2016-07-16 06:00

2016-07-16 06:00

Återgå till den fina servicen

HÄNDER I DAG

Dagens ris till Karlskoga Tidning som upphört med ”Händer i dag” 4/7. Som prenumeranter i många år känns det tomt och en stor besvikelse.

Alla har inte datorer, webben, iphone med mera.

Hoppas att ni återgår till den fina service som varit, annars tackar vi för oss.

Tidningen är annars bra med det mesta.

med vänlig hälsning, flera prenumeranter

Dagens ris till Karlskoga Tidning som upphört med ”Händer i dag” 4/7. Som prenumeranter i många år känns det tomt och en stor besvikelse.

Alla har inte datorer, webben, iphone med mera.

Hoppas att ni återgår till den fina service som varit, annars tackar vi för oss.

Tidningen är annars bra med det mesta.

med vänlig hälsning, flera prenumeranter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.