2016-06-14 06:00

2016-06-14 06:00

Gör inte om misstagen

Hotellbygge: Lämna Grönfeltsudden i fred

Det är kanske dags att påminna om den tid när politiker och tjänstemän i Karlskoga förstörde småstadsidyllen vid torget och Ekmansbacken genom att rasera dåvarande centrum och i stället genomföra byggnationen av nuvarande K-center som nu står som ett vedervärdigt monument av dålig smak och planering för den lilla stad som Karlskoga ju är.

Konstnären Herbert Walås skapade en opinion med stort stöd hos många Karlskogabor i ett försök att stoppa vansinnet med att bygga de fula ”lådor” som idag bildar huvudinslaget i Karlskoga centrum. Man tog inte minsta hänsyn till opinionens estetiska synpunkter om den förändring det medförde utseendemässigt till det sämre. I efterhand kom det ju fram från dåvarande makthavare att det kanske inte var lyckat med vad man godkänt och gjort.

Man kan ju förstå att många som jobbar inom kommunen och inte bor här utan i någon annan stad eller plats inte har någon större känsla för Karlskogas historia och utseende men låt inte detta gå ut över de människor som bor och lever här. Med detta vill undertecknad säga: Gör inte om misstagen från tidigare som har förfulat vår stad utan tänk till både en och två gånger innan ni tar beslut om Grönfeltsudden som ska finnas till kommande generationer. Låt dom inte komma med samma förfulningdom över er som vi gör över den tidigare generationens makthavare.

Gammal Karlskogabo.

Det är kanske dags att påminna om den tid när politiker och tjänstemän i Karlskoga förstörde småstadsidyllen vid torget och Ekmansbacken genom att rasera dåvarande centrum och i stället genomföra byggnationen av nuvarande K-center som nu står som ett vedervärdigt monument av dålig smak och planering för den lilla stad som Karlskoga ju är.

Konstnären Herbert Walås skapade en opinion med stort stöd hos många Karlskogabor i ett försök att stoppa vansinnet med att bygga de fula ”lådor” som idag bildar huvudinslaget i Karlskoga centrum. Man tog inte minsta hänsyn till opinionens estetiska synpunkter om den förändring det medförde utseendemässigt till det sämre. I efterhand kom det ju fram från dåvarande makthavare att det kanske inte var lyckat med vad man godkänt och gjort.

Man kan ju förstå att många som jobbar inom kommunen och inte bor här utan i någon annan stad eller plats inte har någon större känsla för Karlskogas historia och utseende men låt inte detta gå ut över de människor som bor och lever här. Med detta vill undertecknad säga: Gör inte om misstagen från tidigare som har förfulat vår stad utan tänk till både en och två gånger innan ni tar beslut om Grönfeltsudden som ska finnas till kommande generationer. Låt dom inte komma med samma förfulningdom över er som vi gör över den tidigare generationens makthavare.

Gammal Karlskogabo.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.