2016-06-22 06:00

2016-06-22 09:23

En ovilja att förstå

Karlskoga: Debatten om företagsklimatet

Under måndagens debatt om mål och budget för 2017 visade flera borgerliga företrädare hur tunna deras argument är och vad som händer när de blir motsagda. Det tog inte många sekunder efter att jag ifrågasatt om Karlskoga kommun ska anpassa sin politik efter Svenskt Näringslivs agenda innan borgerligheten brusade upp.

Och det tog heller inte många sekunder att förstå att deras argument är väldigt tunna då det var det ena personangreppet efter det andra, så kallade härskartekninker, från bland andra. Anna Danielsson, Alf Rosberg och Bengt Eklund. En eloge till Tony Ring och Ola Karlsson som höll sig sakliga i diskussionen och inte sänkte sig till sina partikamraters låga nivå.

Men innan jag fortsätter, låt mig förklara något som verkar vara väldigt svårt att förstå, i alla fall för stora delar av borgerligheten i Karlskogas Kommunfullmäktige. Det är en stor skillnad på det svenska näringslivet, alltså företag som bedriver verksamhet i Sverige, och intresseorganisationen Svenskt Näringsliv, som är en enskild organisation. Begreppsförvirringen hos bland andra. Anna, Alf och Bengt var igår total. Om de valde att medvetet misstolka eller om de bara är okunniga låter jag vara osagt.

Mitt yrkande i budgetdebatten var att stryka styrmått 5.2 som anger att Karlskoga kommun ska ha som ambition att klättra på Svenskt Näringslivs kommunranking . Jag anser nämligen att många av de frågor som Svenskt Näringsliv driver (organisationen med namnet Svenskt Näringsliv, inte de svenska företagen), inte ligger i linje med vad Karlskoga kommun har för politisk inriktning.

På Svenskt Näringslivs hemsida, under fliken Frågor vi arbetar med, går t.ex. att läsa att Svenskt Näringsliv anser att rätt till heltid ger färre jobb. Det går tvärt emot den satsning vi i Karlskoga kommun har gjort på att ge våra anställda just rätten till en heltidsanställning. En satsning som framför allt påverkar kvinnor som ett led i att stärka jämställdheten i samhället.

Där går också att läsa att Svenskt Näringsliv är emot kvotering i bolagsstyrelser och att en jämn könsfördelning i styrelser inte är en politisk fråga. Ett uttalande som också det går emot det sätt vi arbetar på i Karlskoga kommun. Eller snarare, jag har uppfattat det som att vi i Karlskoga kommun vill ta jämställdhetsfrågorna på allvar och inte bara mala på i gamla mansdominerade strukturer. Något som Svenskt Näringsliv (organisationen, inte företagen i Sverige) inte verkar tycka.

Jag vill att vi ska ha ett välmående näringslivsklimat här i Karlskoga. Jag vill att innovativa idéer ska frodas och att människor ska känna sig trygga i sin vardag, både på sitt arbete och på sin fritid. Därför anser jag att Karlskoga kommuns näringslivspolitik ska präglas av jämställdhet, demokrati och framtidstro. Inte att agendan sätts av en organisation som vill bevara gamla, destruktiva strukturer.

Jag är för ett starkt företagande i Karlskoga, men jag delar inte Svenskt Näringslivs (organisationen, inte företagens) bild av hur vi ska nå dit. Det är skillnaden.

Nu är beslutet taget. Styrmåttet finns med. Och jag hoppas innerligt att borgerlighetens företrädare vässar sina sakliga argument till nästa gång vi möts i talarstolen, för ni kan bättre än att bara förlita er på personangrepp och härskartekninker när känslorna svallar över.

Daniel Ekelund

oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga

Under måndagens debatt om mål och budget för 2017 visade flera borgerliga företrädare hur tunna deras argument är och vad som händer när de blir motsagda. Det tog inte många sekunder efter att jag ifrågasatt om Karlskoga kommun ska anpassa sin politik efter Svenskt Näringslivs agenda innan borgerligheten brusade upp.

Och det tog heller inte många sekunder att förstå att deras argument är väldigt tunna då det var det ena personangreppet efter det andra, så kallade härskartekninker, från bland andra. Anna Danielsson, Alf Rosberg och Bengt Eklund. En eloge till Tony Ring och Ola Karlsson som höll sig sakliga i diskussionen och inte sänkte sig till sina partikamraters låga nivå.

Men innan jag fortsätter, låt mig förklara något som verkar vara väldigt svårt att förstå, i alla fall för stora delar av borgerligheten i Karlskogas Kommunfullmäktige. Det är en stor skillnad på det svenska näringslivet, alltså företag som bedriver verksamhet i Sverige, och intresseorganisationen Svenskt Näringsliv, som är en enskild organisation. Begreppsförvirringen hos bland andra. Anna, Alf och Bengt var igår total. Om de valde att medvetet misstolka eller om de bara är okunniga låter jag vara osagt.

Mitt yrkande i budgetdebatten var att stryka styrmått 5.2 som anger att Karlskoga kommun ska ha som ambition att klättra på Svenskt Näringslivs kommunranking . Jag anser nämligen att många av de frågor som Svenskt Näringsliv driver (organisationen med namnet Svenskt Näringsliv, inte de svenska företagen), inte ligger i linje med vad Karlskoga kommun har för politisk inriktning.

På Svenskt Näringslivs hemsida, under fliken Frågor vi arbetar med, går t.ex. att läsa att Svenskt Näringsliv anser att rätt till heltid ger färre jobb. Det går tvärt emot den satsning vi i Karlskoga kommun har gjort på att ge våra anställda just rätten till en heltidsanställning. En satsning som framför allt påverkar kvinnor som ett led i att stärka jämställdheten i samhället.

Där går också att läsa att Svenskt Näringsliv är emot kvotering i bolagsstyrelser och att en jämn könsfördelning i styrelser inte är en politisk fråga. Ett uttalande som också det går emot det sätt vi arbetar på i Karlskoga kommun. Eller snarare, jag har uppfattat det som att vi i Karlskoga kommun vill ta jämställdhetsfrågorna på allvar och inte bara mala på i gamla mansdominerade strukturer. Något som Svenskt Näringsliv (organisationen, inte företagen i Sverige) inte verkar tycka.

Jag vill att vi ska ha ett välmående näringslivsklimat här i Karlskoga. Jag vill att innovativa idéer ska frodas och att människor ska känna sig trygga i sin vardag, både på sitt arbete och på sin fritid. Därför anser jag att Karlskoga kommuns näringslivspolitik ska präglas av jämställdhet, demokrati och framtidstro. Inte att agendan sätts av en organisation som vill bevara gamla, destruktiva strukturer.

Jag är för ett starkt företagande i Karlskoga, men jag delar inte Svenskt Näringslivs (organisationen, inte företagens) bild av hur vi ska nå dit. Det är skillnaden.

Nu är beslutet taget. Styrmåttet finns med. Och jag hoppas innerligt att borgerlighetens företrädare vässar sina sakliga argument till nästa gång vi möts i talarstolen, för ni kan bättre än att bara förlita er på personangrepp och härskartekninker när känslorna svallar över.

Daniel Ekelund

oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.