2016-10-10 06:00

2016-10-10 06:00

Pensionärerna glömda igen

INSÄNDARE

Regeringen har presenterat sitt förslag till budget 2017. Vi pensionärer är besvikna, vi har glömts bort igen. I valet lovade S att den orättvisa skatten för oss pensionärer stegvis skulle rättas till. Skatt på lön och pension skall beskattas lika. Budgetpropositionen innehöll ingen skattesänkning för pensionärer, ej heller finns någon plan för när den utlovade skattesänkningen kommer att ske.

Enligt regeringen så är årets budgetförslag den mest jämställda budgeten som har lagts. Detta gäller tydligen inte oss pensionärer med de lägsta pensionerna, som främst är kvinnor.

Vi i PRO hade förväntat oss en höjning av bostadstillägget, som har en stor betydelse för äldre med lägst pension. Bostadstillägget har inte följt med den hyresutveckling som varit. Bostadstillägget är ett träffsäkert sätt att nå de med lägst pension. Denna grupp har inte råd att hyra de bostäder som byggs och som är anpassade för äldres behov.

Vi anser att de styrande har ett ansvar att säkerställa så att de med lägst pension (mest kvinnor) kan garanteras en skälig levnadsnivå och inte bara överleva.

Budgetpropositionen innehöll också positiva inslag som satsningen på kompetensutveckling och extratjänster för medarbetare inom äldreomsorgen.

Vi inom PRO anser att det är av största vikt att personalen inom äldreomsorgen får adekvat utbildning för sitt arbete och att statusen på yrket höjs.

PRO Örebro län förväntar sig att regeringen tar ett krafttag för att utjämna skatten på pension så att den hamnar i samma nivå som skatten på lönearbete.

Vi förväntar oss också att bostadstillägget för pensionärer följer kostnadsutvecklingen på bostäder.

Arne Önnefors

Ordförande PRO Örebro län

Ann-Christine Lahti

Socialpolitiska kommittén

 

Regeringen har presenterat sitt förslag till budget 2017. Vi pensionärer är besvikna, vi har glömts bort igen. I valet lovade S att den orättvisa skatten för oss pensionärer stegvis skulle rättas till. Skatt på lön och pension skall beskattas lika. Budgetpropositionen innehöll ingen skattesänkning för pensionärer, ej heller finns någon plan för när den utlovade skattesänkningen kommer att ske.

Enligt regeringen så är årets budgetförslag den mest jämställda budgeten som har lagts. Detta gäller tydligen inte oss pensionärer med de lägsta pensionerna, som främst är kvinnor.

Vi i PRO hade förväntat oss en höjning av bostadstillägget, som har en stor betydelse för äldre med lägst pension. Bostadstillägget har inte följt med den hyresutveckling som varit. Bostadstillägget är ett träffsäkert sätt att nå de med lägst pension. Denna grupp har inte råd att hyra de bostäder som byggs och som är anpassade för äldres behov.

Vi anser att de styrande har ett ansvar att säkerställa så att de med lägst pension (mest kvinnor) kan garanteras en skälig levnadsnivå och inte bara överleva.

Budgetpropositionen innehöll också positiva inslag som satsningen på kompetensutveckling och extratjänster för medarbetare inom äldreomsorgen.

Vi inom PRO anser att det är av största vikt att personalen inom äldreomsorgen får adekvat utbildning för sitt arbete och att statusen på yrket höjs.

PRO Örebro län förväntar sig att regeringen tar ett krafttag för att utjämna skatten på pension så att den hamnar i samma nivå som skatten på lönearbete.

Vi förväntar oss också att bostadstillägget för pensionärer följer kostnadsutvecklingen på bostäder.

Arne Önnefors

Ordförande PRO Örebro län

Ann-Christine Lahti

Socialpolitiska kommittén

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.