2016-06-16 06:00

2016-06-16 06:00

Stoppa tvångsäktenskap

Sverige måste skydda barn och ungdomar: Hur många flickor kommer giftas bort i sommar?

Sommarlovet knackar på dörren och vi vet att många unga flickor bävar inför att åka på semester med familjen i hemlandet. Ingen ska behöva utsättas för att tvingas att gifta sig. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, och bekämpandet av tvångs- och barnäktenskap är angeläget och kräver att samhället agerar snabbt. Barnkonventionen deklarerar att barndomen ska levas i frihet, fullt av lek och lärande, och att inget barn får utnyttjas sexuellt. Trots det tvingas många flickor gifta sig som barn. Sverige måste skydda dessa barn och ungdomar från förtyck och våld. För de flickor som trots det varje år förs bort för att giftas utomlands måste det finnas hjälp att få. Vi har en skyldighet att stå upp för dessa flickors rätt till sitt eget liv och sin egen kropp.

Desperata och rädda flickor ringer svenska konsulat eller ambassader men hänvisas idag oftast till olika frivilligorganisationer som organiserar fritagningar av flickor. De flesta flickor som gifts bort får dock aldrig någon hjälp. Sverige behöver ett nationellt kompetensteam, som likt det engelska systemet the Forced Marriage Unit (FMU), besitter befogenheter för internationella interventioner, vilket leder till att flickor ges bättre skydd och att föräldrar effektivt lagförs. Det skulle gälla både svenska medborgare och de som har dubbelt medborgarskap.

Vidare behöver personal på våra skolor, sjukhus, polismyndigheter och socialkontor bli bättre på att känna igen signaler, utbildas i vad som krävs för att med auktoritet kunna ingripa vid behov Det är också viktigt att personal känner att det finns tydliga rutiner för eventuella ingripanden, och att verksamheterna har ett skyddsnät så personalen kan känna sig trygga i att agera. Myndighetssamverkan är nödvändig för att förebygga och hjälpa flickor och pojkar i riskzonen för barn- och tvångsäktenskap samt hjälpa dem som blivit bortförda.

För att flickor, närstående och personal lätt ska kunna få råd och stöd bör det inrättas en nationell hjälplinje som är tillgänglig dygnet runt, redo att bistå med både enkla säkerhetsanvisningar, att förhindra flickans tilltänkta makes flytt till Sverige och i extrema fall, rädda offer som hålls mot sin vilja utomlands. Regeringen måste ta sitt ansvar och ta efter det arbete som görs i Storbritannien för att förhindra att flickor utsätts för tvångsgifte. Genom kunskap, stöd, befogenheter och ansvarstagande kan vi förhindra att flickor blir bortgifta mot sin vilja. Nu är tiden att agera.

Elin Enes

Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Feministerna, Örebro län

Sara Maxe

Vice ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Feministerna, Örebro län

Marie-Louise Forslund-Mustaniemi

Förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

 

Sommarlovet knackar på dörren och vi vet att många unga flickor bävar inför att åka på semester med familjen i hemlandet. Ingen ska behöva utsättas för att tvingas att gifta sig. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, och bekämpandet av tvångs- och barnäktenskap är angeläget och kräver att samhället agerar snabbt. Barnkonventionen deklarerar att barndomen ska levas i frihet, fullt av lek och lärande, och att inget barn får utnyttjas sexuellt. Trots det tvingas många flickor gifta sig som barn. Sverige måste skydda dessa barn och ungdomar från förtyck och våld. För de flickor som trots det varje år förs bort för att giftas utomlands måste det finnas hjälp att få. Vi har en skyldighet att stå upp för dessa flickors rätt till sitt eget liv och sin egen kropp.

Desperata och rädda flickor ringer svenska konsulat eller ambassader men hänvisas idag oftast till olika frivilligorganisationer som organiserar fritagningar av flickor. De flesta flickor som gifts bort får dock aldrig någon hjälp. Sverige behöver ett nationellt kompetensteam, som likt det engelska systemet the Forced Marriage Unit (FMU), besitter befogenheter för internationella interventioner, vilket leder till att flickor ges bättre skydd och att föräldrar effektivt lagförs. Det skulle gälla både svenska medborgare och de som har dubbelt medborgarskap.

Vidare behöver personal på våra skolor, sjukhus, polismyndigheter och socialkontor bli bättre på att känna igen signaler, utbildas i vad som krävs för att med auktoritet kunna ingripa vid behov Det är också viktigt att personal känner att det finns tydliga rutiner för eventuella ingripanden, och att verksamheterna har ett skyddsnät så personalen kan känna sig trygga i att agera. Myndighetssamverkan är nödvändig för att förebygga och hjälpa flickor och pojkar i riskzonen för barn- och tvångsäktenskap samt hjälpa dem som blivit bortförda.

För att flickor, närstående och personal lätt ska kunna få råd och stöd bör det inrättas en nationell hjälplinje som är tillgänglig dygnet runt, redo att bistå med både enkla säkerhetsanvisningar, att förhindra flickans tilltänkta makes flytt till Sverige och i extrema fall, rädda offer som hålls mot sin vilja utomlands. Regeringen måste ta sitt ansvar och ta efter det arbete som görs i Storbritannien för att förhindra att flickor utsätts för tvångsgifte. Genom kunskap, stöd, befogenheter och ansvarstagande kan vi förhindra att flickor blir bortgifta mot sin vilja. Nu är tiden att agera.

Elin Enes

Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Feministerna, Örebro län

Sara Maxe

Vice ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Feministerna, Örebro län

Marie-Louise Forslund-Mustaniemi

Förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.