2016-07-12 06:00

2016-07-12 06:00

Nu får det vara nog!

SKÄRP LAGSTIFTNING: Lagar och regler gäller alla som vistas och bor i Sverige

Läser i skrivande stund om ännu en misstänkt våldtäkt på en musikfestival och känner att nu får det vara nog. Det är helt enkelt inte acceptabelt att tjejer inte ska kunna gå på festival utan att behöva riskera bli utsatta för övergrepp.

Det är inget nytt fenomen, men det finns anledning att ta krafttag och visa att 2016 i Sverige ska alla kunna gå på en musikfestival, bada på ett badhus, vistas utomhus, gå på fest, åka färja och känna sig trygga.

Under mitt femtonåriga engagemang i Moderatkvinnorna, varav två mandatperioder i den nationella styrelsen, har jag drivit frågan om en skärpt lagstiftning gällande sexuella övergrepp, våldtäkt och så kallad grooming (när vuxna utnyttjar barn i sexuellt syfte via nätet). Jag har träffat polis, åklagare, advokater, myndigheter, organisationer, brottsoffer och läst åtskilliga domslut. Häpnat över hur ofta rättsväsendet och samhället ställer sig på gärningsmannen (männens) sida. Sverige har en relativt bra lagstiftning på det här området, men det som blottas är en skrämmande okunskap och attityder som hör hemma på 1800-talet när det gäller synen på kvinnor och sexualbrott. Rättspraxis och attityder hänger inte med.

I Tyskland har man i parlamentet lagt fram ett förslag om att kraftigt skärpa straffen för sexualbrott. Syftet är att fler fall ska leda till åtal och att lagen ska utgå från brottsoffret. I Sverige tenderar vi att utgå från förövaren och inte brottsoffrets perspektiv. Det som ska vara vägledande enligt det tyska förslaget är att Ett nej är ett nej. Sker ett sexuellt övergrepp mot någons vilja och medgivande, ska det ses som ett brott oavsett om brottsoffret lyckats värja sig, protestera eller inte.

Ett nej är ett nej betyder att gärningsmannen inte bara gör sig skyldig om vederbörande tvingar sig till sex med våld eller hot om våld. Det gäller även om den som begår våldtäkten struntat i offrets igenkännbara vilja. Det ska dömas med upp till fem års fängelse. Påträngande tafsande (sexuellt ofredande) berörs också av lagstiftningen. Straffet förslås ge upp till två års fängelse. Det ska också bli tuffare och straffbart för dem som deltar i gruppvåldtäkt.

Det är dags att även Sverige skärper lagar och regler som rör sexualbrott. Det rör sig nästan alltid om en manlig förövare, eller fler, och en flicka, tjej eller kvinna som är brottsoffret. Det finns givetvis undantag och det är lika allvarligt. En bortglömd grupp i sammanhanget är äldre som råkar ut för övergrepp. En grupp, som i likhet med barn, har svårt att hävda sig i det här sammanhanget. Många sexualbrott begås av en närstående, i det egna hemmet, men det gör inte de brott som begås ute i det offentliga rummet mindre allvarliga.

Det behövs i första hand utbildning och kunskap i rättssystemet men också en skarpare lagstiftning och en fungerande rättspraxis. För att vi ska kunna få fler sexualbrott med fällande domar måste fler brottsoffer våga anmäla. Därför är det viktigt att vi skapar en tro på rättssystemet, att det fungerar, att man som brottsoffer blir trodd oavsett vem man är och hur man är klädd. Om du som brottsoffer anmäler ska du bemötas på ett professionellt sätt av kompetent och rätt utbildad personal. Det behövs förstärkning och mer resurser till polisen och socialtjänsten som utreder den här typen av brott. Och sist men inte minst, alla vi föräldrar, vuxna och skolan har ett ansvar i att vara tydliga och ha en dialog med våra barn och unga om respekt för andra människor. Vad som är okej och inte.

Lagar och regler gäller alla som vistas och bor i Sverige. Är man asylsökande anser jag att en fällande dom ska leda till utvisning. Därför behövs också information och tydlighet från samhället för nyanlända och för dem som väntar på eventuellt uppehållstillstånd i Sverige.

Respekt för våra medmänniskor och för lagar och regler är två grundläggande delar i ett fungerande, öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle jag tror de flesta av oss som bor i Sverige vill ha och lämna efter oss. Jag vill se mer resurser till polisen som utreder den här typen av brott, stärkt stöd till brottsoffren och skärpta straff för övergrepp och sexualbrott. I höst är det upp till bevis för den så kallade feministiska, samarbetsregeringen att visa att de är på allvar när de ska presentera en strategi mot mäns våld mot kvinnor.

