2016-06-03 06:00

2016-06-03 06:00

Hur svårt kan det vara?

Långbänk: Avgiftsfri parkering i centrum

Efter många, många års utredande har Karlskoga kommuns planeringsansvariga arbetat fram ett förslag angående parkeringarna i centrum av Karlskoga. Den första utredningen presenterades i november 2004. Under drygt 12 år har kommunen alltså arbetat med frågan. Det kan kallas långbänk.

Det börjad med att Moderaterna motionerat om att skapa ett mer välkomnande Karlskoga genom att erbjuda avgiftsfri parkering i centrum, något som funnits många år under sommarmånaderna. Denna motion skulle sedan behandlas på tjänstemannanivå.

Från tjänstemannahåll ”bedömde” man då att avgiftsfri parkering i centrum skulle medföra att kommunen bidrar till att skapa orättvisa villkor för handeln vid kommersiella centra som Skolgärdet, Storängen, m.fl. i förhållande till Centrumhandeln. Det skulle då vara olagligt enligt kommunallagen. Detta är nys eller helt enkelt inte sant. Det finns exempel på många kommuner där man infört avgiftsfri parkering med P-skiva för att öka stadskärnornas attraktivitet. Några jag själv besökt är Leksand, Kalmar Avesta och det finns fler.

Etablering av affärer på kommersiella köpcentra är beslut som företag fattar på helt andra villkor. Det kan vara billigare tomtmark, möjligheter att få större affärsytor, ökad tillgänglighet, samlokalisering med andra kedjor, etc. Det har inte något att göra med en stadskärnas utveckling. På vilket sätt konkurrerar små specialbutiker, serviceföretag som tandläkare, optiker, restauranger, banker, etc. med de stora affärskedjorna?

Man fastnade i alla fall vid en idé om att skapa en ”gemensamhetsanläggning” där fastighetsägarna i centrum skall ta ansvar för bl.a. parkeringarna. Man hittade ett exempel i köpcentrat ”ordstan” i Göteborg, en större galleria med parkeringshus. För mig är en jämförelse mellan Karlskoga centrum och ”ordstan” i Göteborg knappast möjlig att göra, den blir närmast patetiskt. Vi har faktiskt redan i dag en form av gemensamhetsanläggning i Karlskoga. Den kallas kommun där vi alla har ett ansvar för att skapa attraktiva villkor för alla som bor och verkar i Karlskoga. Att skapa ett attraktivt centrum är där en viktig uppgift.

Den senaste utredningen som två konsulter arbetat fram är en ytterst märkligt produkt. Den är svårbegriplig och av en så dålig kvalitet att det vore närmast en skandal om detta får ligga till grund för ett beslut och att detta skall hastas fram på några veckor utan möjlighet till djupare politisk förankring.

Denna den senaste konsultutredningen har gjort en inventering av utnyttjandet av parkeringsplatserna under tre dagar. Den visar att det egentligen inte finns någon brist på parkeringsplatser i centrum. Man har också identifierat att vissa p-platser är mer attraktiva än andra och som har en beläggningsgrad på mer än 100%, upp till 188%.

Kan man utnyttja en p-plats till mer än 100% om man inte staplar bilar på var andra?. Man säger att det finns ett behov av att få till en cirkulation vilket i dag åstadkoms genom p-automater men som också kan ske genom P-skivor. Utredningen gör också någon form av ”ekonomisk analys”, baserat på ett begrepp som ”estidsuppoffring” för den som åker bil in till centrum, som är helt obegriplig. Slutligen gör man dock en annan ekonomisk analys om värdet av avgiftsfri parkering för verksamheter som bedrivs i centrum. Här säger man att handeln i centrum omsätter cirka. 550 Mkr. samt att ”borttagandet av parkeringsavgifterna skulle ge en positiv effekt på centrumhandeln med mellan 3 -5%” Detta motsvarar något mellan 17 - 28 Mkr. Andra besöksintensiva

verksamheter i centrum påverkas i samma utsträckning vilket totalt skulle detta betyda verksamhet för totalt 34 - 56 Mkr. Detta betyder en hel del för nya jobb och för fler människor i Centrum, något vi inte borde ha råd att tacka nej till.

Allt detta utredande har nu slutgiltigt kommit fram till att tanken om att skapa en ”gemensamhetsanläggning” i centrum är omöjlig att genomföra, något som man borde kunnat förstå långt tidigare.

Nu föreslås att ”parkering i centrala Karlskoga även fortsättningsvis i huvudsak skall ske genom parkeringsavgifter” att investera i nya P-automater samt utreda hur man kan effektivisera parkeringarna, m.m.

Vad kommer detta att kosta och finns medel avsatta för detta i någon budget? Vad har allt detta utredandet, konsulter m.m. kostat?

Jag anser att vi, efter dryga 12 års utredande, bör få mer tid att sätta oss in i det senaste beslutsunderlaget för att få en politisk förankring. Frågan är om inte detta ärende som har ett ursprung i en motion bör föreläggas kommunfullmäktige för beslut.

Det enklaste och billigaste är att införa avgiftsfri parkering med P-skiva i centrum, åtminstone under en försöksperiod på ett år. På detta sätt kan vi vinna erfarenheter som kan balansera upp 12 års utredande.

