2016-05-04 06:00

2016-05-04 06:00

Säkra ungas framtid

Politik: Ny arbets- och bostadsmarknad behövs

Idag går flera unga och undrar om de kommer att få sitt första jobb efter gymnasiet och kunna flytta hemifrån. För att minska oron som de har måste vi som befolkningen i Sverige ta tillbaka den politik som fanns på slutet av 1900-talet. Det är dags att se till att det finns en säker framtid för ungdomarna. Istället för att bygga gallerior bygg företag och fabriker, istället för hotell bygg lägenheter. Det skapas inte jobb i galleriorna istället försvåras det för ungdomarna som inte harr erfarenheten som behövs för at arbeta i galleria. Enbart vården i ålderdom kan inte ungdomar ansöka tjänst längre för att de fattas en viss utbildning men det måste få ett stopp då ungdomarna ska ta hand om de äldre men utan jobb kan den svenska välfärden inte fortsätta. Vems fel det är så är det företagen som inte vågar ta chansen att anställa ungdomarna inte politikernas. För att man ska kunna få ett bra jobb måste man ha erfarenhet men om inte ungdomarna kan få chansen att börja någonstans då kan de inte hjälpa till att bygga upp landets ekonomi. Det måste ändras för att se en ljus framtid. Inom byggmarknaden så behöver Sveriges kommuner inte fler gallerier eller hotell utan fler lägenheter om kan sänka sig till ungdomarnas nivå.

Sverige lider av bostadsbrist och en så kallad praktisk arbetslöshet vilket innebär att i statistiken så ser det bra ut men inte på plats där jobben finns. Idag är oron hög hos ungdomar och måste sänkas radikalt och det är företagen och byggnadsmarknaden som måste agera. För att vi ska kunna överleva denna komet katastrof måste vi ta till oss 1900-talets idéer igen. Jag citerar en känd svensk statsminister vid namn Olof Palme: om vi inte klarar av att ge ungdomen arbete och bostad, då risker vi alldeles klart att generationer tappar tilltron till politiken, själva demokratin. Är det så viktigt att vi ser hellre stora pampiga hotell som står redo att ta emot turism men inte har någon personal eller kunder då ungdomar inte har en ekonomi eller arbete. Eller att det står gallerior utan personal för att ingen vill anställa ungdomar. Inga kunder för att ungdomar inte kan köpa då de inte får in lön för det jobb som de inte har.

Det är dags att ändra denna marknad och det är inte politikernas fel utan företagen.

TN

Idag går flera unga och undrar om de kommer att få sitt första jobb efter gymnasiet och kunna flytta hemifrån. För att minska oron som de har måste vi som befolkningen i Sverige ta tillbaka den politik som fanns på slutet av 1900-talet. Det är dags att se till att det finns en säker framtid för ungdomarna. Istället för att bygga gallerior bygg företag och fabriker, istället för hotell bygg lägenheter. Det skapas inte jobb i galleriorna istället försvåras det för ungdomarna som inte harr erfarenheten som behövs för at arbeta i galleria. Enbart vården i ålderdom kan inte ungdomar ansöka tjänst längre för att de fattas en viss utbildning men det måste få ett stopp då ungdomarna ska ta hand om de äldre men utan jobb kan den svenska välfärden inte fortsätta. Vems fel det är så är det företagen som inte vågar ta chansen att anställa ungdomarna inte politikernas. För att man ska kunna få ett bra jobb måste man ha erfarenhet men om inte ungdomarna kan få chansen att börja någonstans då kan de inte hjälpa till att bygga upp landets ekonomi. Det måste ändras för att se en ljus framtid. Inom byggmarknaden så behöver Sveriges kommuner inte fler gallerier eller hotell utan fler lägenheter om kan sänka sig till ungdomarnas nivå.

Sverige lider av bostadsbrist och en så kallad praktisk arbetslöshet vilket innebär att i statistiken så ser det bra ut men inte på plats där jobben finns. Idag är oron hög hos ungdomar och måste sänkas radikalt och det är företagen och byggnadsmarknaden som måste agera. För att vi ska kunna överleva denna komet katastrof måste vi ta till oss 1900-talets idéer igen. Jag citerar en känd svensk statsminister vid namn Olof Palme: om vi inte klarar av att ge ungdomen arbete och bostad, då risker vi alldeles klart att generationer tappar tilltron till politiken, själva demokratin. Är det så viktigt att vi ser hellre stora pampiga hotell som står redo att ta emot turism men inte har någon personal eller kunder då ungdomar inte har en ekonomi eller arbete. Eller att det står gallerior utan personal för att ingen vill anställa ungdomar. Inga kunder för att ungdomar inte kan köpa då de inte får in lön för det jobb som de inte har.

Det är dags att ändra denna marknad och det är inte politikernas fel utan företagen.

TN

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.