2016-05-25 06:00

2016-05-25 06:00

Jobbar för en bra lösning

TORGET: Svar till ”En medborgare till” i KT 2016-05-14

Karlskoga kommun genomförde våren 2013 en medborgardialog om Alfred Nobels torg. Syftet var att ta reda på vilket slags torg karlskogaborna vill ha. Medborgarna i Karlskoga önskade bland annat ett grönare torg med fler sittplatser, mer aktivitet, bättre utserveringar och en säkrare trafiksituation.

Vi har därför tagit med alla dessa delar i förslaget som nu ställs ut på kommunens webbplats och Karlskoga biblioteket till och med 15 juni 2016. Syftet med utställningen är att se om förslaget går i linje med karlskogabornas önskemål. När vi har sammanställt synpunkterna kommer förslaget att revideras innan Karlskoga kommunfullmäktige tar ställning till utformningsförslaget.

Vi är medvetna om att placeringen av busshållplatsen och parkeringsplatserna är viktiga frågor och jobbar för att hitta en bra lösning för alla.

För att skapa ett större torg och en mer sammanhållen känsla på torget var den ursprungliga idén att flytta korttidsparkeringarna till Urbrinken, i både västlig och östlig riktning. Busshållplatsen skulle istället kunna flyttas en liten bit österut, till Katrinedalsgatan, framför Kommunstyrelsens hus. Då vi har mottagit synpunkter på att det är svårare att stiga på och av bussen där eftersom gatan lutar har vi fått tänka om. Om busshållplatsen ska vara kvar på torget måste vi dock hitta en annan plats till korttidsparkeringarna. Ett förslag är att placera dem på Hotellgatan. Det skulle resultera i minst lika många korttidsparkeringar som vi har idag.

Lördag 28 maj kl 11-14 har vi Öppet hus om torget på Karlskoga bibliotek och en Walk-and-talk på torget där karlskogaborna kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Med vänlig hälsning

Martin Lindström

projektledare för Alfred Nobels torg, Karlskoga kommun

 

Vi har därför tagit med alla dessa delar i förslaget som nu ställs ut på kommunens webbplats och Karlskoga biblioteket till och med 15 juni 2016. Syftet med utställningen är att se om förslaget går i linje med karlskogabornas önskemål. När vi har sammanställt synpunkterna kommer förslaget att revideras innan Karlskoga kommunfullmäktige tar ställning till utformningsförslaget.

Vi är medvetna om att placeringen av busshållplatsen och parkeringsplatserna är viktiga frågor och jobbar för att hitta en bra lösning för alla.

För att skapa ett större torg och en mer sammanhållen känsla på torget var den ursprungliga idén att flytta korttidsparkeringarna till Urbrinken, i både västlig och östlig riktning. Busshållplatsen skulle istället kunna flyttas en liten bit österut, till Katrinedalsgatan, framför Kommunstyrelsens hus. Då vi har mottagit synpunkter på att det är svårare att stiga på och av bussen där eftersom gatan lutar har vi fått tänka om. Om busshållplatsen ska vara kvar på torget måste vi dock hitta en annan plats till korttidsparkeringarna. Ett förslag är att placera dem på Hotellgatan. Det skulle resultera i minst lika många korttidsparkeringar som vi har idag.

Lördag 28 maj kl 11-14 har vi Öppet hus om torget på Karlskoga bibliotek och en Walk-and-talk på torget där karlskogaborna kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Med vänlig hälsning

Martin Lindström

projektledare för Alfred Nobels torg, Karlskoga kommun

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.