2016-07-05 06:00

2016-07-05 06:00

Gemensam automat

Bankservice:

Svar från Swedbank i Karlskoga på insändaren ”Skamligt är bara förnamnet”.

Vi beklagar att din mamma Rut kände sig dåligt behandlad när hon besökte vårt kontor Karlskoga. I Karlskoga har alla banker en gemensam automat för insättning av kontanter, den står i SEBs lokaler. Där kan man enkelt, snabbt och tryggt sätta in sina kontanter på sitt konto med hjälp av sitt Swedbankkort. Vi beklagar om detta förslag på lösning upplevdes som besvärligt för din mamma, eller om vi inte lyckades förklara detta på rätt sätt.

Eva Jouper

kontorschef Karlskoga

Vi beklagar att din mamma Rut kände sig dåligt behandlad när hon besökte vårt kontor Karlskoga. I Karlskoga har alla banker en gemensam automat för insättning av kontanter, den står i SEBs lokaler. Där kan man enkelt, snabbt och tryggt sätta in sina kontanter på sitt konto med hjälp av sitt Swedbankkort. Vi beklagar om detta förslag på lösning upplevdes som besvärligt för din mamma, eller om vi inte lyckades förklara detta på rätt sätt.

Eva Jouper

kontorschef Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.