2016-05-02 06:00

2016-05-02 06:00

Varför storregioner?

INSÄNDARE

Den sittande S och Mp-regeringen är mycket angelägna om att genomföra den största samhällsorganisatoriska omdaningen som har skett i Sverige på över 400 år genom förslaget att bilda storregioner. -Snabbt ska det ske också, eftersom man säger att förändringen ska vara sjösatt redan 2019 !

- Varför kan man undra och till vilken nytta ???

Vi moderater menar att samarbeten och samverkan på olika sätt är viktiga inom många områden och på olika politiska nivåer, men vi är inte lika över-tygade om att förutsättningarna för detta blir bättre genom tillskapandet av storregioner.

Förslaget som den så kallade indelningskommittén nu har lagt fram grundar sig på den rapport som en tidigare kommitté, Ansvarskommittén, presenterade redan 2007. I den rapporten slogs fast att det behövs minst en miljon invånare i framtida regioner. -Detta åstadkoms dock inte genom att bilda större geo-grafiska regioner, utan risken är istället att redan glest befolkade områden avfolkas ännu mer. Politiska beslut kommer att tas längre bort från medborgarna och därmed riskerar också demokratin att urholkas. Vi moderater menar att människor måste ha möjlighet att påverka sin vardag på nära håll för att känna trygghet och trivsel där man bor och verkar. Det är också viktigt att vi politiker finns så nära verkligheten som möjligt för att kunna fatta de

bästa besluten.

-Perifera verksamheter som ligger långt från de centrala beslutsorganen riskerar att glömmas bort och det gynnar sannerligen inte vare sig samhälls-utveckling eller befolkningen i landets glesbygdslän !

Moderata företrädare från kommunerna i östra Värmland och från grann-kommunerna i Örebro län har sedan en tid tillbaka bildat ett nätverk som regelbundet träffas för att diskutera och arbeta med gemensamma läns-överskridande frågor. Värmland och Örebro län har sedan årtionden tillbaka ett väl inarbetat samarbete inom olika områden och då inte minst vad gäller sjukvård, nämnas kan t.ex. avtalet vad gäller Karlskoga lasarett och värm-

länningarnas möjligheter att få sjukvård där. Karlskoga lasarett är en förutsättning för att Landstinget i Värmland ska klara av sitt sjukvårdsåtagande och avtalet med Värmland är också en förutsättning för Karlskoga lasaretts överlevnad i dess nuvarande omfattning.

Det finns nu också ett omfattande och viktigt samarbete mellan Örebro och Värmland kring läkarutbildningen vid Universitetssjukhuset i Örebro. Lands-tinget i Värmland tar emot många läkarstuderande från Örebro som är till stor nytta för sjukvården i Värmland och för rekryteringen av läkare.

Vi moderater, både på Örebro och Värmlandssidan, menar att det är viktigt och angeläget att bland annat dessa samarbeten får fortsätta och att de också kan utvecklas ytterligare. -Detta gör vi bäst om våra respektive län i framtiden får tillhöra samma region !

Om det nu blir så att det ska bildas storregioner så menar moderaterna att det är bättre att de län som ska slås ihop kommer in i detta arbete på samma villkor och med samma förutsättningar. –Detta gör både Örebro och Värmland om Svealandsregionen bildas ! Om Värmland skulle slås samman med Västra Götaland, som redan är en storregion, så kommer Värmland att bli som ett tillkommande bihang i denna redan befintliga region, med allt vad detta innebär !

Intressant att notera är att vi moderater är överens som goda grannar om att ett samgående i en Svealandsregion är det bästa om vi blir tvungna till en regionbildning , medan Socialdemokraterna i Örebro respektive Värmland har totalt motsatta uppfattningar i regionfrågan. S i Örebro län vill att Värmland ska tillhöra Svealandsregionen medan S i Värmland vill tillhöra Västra Götalands-regionen. –Märkligt att S-politiker i östra Värmland inte kämpar för vad som är bäst för den delen av Värmland !

Moderaternas bestämda uppfattning är att bildande av storregioner måste bygga på en bred politisk enighet för att bli framgångsrik, likaså måste med-borgarna vara med på tåget och tycka att det är bra. –En folkomröstning kan därför ge god vägledning om hur man ska besluta i denna stora och viktiga fråga !

 

Tony Ring (M)

oppositionsråd, Karlskoga kommun

Johan Nordström (M)

oppositionsråd, Degerfors Kommun

Katarina Tolgfors

regionråd, Region Örebro

Christer Olsson (M)

gruppledare, Filipstads kommun

Marie Oudin (M)

oppositionsråd, Kristinehamns kommun

Andris Widuss (M)

gruppledare, Storfors kommun

Christina Johansson (M)

vice ordförande kommunstyrelsen, Hällefors kommun

Patrik Fornander (M)

ledamot, landstingsstyrelsen Värmland

 

 

 

 

 

 

 

 

- Varför kan man undra och till vilken nytta ???

