2016-09-28 06:00

2016-09-28 06:00

"Förbifart Karlskoga" måste prioriteras

PRIORITERAS.

Trafikverkets planering av ”Förbifart Karlskoga” måste prioriteras. Kontinuerliga incidenter inträffar gång på efter annan och utmynnar i olyckor.

Påtryckningar måste göras tills resultat nås.Nollversion är idag en utopi. Beslutade åtgärder är lappningar.

Cecarr 80+

Trafikverkets planering av ”Förbifart Karlskoga” måste prioriteras. Kontinuerliga incidenter inträffar gång på efter annan och utmynnar i olyckor.

Påtryckningar måste göras tills resultat nås.Nollversion är idag en utopi. Beslutade åtgärder är lappningar.

Cecarr 80+

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.