2016-10-01 06:00

2016-10-01 06:00

Brandsäkerhet och hygien

Familjecentralen: Svar till "Ologiskt att förbjuda barnvagnar inomhus"

Familjecentralen

På familjecentralen i Karlskoga finns barnhälsovård, barnmorskemottagning, Satelliten och Öppna förskolan under ett och samma tak. Det innebär att det är många familjer och barn som kommer till oss varje dag. Skälen till varför barnvagnar ska lämnas utanför är flera.

Utifrån brandsäkerhetssynpunkt är barnvagnar ett hinder vid utrymning och alla utrymningsvägar ska vara fria. Det finns också hygieniska skäl eftersom barnvagnar för med sig smuts. Det kan även finnas risk för halka vid blött väder.

Vi har konstaterat att skyddet över barnvagnsparkeringen har vissa brister och det ska ses över av fastighetsägaren. Men vill man ta med barnvagnsinsatsen in går det bra. Lås till barnvagnen finns att låna på Öppna förskolan för den som inte har med.

Familjecentralen i Karlskoga har även skofritt för att kunna ha en barnvänlig och hygienisk miljö.

Vi hälsar alla barn och föräldrar varmt välkomna till Familjecentralen.

Liselotte Brandberg-Kilestad

Samordnare Karlskoga Familjecentral

På familjecentralen i Karlskoga finns barnhälsovård, barnmorskemottagning, Satelliten och Öppna förskolan under ett och samma tak. Det innebär att det är många familjer och barn som kommer till oss varje dag. Skälen till varför barnvagnar ska lämnas utanför är flera.

Utifrån brandsäkerhetssynpunkt är barnvagnar ett hinder vid utrymning och alla utrymningsvägar ska vara fria. Det finns också hygieniska skäl eftersom barnvagnar för med sig smuts. Det kan även finnas risk för halka vid blött väder.

Vi har konstaterat att skyddet över barnvagnsparkeringen har vissa brister och det ska ses över av fastighetsägaren. Men vill man ta med barnvagnsinsatsen in går det bra. Lås till barnvagnen finns att låna på Öppna förskolan för den som inte har med.

Familjecentralen i Karlskoga har även skofritt för att kunna ha en barnvänlig och hygienisk miljö.

Vi hälsar alla barn och föräldrar varmt välkomna till Familjecentralen.

Liselotte Brandberg-Kilestad

Samordnare Karlskoga Familjecentral

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.