2016-07-06 06:00

2016-07-06 06:00

Enhälliga beslut

INSÄNDARE: Svar till Kristdemokraterna

Kristdemokraterna i Degerfors har fel. Ingen lade ner sin röst då valen av nya kommunalråd gjordes vid fullmäktiges senaste sammanträde. Samtliga val skedde med acklamation.

Enligt kommunallagen anses alla beslut som fattas med acklamation som enhälliga. Någon votering begärdes aldrig. Några reservationer eller protokollsanteckningar finns heller inte. Protokollet är justerat och finns att läsa på kommunens hemsida.

”Därför lade vi ner våra röster”, påstås i insändaren. Noterar att ett föråldrat numerus, pluralis majestatis, används. Det finns nämligen bara en kristdemokrat i fullmäktigeförsamlingen och den personen lade alltså inte ner sin röst.

Jan Ask

kommunfullmäktiges ordförande

Enligt kommunallagen anses alla beslut som fattas med acklamation som enhälliga. Någon votering begärdes aldrig. Några reservationer eller protokollsanteckningar finns heller inte. Protokollet är justerat och finns att läsa på kommunens hemsida.

”Därför lade vi ner våra röster”, påstås i insändaren. Noterar att ett föråldrat numerus, pluralis majestatis, används. Det finns nämligen bara en kristdemokrat i fullmäktigeförsamlingen och den personen lade alltså inte ner sin röst.

Jan Ask

kommunfullmäktiges ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.