2016-05-26 06:00

2016-05-26 06:00

Låt stranden vara ifred

Hotellbygge: Strandområdet är för oss alla att vistas i

Läste i Karlskoga Tidning om det eventuellt förestående hotellbygget vid Grönfeltsgården. Ett hus är tänkt att byggas på parktomten och det skulle vara temporärt. Det kommer dock att bli permanent. Män med makt får alltid sin vilja igenom. Det stora hotellbygget kommer att stå som en bunker på stranden. Ytor kommer att tas i anspråk för biltrafik och parkeringsplatser. Det var förre stadsträdgårdsmästare Carl Fredby som skapade det vackra strandområdet för oss alla att vandra på och vistas på.

Karlskoga är känt utåt för att ha en fin strandpromenad helt nära torget och centrum. Låt det förbli så. Stoppa hotellbygget!

Låt stranden vara.

Strandvandrare

 

Läste i Karlskoga Tidning om det eventuellt förestående hotellbygget vid Grönfeltsgården. Ett hus är tänkt att byggas på parktomten och det skulle vara temporärt. Det kommer dock att bli permanent. Män med makt får alltid sin vilja igenom. Det stora hotellbygget kommer att stå som en bunker på stranden. Ytor kommer att tas i anspråk för biltrafik och parkeringsplatser. Det var förre stadsträdgårdsmästare Carl Fredby som skapade det vackra strandområdet för oss alla att vandra på och vistas på.

Karlskoga är känt utåt för att ha en fin strandpromenad helt nära torget och centrum. Låt det förbli så. Stoppa hotellbygget!

Låt stranden vara.

Strandvandrare

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.