2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:00

Missa inte extra resurser

Utbildning: Finns bidrag för att stärka den specialpedagogiska kompetensen

Utbildning

Nyligen fattade Skolverket beslut om att 1700 lärare ska få dela på 14 miljoner i bidrag för att stärka sin specialpedagogiska kompetens.

I dag när allt fler drabbas av psykisk ohälsa och problemen i de yngre åldrarna ökar allt mer känns satsningen mycket välkommen.

Med detta sagt är det förkastligt att Karlskoga kommun, som flera gånger kritiserats för brister i särskilt stöd, där den politiska ledningen för skolan gång på gång skriker efter mer pengar, skyller uteblivna insatser på resursbrist och som inför denna termin har haft svårt att rekrytera både specialpedagoger och speciallärare, inte har sökt detta bidrag.

Nyligen konstaterades också att elevernas kunskapsresultat har försämrats kraftigt och barn- och utbildningsnämndens ordförande sa att de sjunkande resultaten visar att ytterligare insatser behövs för att stärka pedagogisk ledning och kollegialt utvecklingsarbete på alla nivåer inom nämndens verksamheter. Hur detta görs konkret vet jag inte men att gå miste om extraresurser som skulle underlätta dessa insatser och i förlängningen hjälpa våra barn till en bättre utbildning och högre kunskapsresultat är rent ut sagt slappt.

Det är dock inte för sent, det går att söka bidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser fram till den 1 oktober. Till den 15 oktober går det att söka bidrag för de lärare som vill fortbilda sig till speciallärare.

Ni inom skolledningen kanske redan har koll på detta men se det som ett vänligt tips, för säkerhets skull.

Specialförälder

Nyligen fattade Skolverket beslut om att 1700 lärare ska få dela på 14 miljoner i bidrag för att stärka sin specialpedagogiska kompetens.

I dag när allt fler drabbas av psykisk ohälsa och problemen i de yngre åldrarna ökar allt mer känns satsningen mycket välkommen.

Med detta sagt är det förkastligt att Karlskoga kommun, som flera gånger kritiserats för brister i särskilt stöd, där den politiska ledningen för skolan gång på gång skriker efter mer pengar, skyller uteblivna insatser på resursbrist och som inför denna termin har haft svårt att rekrytera både specialpedagoger och speciallärare, inte har sökt detta bidrag.

Nyligen konstaterades också att elevernas kunskapsresultat har försämrats kraftigt och barn- och utbildningsnämndens ordförande sa att de sjunkande resultaten visar att ytterligare insatser behövs för att stärka pedagogisk ledning och kollegialt utvecklingsarbete på alla nivåer inom nämndens verksamheter. Hur detta görs konkret vet jag inte men att gå miste om extraresurser som skulle underlätta dessa insatser och i förlängningen hjälpa våra barn till en bättre utbildning och högre kunskapsresultat är rent ut sagt slappt.

Det är dock inte för sent, det går att söka bidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser fram till den 1 oktober. Till den 15 oktober går det att söka bidrag för de lärare som vill fortbilda sig till speciallärare.

Ni inom skolledningen kanske redan har koll på detta men se det som ett vänligt tips, för säkerhets skull.

Specialförälder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.