2016-07-30 06:00

2016-07-30 06:00

Målsättning är en god vård

ÄLDREOMSORG: Svar på insändare "Hur behandlas sjuka?"

Jag har full förståelse för att den situation er vän befinner sig i inte är önskvärd.

Situation är dock tillfällig. Vår målsättning är att ge en god vård och omsorg till våra äldre så att de kan känna sig trygga. Jag känner till att den enskilde har löpande kontakt med ansvarig handläggare för att stämma av att det fungerar tillfredsställande.

När en person inte längre behöver sjukhusvård görs en vårdplanering i syfte att planera för fortsatt vård och omsorg i det egna hemmet. Vad behöver den enskilde hjälp med, vilka insatser kan ges av hemvården, behövs hjälpmedel eller anpassning i bostaden. Om återgång till det egna hemmet vid denna tidpunkt inte är möjlig kan en tids korttidsvård bli aktuell. Den enskildes egna önskemål tas alltid i beaktande.

Det finns i kommunen 15 korttidsvårdsplatser på Treklövern(finns på Karlskoga lasarett) samt fyra platser på Torpdalen. Korttidsvård är en tillfällig insats som omprövas kontinuerligt. Eftersom antalet platser är begränsat prioriteras de som har störst behov.

I korttidsvård finns enkelrum och dubbelrum. Rummen är dock inte utrustade med radio, TV eller telefoni. Möjlighet finns att i gemensam-hetslokal äta mat, titta på TV och få gemenskap. Om någon vill ringa eller väntar på telefonsamtal går det bra att använda sig av enhetens bärbara telefoner.

Lisa Kihl

Områdeschef vård och omsorg

 

Situation är dock tillfällig. Vår målsättning är att ge en god vård och omsorg till våra äldre så att de kan känna sig trygga. Jag känner till att den enskilde har löpande kontakt med ansvarig handläggare för att stämma av att det fungerar tillfredsställande.

När en person inte längre behöver sjukhusvård görs en vårdplanering i syfte att planera för fortsatt vård och omsorg i det egna hemmet. Vad behöver den enskilde hjälp med, vilka insatser kan ges av hemvården, behövs hjälpmedel eller anpassning i bostaden. Om återgång till det egna hemmet vid denna tidpunkt inte är möjlig kan en tids korttidsvård bli aktuell. Den enskildes egna önskemål tas alltid i beaktande.

Det finns i kommunen 15 korttidsvårdsplatser på Treklövern(finns på Karlskoga lasarett) samt fyra platser på Torpdalen. Korttidsvård är en tillfällig insats som omprövas kontinuerligt. Eftersom antalet platser är begränsat prioriteras de som har störst behov.

I korttidsvård finns enkelrum och dubbelrum. Rummen är dock inte utrustade med radio, TV eller telefoni. Möjlighet finns att i gemensam-hetslokal äta mat, titta på TV och få gemenskap. Om någon vill ringa eller väntar på telefonsamtal går det bra att använda sig av enhetens bärbara telefoner.

Lisa Kihl

Områdeschef vård och omsorg

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.