Vi moderater menar att samarbeten och samverkan på olika sätt är viktiga inom många områden och på olika politiska nivåer, men vi är inte lika över-tygade om att förutsättningarna för detta blir bättre genom tillskapandet av storregioner.

Förslaget som den så kallade indelningskommittén nu har lagt fram grundar sig på den rapport som en tidigare kommitté, Ansvarskommittén, presenterade redan 2007. I den rapporten slogs fast att det behövs minst en miljon invånare i framtida regioner. -Detta åstadkoms dock inte genom att bilda större geo-grafiska regioner, utan risken är istället att redan glest befolkade områden avfolkas ännu mer. Politiska beslut kommer att tas längre bort från medborgarna och därmed riskerar också demokratin att urholkas. Vi moderater menar att människor måste ha möjlighet att påverka sin vardag på nära håll för att känna trygghet och trivsel där man bor och verkar. Det är också viktigt att vi politiker finns så nära verkligheten som möjligt för att kunna fatta de

bästa besluten.

-Perifera verksamheter som ligger långt från de centrala beslutsorganen riskerar att glömmas bort och det gynnar sannerligen inte vare sig samhälls-utveckling eller befolkningen i landets glesbygdslän !

Moderata företrädare från kommunerna i östra Värmland och från grann-kommunerna i Örebro län har sedan en tid tillbaka bildat ett nätverk som regelbundet träffas för att diskutera och arbeta med gemensamma läns-överskridande frågor. Värmland och Örebro län har sedan årtionden tillbaka ett väl inarbetat samarbete inom olika områden och då inte minst vad gäller sjukvård, nämnas kan t.ex. avtalet vad gäller Karlskoga lasarett och värm-

länningarnas möjligheter att få sjukvård där. Karlskoga lasarett är en förutsättning för att Landstinget i Värmland ska klara av sitt sjukvårdsåtagande och avtalet med Värmland är också en förutsättning för Karlskoga lasaretts överlevnad i dess nuvarande omfattning.

Det finns nu också ett omfattande och viktigt samarbete mellan Örebro och Värmland kring läkarutbildningen vid Universitetssjukhuset i Örebro. Lands-tinget i Värmland tar emot många läkarstuderande från Örebro som är till stor nytta för sjukvården i Värmland och för rekryteringen av läkare.

Vi moderater, både på Örebro och Värmlandssidan, menar att det är viktigt och angeläget att bland annat dessa samarbeten får fortsätta och att de också kan utvecklas ytterligare. -Detta gör vi bäst om våra respektive län i framtiden får tillhöra samma region !

Om det nu blir så att det ska bildas storregioner så menar moderaterna att det är bättre att de län som ska slås ihop kommer in i detta arbete på samma villkor och med samma förutsättningar. –Detta gör både Örebro och Värmland om Svealandsregionen bildas ! Om Värmland skulle slås samman med Västra Götaland, som redan är en storregion, så kommer Värmland att bli som ett tillkommande bihang i denna redan befintliga region, med allt vad detta innebär !

Intressant att notera är att vi moderater är överens som goda grannar om att ett samgående i en Svealandsregion är det bästa om vi blir tvungna till en regionbildning , medan Socialdemokraterna i Örebro respektive Värmland har totalt motsatta uppfattningar i regionfrågan. S i Örebro län vill att Värmland ska tillhöra Svealandsregionen medan S i Värmland vill tillhöra Västra Götalands-regionen. –Märkligt att S-politiker i östra Värmland inte kämpar för vad som är bäst för den delen av Värmland !

Moderaternas bestämda uppfattning är att bildande av storregioner måste bygga på en bred politisk enighet för att bli framgångsrik, likaså måste med-borgarna vara med på tåget och tycka att det är bra. –En folkomröstning kan därför ge god vägledning om hur man ska besluta i denna stora och viktiga fråga !

 

Tony Ring (M)

oppositionsråd, Karlskoga kommun

Johan Nordström (M)

oppositionsråd, Degerfors Kommun

Katarina Tolgfors

regionråd, Region Örebro

Christer Olsson (M)

gruppledare, Filipstads kommun

Marie Oudin (M)

oppositionsråd, Kristinehamns kommun

Andris Widuss (M)

gruppledare, Storfors kommun

Christina Johansson (M)

vice ordförande kommunstyrelsen, Hällefors kommun

Patrik Fornander (M)

ledamot, landstingsstyrelsen Värmland

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.