Alf Rosberg

Moderat

Efter många, många års utredande har Karlskoga kommuns planeringsansvariga arbetat fram ett förslag angående parkeringarna i centrum av Karlskoga. Den första utredningen presenterades i november 2004. Under drygt 12 år har kommunen alltså arbetat med frågan. Det kan kallas långbänk.

Det börjad med att Moderaterna motionerat om att skapa ett mer välkomnande Karlskoga genom att erbjuda avgiftsfri parkering i centrum, något som funnits många år under sommarmånaderna. Denna motion skulle sedan behandlas på tjänstemannanivå.

Från tjänstemannahåll ”bedömde” man då att avgiftsfri parkering i centrum skulle medföra att kommunen bidrar till att skapa orättvisa villkor för handeln vid kommersiella centra som Skolgärdet, Storängen, m.fl. i förhållande till Centrumhandeln. Det skulle då vara olagligt enligt kommunallagen. Detta är nys eller helt enkelt inte sant. Det finns exempel på många kommuner där man infört avgiftsfri parkering med P-skiva för att öka stadskärnornas attraktivitet. Några jag själv besökt är Leksand, Kalmar Avesta och det finns fler.

Etablering av affärer på kommersiella köpcentra är beslut som företag fattar på helt andra villkor. Det kan vara billigare tomtmark, möjligheter att få större affärsytor, ökad tillgänglighet, samlokalisering med andra kedjor, etc. Det har inte något att göra med en stadskärnas utveckling. På vilket sätt konkurrerar små specialbutiker, serviceföretag som tandläkare, optiker, restauranger, banker, etc. med de stora affärskedjorna?

Man fastnade i alla fall vid en idé om att skapa en ”gemensamhetsanläggning” där fastighetsägarna i centrum skall ta ansvar för bl.a. parkeringarna. Man hittade ett exempel i köpcentrat ”ordstan” i Göteborg, en större galleria med parkeringshus. För mig är en jämförelse mellan Karlskoga centrum och ”ordstan” i Göteborg knappast möjlig att göra, den blir närmast patetiskt. Vi har faktiskt redan i dag en form av gemensamhetsanläggning i Karlskoga. Den kallas kommun där vi alla har ett ansvar för att skapa attraktiva villkor för alla som bor och verkar i Karlskoga. Att skapa ett attraktivt centrum är där en viktig uppgift.

Den senaste utredningen som två konsulter arbetat fram är en ytterst märkligt produkt. Den är svårbegriplig och av en så dålig kvalitet att det vore närmast en skandal om detta får ligga till grund för ett beslut och att detta skall hastas fram på några veckor utan möjlighet till djupare politisk förankring.

Denna den senaste konsultutredningen har gjort en inventering av utnyttjandet av parkeringsplatserna under tre dagar. Den visar att det egentligen inte finns någon brist på parkeringsplatser i centrum. Man har också identifierat att vissa p-platser är mer attraktiva än andra och som har en beläggningsgrad på mer än 100%, upp till 188%.

Kan man utnyttja en p-plats till mer än 100% om man inte staplar bilar på var andra?. Man säger att det finns ett behov av att få till en cirkulation vilket i dag åstadkoms genom p-automater men som också kan ske genom P-skivor. Utredningen gör också någon form av ”ekonomisk analys”, baserat på ett begrepp som ”estidsuppoffring” för den som åker bil in till centrum, som är helt obegriplig. Slutligen gör man dock en annan ekonomisk analys om värdet av avgiftsfri parkering för verksamheter som bedrivs i centrum. Här säger man att handeln i centrum omsätter cirka. 550 Mkr. samt att ”borttagandet av parkeringsavgifterna skulle ge en positiv effekt på centrumhandeln med mellan 3 -5%” Detta motsvarar något mellan 17 - 28 Mkr. Andra besöksintensiva

verksamheter i centrum påverkas i samma utsträckning vilket totalt skulle detta betyda verksamhet för totalt 34 - 56 Mkr. Detta betyder en hel del för nya jobb och för fler människor i Centrum, något vi inte borde ha råd att tacka nej till.

Allt detta utredande har nu slutgiltigt kommit fram till att tanken om att skapa en ”gemensamhetsanläggning” i centrum är omöjlig att genomföra, något som man borde kunnat förstå långt tidigare.

Nu föreslås att ”parkering i centrala Karlskoga även fortsättningsvis i huvudsak skall ske genom parkeringsavgifter” att investera i nya P-automater samt utreda hur man kan effektivisera parkeringarna, m.m.

Vad kommer detta att kosta och finns medel avsatta för detta i någon budget? Vad har allt detta utredandet, konsulter m.m. kostat?

Jag anser att vi, efter dryga 12 års utredande, bör få mer tid att sätta oss in i det senaste beslutsunderlaget för att få en politisk förankring. Frågan är om inte detta ärende som har ett ursprung i en motion bör föreläggas kommunfullmäktige för beslut.

Det enklaste och billigaste är att införa avgiftsfri parkering med P-skiva i centrum, åtminstone under en försöksperiod på ett år. På detta sätt kan vi vinna erfarenheter som kan balansera upp 12 års utredande.

Alf Rosberg

Moderat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.