2016-05-09 06:00

2016-05-09 06:00

Mötesplats Torget !?

Kommunen: Lägg pengarna annat istället

Ta inte bort möjligheterna att ta sig till Torget.

För att mötas måste alla ha möjlighet att komma fram till mötesplatsen.

Ta inte bort det som gör det möjligt att ta sig dit, till exempel korttidsparkering även de för funktionshindrade, cykelbana med tillhörande cykelställ ( pumpen tillgänglig ) och inte minst busshållplatsen.

Lättillgänglighet för äldre, funktionshindrade liksom barn och deras föräldrar är det viktigaste för att skapa möten och liv och rörelse kompletterat med något ”tilldragande händelse ” eller evenemang.

Viktigt är ju också affärsverksamheten runt Torget med stånd och caféer med uteplatser liksom grönska och sittplatser under skuggande träd – med andra ord som det är nu.

Lägg pengarna på äldreboende, skola och ungdomens hus i stället !

Torget är bra som det är!

Se över alla hinder i stället och gör det möjligt för evenemang !

Medborgare

 

Ta inte bort möjligheterna att ta sig till Torget.

För att mötas måste alla ha möjlighet att komma fram till mötesplatsen.

Ta inte bort det som gör det möjligt att ta sig dit, till exempel korttidsparkering även de för funktionshindrade, cykelbana med tillhörande cykelställ ( pumpen tillgänglig ) och inte minst busshållplatsen.

Lättillgänglighet för äldre, funktionshindrade liksom barn och deras föräldrar är det viktigaste för att skapa möten och liv och rörelse kompletterat med något ”tilldragande händelse ” eller evenemang.

Viktigt är ju också affärsverksamheten runt Torget med stånd och caféer med uteplatser liksom grönska och sittplatser under skuggande träd – med andra ord som det är nu.

Lägg pengarna på äldreboende, skola och ungdomens hus i stället !

Torget är bra som det är!

Se över alla hinder i stället och gör det möjligt för evenemang !

Medborgare

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.