2016-04-15 06:00

2016-04-15 06:00

Hjälp industrin utvecklas

YRKESKOLA: Yrkesutbildningen har många fördelar

Hur ska svensk industri klara sig i framtiden när deras medarbetare i maskinerna inte längre jobbar utan har gått hem och fått pension efter många slitsamma år. År som många gånger varit med om en otrolig utveckling när det gäller utrustning och material. Men nu är det slut och är det då också slut på industrin? Ska man bara slå igen fabriken när generationerna går hem med pension, eller ska man rekrytera nya medarbetare? För det är väl det man vill och kunna fortsätta producera nya saker som gör att arbetstillfällen kan finnas kvar i Sverige och även här i Möckelnregionen. Frågan är bara var man ska hitta dessa nya medarbetare? Med det fria skolvalet och med regler som Jan Björklund genomförde för yrkesutbildningarnas möjligheter till vidare studier har gjort att ungdomarna inte väljer ett yrkesprogram, trots att det är genom dessa yrkesprogram som man kan utbilda sig till ett yrke och oftast också till en anställning.

Vad är det då som gör att ungdomarna inte väljer yrkesprogram med inriktning mot industrin? Kan det vara så att man avråds av föräldrar, vänner och skolan att söka dessa program? Vilken bild är det som man målar upp för sina och andras barn kring hur industrin ser ut? Har man kunskapen om dagens industri för att berätta hur den ser ut och fungerar?

Det är faktiskt så att liksom maskiner och metoder som utvecklats inom industrin under många år har idag skapat en maskin park, verktyg och metoder som till stora delar utgörs av data. Datateknik som gör att man kan producera och som styr processer, maskiner och annan utrustning, detta sker oftast i en ren och ljus lokal. Lokaler som tack vare utvecklingen av utrustning varit tvungna att snyggats till och målas för att motsvara de krav som tillverkningen ställer. Många industriföretag är även miljöcertifierade, allt för att möta tillverkningen och kundernas krav.

Det är till detta miljötänk och utvecklingsmöjlighet som vi behöver ungdomar. Ungdomar som vill utbilda sig till industriyrken, skola och kommuner som vill ha utbildningen och ser till att profilera dessa utbildningar på ett positivt sätt vilket gör att de söker. Detta kan vara det steg som behövs för att svensk industri kan fortleva och vara världsledande. Att industrins arbetsgivare kan anställa medarbetare med rätt kompetens.

Så hjälp industrin att utvecklas genom att på ett positivt sätt framföra fördelarna med yrkesutbildningar mot industrin.

Marina Åslund

IF Metall Östra Värmland

Matz Ericson (S)

ordförande gymnasienämnden Karlskoga/Degerfors

Hur ska svensk industri klara sig i framtiden när deras medarbetare i maskinerna inte längre jobbar utan har gått hem och fått pension efter många slitsamma år. År som många gånger varit med om en otrolig utveckling när det gäller utrustning och material. Men nu är det slut och är det då också slut på industrin? Ska man bara slå igen fabriken när generationerna går hem med pension, eller ska man rekrytera nya medarbetare? För det är väl det man vill och kunna fortsätta producera nya saker som gör att arbetstillfällen kan finnas kvar i Sverige och även här i Möckelnregionen. Frågan är bara var man ska hitta dessa nya medarbetare? Med det fria skolvalet och med regler som Jan Björklund genomförde för yrkesutbildningarnas möjligheter till vidare studier har gjort att ungdomarna inte väljer ett yrkesprogram, trots att det är genom dessa yrkesprogram som man kan utbilda sig till ett yrke och oftast också till en anställning.

Vad är det då som gör att ungdomarna inte väljer yrkesprogram med inriktning mot industrin? Kan det vara så att man avråds av föräldrar, vänner och skolan att söka dessa program? Vilken bild är det som man målar upp för sina och andras barn kring hur industrin ser ut? Har man kunskapen om dagens industri för att berätta hur den ser ut och fungerar?

Det är faktiskt så att liksom maskiner och metoder som utvecklats inom industrin under många år har idag skapat en maskin park, verktyg och metoder som till stora delar utgörs av data. Datateknik som gör att man kan producera och som styr processer, maskiner och annan utrustning, detta sker oftast i en ren och ljus lokal. Lokaler som tack vare utvecklingen av utrustning varit tvungna att snyggats till och målas för att motsvara de krav som tillverkningen ställer. Många industriföretag är även miljöcertifierade, allt för att möta tillverkningen och kundernas krav.

Det är till detta miljötänk och utvecklingsmöjlighet som vi behöver ungdomar. Ungdomar som vill utbilda sig till industriyrken, skola och kommuner som vill ha utbildningen och ser till att profilera dessa utbildningar på ett positivt sätt vilket gör att de söker. Detta kan vara det steg som behövs för att svensk industri kan fortleva och vara världsledande. Att industrins arbetsgivare kan anställa medarbetare med rätt kompetens.

Så hjälp industrin att utvecklas genom att på ett positivt sätt framföra fördelarna med yrkesutbildningar mot industrin.

Marina Åslund

IF Metall Östra Värmland

Matz Ericson (S)

ordförande gymnasienämnden Karlskoga/Degerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.