 

Katarina Tolgfors (M)

Oppositionsråd i Region Örebro län

Vice ordförande i Moderatkvinnorna i Örebro

 

Det är inget nytt fenomen, men det finns anledning att ta krafttag och visa att 2016 i Sverige ska alla kunna gå på en musikfestival, bada på ett badhus, vistas utomhus, gå på fest, åka färja och känna sig trygga.

Under mitt femtonåriga engagemang i Moderatkvinnorna, varav två mandatperioder i den nationella styrelsen, har jag drivit frågan om en skärpt lagstiftning gällande sexuella övergrepp, våldtäkt och så kallad grooming (när vuxna utnyttjar barn i sexuellt syfte via nätet). Jag har träffat polis, åklagare, advokater, myndigheter, organisationer, brottsoffer och läst åtskilliga domslut. Häpnat över hur ofta rättsväsendet och samhället ställer sig på gärningsmannen (männens) sida. Sverige har en relativt bra lagstiftning på det här området, men det som blottas är en skrämmande okunskap och attityder som hör hemma på 1800-talet när det gäller synen på kvinnor och sexualbrott. Rättspraxis och attityder hänger inte med.

I Tyskland har man i parlamentet lagt fram ett förslag om att kraftigt skärpa straffen för sexualbrott. Syftet är att fler fall ska leda till åtal och att lagen ska utgå från brottsoffret. I Sverige tenderar vi att utgå från förövaren och inte brottsoffrets perspektiv. Det som ska vara vägledande enligt det tyska förslaget är att Ett nej är ett nej. Sker ett sexuellt övergrepp mot någons vilja och medgivande, ska det ses som ett brott oavsett om brottsoffret lyckats värja sig, protestera eller inte.

Ett nej är ett nej betyder att gärningsmannen inte bara gör sig skyldig om vederbörande tvingar sig till sex med våld eller hot om våld. Det gäller även om den som begår våldtäkten struntat i offrets igenkännbara vilja. Det ska dömas med upp till fem års fängelse. Påträngande tafsande (sexuellt ofredande) berörs också av lagstiftningen. Straffet förslås ge upp till två års fängelse. Det ska också bli tuffare och straffbart för dem som deltar i gruppvåldtäkt.

Det är dags att även Sverige skärper lagar och regler som rör sexualbrott. Det rör sig nästan alltid om en manlig förövare, eller fler, och en flicka, tjej eller kvinna som är brottsoffret. Det finns givetvis undantag och det är lika allvarligt. En bortglömd grupp i sammanhanget är äldre som råkar ut för övergrepp. En grupp, som i likhet med barn, har svårt att hävda sig i det här sammanhanget. Många sexualbrott begås av en närstående, i det egna hemmet, men det gör inte de brott som begås ute i det offentliga rummet mindre allvarliga.

Det behövs i första hand utbildning och kunskap i rättssystemet men också en skarpare lagstiftning och en fungerande rättspraxis. För att vi ska kunna få fler sexualbrott med fällande domar måste fler brottsoffer våga anmäla. Därför är det viktigt att vi skapar en tro på rättssystemet, att det fungerar, att man som brottsoffer blir trodd oavsett vem man är och hur man är klädd. Om du som brottsoffer anmäler ska du bemötas på ett professionellt sätt av kompetent och rätt utbildad personal. Det behövs förstärkning och mer resurser till polisen och socialtjänsten som utreder den här typen av brott. Och sist men inte minst, alla vi föräldrar, vuxna och skolan har ett ansvar i att vara tydliga och ha en dialog med våra barn och unga om respekt för andra människor. Vad som är okej och inte.

Lagar och regler gäller alla som vistas och bor i Sverige. Är man asylsökande anser jag att en fällande dom ska leda till utvisning. Därför behövs också information och tydlighet från samhället för nyanlända och för dem som väntar på eventuellt uppehållstillstånd i Sverige.

Respekt för våra medmänniskor och för lagar och regler är två grundläggande delar i ett fungerande, öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle jag tror de flesta av oss som bor i Sverige vill ha och lämna efter oss. Jag vill se mer resurser till polisen som utreder den här typen av brott, stärkt stöd till brottsoffren och skärpta straff för övergrepp och sexualbrott. I höst är det upp till bevis för den så kallade feministiska, samarbetsregeringen att visa att de är på allvar när de ska presentera en strategi mot mäns våld mot kvinnor.

 

Katarina Tolgfors (M)

Oppositionsråd i Region Örebro län

Vice ordförande i Moderatkvinnorna i Örebro

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.