2016-10-05 06:00

2016-10-05 06:00

Bra idéer för döva öron

Utbildning: Karlskoga hade kunnat vara längre fram i processerna

Barn- och utbildningsförvaltningen har presenterat sin delårsrapport för perioden januari-augusti 2016. Det är ingen munter läsning för den som tar sig tid att läsa igenom den.

Förvaltningens egen analys av situationen anger att skolornas lokaler är fyllda till bristningsgränsen, att det fattas personal och att det finns för lite pengar. Prognosen för 2016 pekar på ett underskott på ca 3,2 miljoner kronor.

Dessa frågor har under många år på ett eller annat sätt utretts eller analyserats. Men när kommer åtgärderna?

Från vår sida i Miljöpartiet, och även från de andra oppositionspartierna, finns en vilja att arbeta för ett bättre Karlskoga. Skolan är en jätteviktig del av det arbetet. Vi har de senaste två åren kommit med en rad förslag, både genom motioner och i budgetarbete, om hur detta skulle kunna gå till.

Vi har budgeterat och motionerat om ett tillskott av pengar till Barn- och utbildningsnämndens verksamhet då vi anser att verksamheten behöver mer resurser. De förslagen avslogs. Nu gör förvaltningen samma analys.

Vi har motionerat om fler vuxna i skolan för att ge lärare möjlighet att ägna sig åt rollen som lärare istället för att vara en allt-i-allo som också ska vara vaktmästare, kurator, rastvakt, administratör och elevstödjare. Den motionen avslogs. Nu gör förvaltningen samma analys.

Vi motionerade om att bygga en ny skola för lägre åldrar då vi såg ett behov av en modern och flexibel skola som kunde möta de kommande behoven av mer lokaler. Den motionen avslogs. Nu gör förvaltningen samma analys.

Ingen påstår inte att vi har alla svaren. Men vi har många goda idéer och många nyttiga perspektiv. Vi skulle kunna var flera år längre fram i processerna om idéer som kom från andra håll än majoriteten inte automatiskt avslogs utan faktiskt gavs en chans.

Det är Karlskogas medborgare värda!

Daniel Ekelund

oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga

Staffan Dällerud

ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen har presenterat sin delårsrapport för perioden januari-augusti 2016. Det är ingen munter läsning för den som tar sig tid att läsa igenom den.

Förvaltningens egen analys av situationen anger att skolornas lokaler är fyllda till bristningsgränsen, att det fattas personal och att det finns för lite pengar. Prognosen för 2016 pekar på ett underskott på ca 3,2 miljoner kronor.

Dessa frågor har under många år på ett eller annat sätt utretts eller analyserats. Men när kommer åtgärderna?

Från vår sida i Miljöpartiet, och även från de andra oppositionspartierna, finns en vilja att arbeta för ett bättre Karlskoga. Skolan är en jätteviktig del av det arbetet. Vi har de senaste två åren kommit med en rad förslag, både genom motioner och i budgetarbete, om hur detta skulle kunna gå till.

Vi har budgeterat och motionerat om ett tillskott av pengar till Barn- och utbildningsnämndens verksamhet då vi anser att verksamheten behöver mer resurser. De förslagen avslogs. Nu gör förvaltningen samma analys.

Vi har motionerat om fler vuxna i skolan för att ge lärare möjlighet att ägna sig åt rollen som lärare istället för att vara en allt-i-allo som också ska vara vaktmästare, kurator, rastvakt, administratör och elevstödjare. Den motionen avslogs. Nu gör förvaltningen samma analys.

Vi motionerade om att bygga en ny skola för lägre åldrar då vi såg ett behov av en modern och flexibel skola som kunde möta de kommande behoven av mer lokaler. Den motionen avslogs. Nu gör förvaltningen samma analys.

Ingen påstår inte att vi har alla svaren. Men vi har många goda idéer och många nyttiga perspektiv. Vi skulle kunna var flera år längre fram i processerna om idéer som kom från andra håll än majoriteten inte automatiskt avslogs utan faktiskt gavs en chans.

Det är Karlskogas medborgare värda!

Daniel Ekelund

oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga

Staffan Dällerud

ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.