2016-05-03 06:00

2016-05-03 06:00

Gode män är inte goda

Dåligt system: Drabbar redan utsatta på ett helt orimligt vis

Efter SVT:s granskning gällande gode män, överförmyndare visar det sig stora brister som drabbar de svagaste i vårt samhälle. Personer som har svårt att föra sin egen talan och har behov för en god man som hjälper dem att bevaka rätt, sörja för person, förvalta egendom.

Det visar att det inte fungerar på ett rättsäkert sätt och det drabbar de redan utsatta på ett helt orimligt vis utan att någon anmäler händelser vidare. Men nu kommer det reaktioner från flera håll som förhoppningsvis tryggar tillvaron för dem som behöver hjälp från en god man. Länsstyrelserna säger att lagen är tandlös och begär fler sanktionsmöjligheter som att bötfälla de som inte sköter sig. Justitieministern reagerar med att kalla samman ansvariga tillsynsmyndigheter och ska se över vilka regelförändringar som behöver göras. Justitieombudsmannen uttalar sig att det är helt oacceptabelt och ser kännetecknet i hanteringen, inkompetens.

Det är ett dåligt system som borde skötas av en statlig kontrollmyndighet. Redan år 2009 visade Riksrevisionen efter en uppföljningsgranskning att tillsynen av överförmyndare har omfattande problem trots att de varit kända en längre tid. Hjälpbehövande med andra behov ställer nya, större krav på överförmyndarna. Det är 7 år sedan och inget har gjorts för att säkerställa att individer får rätt hjälp från en god man. Även här behövs en lagändring inom snar framtid.

Karina Frantzén

Efter SVT:s granskning gällande gode män, överförmyndare visar det sig stora brister som drabbar de svagaste i vårt samhälle. Personer som har svårt att föra sin egen talan och har behov för en god man som hjälper dem att bevaka rätt, sörja för person, förvalta egendom.

Det visar att det inte fungerar på ett rättsäkert sätt och det drabbar de redan utsatta på ett helt orimligt vis utan att någon anmäler händelser vidare. Men nu kommer det reaktioner från flera håll som förhoppningsvis tryggar tillvaron för dem som behöver hjälp från en god man. Länsstyrelserna säger att lagen är tandlös och begär fler sanktionsmöjligheter som att bötfälla de som inte sköter sig. Justitieministern reagerar med att kalla samman ansvariga tillsynsmyndigheter och ska se över vilka regelförändringar som behöver göras. Justitieombudsmannen uttalar sig att det är helt oacceptabelt och ser kännetecknet i hanteringen, inkompetens.

Det är ett dåligt system som borde skötas av en statlig kontrollmyndighet. Redan år 2009 visade Riksrevisionen efter en uppföljningsgranskning att tillsynen av överförmyndare har omfattande problem trots att de varit kända en längre tid. Hjälpbehövande med andra behov ställer nya, större krav på överförmyndarna. Det är 7 år sedan och inget har gjorts för att säkerställa att individer får rätt hjälp från en god man. Även här behövs en lagändring inom snar framtid.

Karina Frantzén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.