2016-08-09 06:00

2016-08-09 06:00

Säger nej till höghastighetståg

POLITIK: Riskerar bli en gökunge som slukar alla resurser

Bilsamhället står inför stora förändringar, även i Karlskoga.

Det gäller inte minst bilarna. Elbilens genombrott ser ut att vara på väg. Här i Karlskoga kan nu snart biogas bli ett fungerande alternativ även för privatbilister genom att vi med kommunal finansiering får ett tankställe inne i stan.

Redan i höst får vi fler och tätare busslinjer i denna del av länet. Tanken är att bussen ska bli ett alternativ även för bland annat arbetspendlare. Men de förändringar som nu görs innebär ibland istället besvär för de som redan brukar åka buss och för skolor och skolbarn när skolskjutsar ersätter bussar.

Det är mycket viktigt att Länstrafiken tar allvarligt på dessa problem, lyssnar på de synpunkter som kommer, och redan börjat komma, och gör de anpassningar som behövs.

Förhoppningar har vuxit de senaste åren på att Karlskoga åter ska få tågtrafik genom en Nobelbana mellan Kristinehamn och Örebro. Karlskoga kommun har i flera år drivit på ett arbete tillsammans med några grannkommuner för att möjliggöra detta genom att utreda en lämplig sträckning.

Denna bana skulle väsentligt korta resor mellan Karlstad och Örebro och därmed binda samman dessa till en arbetsmarknadsregion med Karlskoga i mitten. Men vi ska nog inte hoppas för mycket.

Just innan semestern publicerade Trafikverket ett par rapporter som visade att det är förskräckligt dyrt att bygga järnväg i vårt land. Ostlänken, dvs. den nya bana som var tänkt att påbörjas nästa år från Järna till Linköping, beräknas nu kosta 20 miljarder mer än när beslutet togs.

Att bygga en ny stambana för höghastighetståg mellan landets tre största städer visar sig ge ett underskott, sedan alla trafik- och miljönyttor räknats med, på hisnande en kvart biljon.

Vi i Liberalerna säger därför nej till det projektet. Det skulle bli en gökunge som slukar alla resurser för infrastruktur, inklusive de som skulle krävas för en eventuell Nobelbana.

Det tar i alla händelser många år att bygga järnväg, så viktigare för den närmaste framtiden är istället tågtrafiken via Degerfors. Alla SJs tåg stannar tyvärr inte där längre. Glädjande är dock att etableringsfriheten för tågföretag har gjort det möjligt för Tågab att erbjuda bra service till Göteborg och Dalarna och även fylla luckor i trafiken till Stockholm.

Slutligen finns skäl att peka på behoven av ökade insatser i både det kommunala och statliga vägnätet för att underlätta för cykling. Cykelbanan till Degerfors är en viktig framgång i detta arbete, men mycket mer behöver göras. Trafiksäkerheten har längre prioriterats för bilister medan cyklister och gångtrafikanter lever lika farligt som tidigare.

 

Lars Hultkrantz (L)

Det gäller inte minst bilarna. Elbilens genombrott ser ut att vara på väg. Här i Karlskoga kan nu snart biogas bli ett fungerande alternativ även för privatbilister genom att vi med kommunal finansiering får ett tankställe inne i stan.

Redan i höst får vi fler och tätare busslinjer i denna del av länet. Tanken är att bussen ska bli ett alternativ även för bland annat arbetspendlare. Men de förändringar som nu görs innebär ibland istället besvär för de som redan brukar åka buss och för skolor och skolbarn när skolskjutsar ersätter bussar.

Det är mycket viktigt att Länstrafiken tar allvarligt på dessa problem, lyssnar på de synpunkter som kommer, och redan börjat komma, och gör de anpassningar som behövs.

Förhoppningar har vuxit de senaste åren på att Karlskoga åter ska få tågtrafik genom en Nobelbana mellan Kristinehamn och Örebro. Karlskoga kommun har i flera år drivit på ett arbete tillsammans med några grannkommuner för att möjliggöra detta genom att utreda en lämplig sträckning.

Denna bana skulle väsentligt korta resor mellan Karlstad och Örebro och därmed binda samman dessa till en arbetsmarknadsregion med Karlskoga i mitten. Men vi ska nog inte hoppas för mycket.

Just innan semestern publicerade Trafikverket ett par rapporter som visade att det är förskräckligt dyrt att bygga järnväg i vårt land. Ostlänken, dvs. den nya bana som var tänkt att påbörjas nästa år från Järna till Linköping, beräknas nu kosta 20 miljarder mer än när beslutet togs.

Att bygga en ny stambana för höghastighetståg mellan landets tre största städer visar sig ge ett underskott, sedan alla trafik- och miljönyttor räknats med, på hisnande en kvart biljon.

Vi i Liberalerna säger därför nej till det projektet. Det skulle bli en gökunge som slukar alla resurser för infrastruktur, inklusive de som skulle krävas för en eventuell Nobelbana.

Det tar i alla händelser många år att bygga järnväg, så viktigare för den närmaste framtiden är istället tågtrafiken via Degerfors. Alla SJs tåg stannar tyvärr inte där längre. Glädjande är dock att etableringsfriheten för tågföretag har gjort det möjligt för Tågab att erbjuda bra service till Göteborg och Dalarna och även fylla luckor i trafiken till Stockholm.

Slutligen finns skäl att peka på behoven av ökade insatser i både det kommunala och statliga vägnätet för att underlätta för cykling. Cykelbanan till Degerfors är en viktig framgång i detta arbete, men mycket mer behöver göras. Trafiksäkerheten har längre prioriterats för bilister medan cyklister och gångtrafikanter lever lika farligt som tidigare.

 

Lars Hultkrantz (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.