släpper ut mycket avgaser som inte är bra för jorden. Det leder till klimatförändringar som leder till naturkatastrofer i fattiga områden. Kör mindre och skänk mer!

Stråklassen som hjälper!

 

Vi vill att alla ska leva likvärdigt, och det känns orättvist att en del människor i världen lever i enorm lyx medan andra knappt klarar sig över dagen. Att vara fattig i ett rikt land innebär att du kanske inte kan köpa nya fina kläder, har råd att åka utomlands, eller ens har råd att ha en bil. Om du däremot är fattig i ett riktigt fattigt land innebär det att du inte har någonting. Alla människor är lika mycket värda, och förtjänar ett bra liv som exempelvis innehåller skolgång, mat och trygghet. Vi tycker därför att du ska göra allt du kan för att hjälpa de fattiga barnen i världen.

Om du skänker pengar till Radiohjälpens insamling världens barn kanske du kan bidra till att ett barn får äta sig mätt. Vi som bor här äter oftast tre stora måltider med småmål emellan, medan fattiga barn inte ens får mat varje dag. Du kanske slänger flera kilo mat per år, vilket bidrar till klimatförändringarna.

Radiohjälpens insamling för världens barn pågick under flera veckor, och det fanns många sätt att skänka pengar. Till exempel kunde man ringa in bidrag, ställa upp i ett springlopp för världens barn, gå på världens barn-konsert med mera. Bara för att tiden för världens barn insamlingen är slut så betyder det inte att man har fått nog med pengar, man behöver ännu mer. Nästa år återkommer insamlingen, och under tiden så finns det många olika välgörenhetsorganisationer som behöver ditt stöd. Uppskatta det du har och ta ingenting för givet!

Många kanske tänker att de inte har råd att skänka pengar till världens barn. Men vi är övertygade om att de flesta i Sverige faktiskt har mat för dagen. Man behöver inte skänka så mycket, en tjugolapp kan faktiskt hjälpa! Varför inte skänka din pant nästa gång du pantar? Du har råd att köpa bensin, men du har inte råd att skänka pengar till världens barn? Bilkörning släpper ut mycket avgaser som inte är bra för jorden. Det leder till klimatförändringar som leder till naturkatastrofer i fattiga områden. Kör mindre och skänk mer!

Stråklassen som hjälper!

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.