2016-09-26 06:00

2016-09-26 06:00

Ta bort begränsningar

EU: Slopad roamingavgift underlättar

En av de frågor vi liberaler drev inför EU-valet 2014 var att de höga roamingkostnaderna för att ringa, sms:a och surfa inom EU skulle slopas, vilket röstades igenom i Europaparlamentet förra sommaren. Men förra veckan försökte EU-kommissionen begränsa utlandsanvändandet till maximalt 90 dagar per år, vilket tack och lov togs tillbaka efter häftig kritik från oss ledamöter Europaparlamentet.

Taket på 90 dagar lades till under klausulen fair use policy - en klausul som syftade till att de nya reglerna inte skulle missbrukas. Det missbruk man varit rädd för är framförallt att folk ska köpa abonnemang i EU-länder där de är billigare än i sitt hemland, för att sedan använda dem permanent där man bor.

Jag tror att denna rädsla är överdriven. Telekombolagen kommer även i framtiden att bli kompenserade när folk med utländska abonnemang använder deras nät. Samma regler kommer att gälla för alla telekombolag, vilket kommer öka konkurrensen på den europeiska telekommarknaden, samtidigt som vi konsumenter blir vinnarna.

Som liberal vill jag ogärna reglera företag. Men i vissa fall är det nödvändigt. Den europeiska teleoperatörsmarknaden är ett sådant fall, eftersom den saknar ett viktigt element: God konkurrens.

I dagens Europa tillåts några få stora aktörer villkoren, vilket har inneburit högre kostnader för oss konsumenter. Det hade självklart varit bäst om telekombolagen själva hade erbjudit slopade roamingavgifter till sina kunder. Men på grund av telekommarknadens undermåliga konkurrens ser det inte ut att ske.

Många människors vardag påverkas idag till det bättre av det europeiska samarbetet. 13,6 miljoner EU-medborgare bor tidvis i ett annat medlemsland. Det har aldrig varit lättare än idag att röra sig inom Europa. Men genom att ta bort de ekonomiska och sociala hinder som vi möter när vi rör oss över gränserna det kan bli ännu lättare för folk att resa, arbeta och studera i andra länder. Ett sådant hinder är roamingavgifterna.

Slopade roamingavgifter är också en fråga om konsekvent och harmoniserad lagstiftning. En välfungerande inre marknad kräver att hinder rivs som bromsar dess utveckling. I gengäld vinner vi ett integrerat Europa med ökat kulturellt och ekonomiskt utbyte människor mellan.

Frågan är nu vilka riktmärken kommissionen kan tänkas sätta för rimligt användande inom EU. För mig borde det rimligtvis fungera på samma sätt som i Sverige - att om man har ett abonnemang tecknat i Malmö ska man självklart kunna använda det även i Kiruna. Med samma logik måste en utbytesstudent från Polen kunna använda sitt abonnemang i Spanien om den inre marknaden ska kunna fungera fullt ut.

Som liberal kommer jag att arbeta för att alla begränsningen ska tas bort.

I slutändan är det två liberala värden som i denna fråga står mot varandra. Fri rörlighet mot fritt företagande. Principer och prioriteringar är vad politik handlar om. Med det i bakhuvudet måste man se det som ett relativt harmlöst ingrepp i telekombolagen i ena vågskålen, mot något som kommer underlätta livet för miljontals människor i Europa i den andra.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

En av de frågor vi liberaler drev inför EU-valet 2014 var att de höga roamingkostnaderna för att ringa, sms:a och surfa inom EU skulle slopas, vilket röstades igenom i Europaparlamentet förra sommaren. Men förra veckan försökte EU-kommissionen begränsa utlandsanvändandet till maximalt 90 dagar per år, vilket tack och lov togs tillbaka efter häftig kritik från oss ledamöter Europaparlamentet.

Taket på 90 dagar lades till under klausulen fair use policy - en klausul som syftade till att de nya reglerna inte skulle missbrukas. Det missbruk man varit rädd för är framförallt att folk ska köpa abonnemang i EU-länder där de är billigare än i sitt hemland, för att sedan använda dem permanent där man bor.

Jag tror att denna rädsla är överdriven. Telekombolagen kommer även i framtiden att bli kompenserade när folk med utländska abonnemang använder deras nät. Samma regler kommer att gälla för alla telekombolag, vilket kommer öka konkurrensen på den europeiska telekommarknaden, samtidigt som vi konsumenter blir vinnarna.

Som liberal vill jag ogärna reglera företag. Men i vissa fall är det nödvändigt. Den europeiska teleoperatörsmarknaden är ett sådant fall, eftersom den saknar ett viktigt element: God konkurrens.

I dagens Europa tillåts några få stora aktörer villkoren, vilket har inneburit högre kostnader för oss konsumenter. Det hade självklart varit bäst om telekombolagen själva hade erbjudit slopade roamingavgifter till sina kunder. Men på grund av telekommarknadens undermåliga konkurrens ser det inte ut att ske.

Många människors vardag påverkas idag till det bättre av det europeiska samarbetet. 13,6 miljoner EU-medborgare bor tidvis i ett annat medlemsland. Det har aldrig varit lättare än idag att röra sig inom Europa. Men genom att ta bort de ekonomiska och sociala hinder som vi möter när vi rör oss över gränserna det kan bli ännu lättare för folk att resa, arbeta och studera i andra länder. Ett sådant hinder är roamingavgifterna.

Slopade roamingavgifter är också en fråga om konsekvent och harmoniserad lagstiftning. En välfungerande inre marknad kräver att hinder rivs som bromsar dess utveckling. I gengäld vinner vi ett integrerat Europa med ökat kulturellt och ekonomiskt utbyte människor mellan.

Frågan är nu vilka riktmärken kommissionen kan tänkas sätta för rimligt användande inom EU. För mig borde det rimligtvis fungera på samma sätt som i Sverige - att om man har ett abonnemang tecknat i Malmö ska man självklart kunna använda det även i Kiruna. Med samma logik måste en utbytesstudent från Polen kunna använda sitt abonnemang i Spanien om den inre marknaden ska kunna fungera fullt ut.

Som liberal kommer jag att arbeta för att alla begränsningen ska tas bort.

I slutändan är det två liberala värden som i denna fråga står mot varandra. Fri rörlighet mot fritt företagande. Principer och prioriteringar är vad politik handlar om. Med det i bakhuvudet måste man se det som ett relativt harmlöst ingrepp i telekombolagen i ena vågskålen, mot något som kommer underlätta livet för miljontals människor i Europa i den andra.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.