2016-08-11 06:00

2016-08-11 06:00

Varför finns inga p-skivor?

P-PLATS

Hur kan man införa P-skivor och sen inte se till att det finns några tillgängliga??? När ska pilarna som visar körriktningen målas? Snart händer det en olycka där, om inget görs. Folk kör precis som de vill.

Undrande trafikant

Hur kan man införa P-skivor och sen inte se till att det finns några tillgängliga??? När ska pilarna som visar körriktningen målas? Snart händer det en olycka där, om inget görs. Folk kör precis som de vill.

Undrande trafikant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.