2016-04-08 06:00

2016-04-08 06:00

Nya kartan slår sönder strukturer

I går, torsdag, träffade Indelningskommittén representanter för länen i det nya föreslagna Svealands-länet. Men Värmland saknas, vilket landshövding Maria Larsson, regionråd Marie-Louise Forsberg-Fransson, S, och oppositionsråd Ola Karlsson, M, är kritisk till.

Indelningskommittén ska på regeringens uppdrag dela in Sverige i nya län och landsting. Medborgare, kommuner och företag får en ny karta att förhålla sig till.

Men kartan måste ritas så att befintliga system och tänkta satsningar inte slås ut. Nya gränser får inte bryta sönder strukturer som det tagit decennier att bygga. Nya storlän ska göra det lättare för företag och medborgare– inte svårare. Det förslag som Indelningskommitténs förslag som den nu ska gå vidare med, nämligen att låta Värmland tillhöra Västra Götaland i stället för Svealands-länet riskerar just att riva ner istället för att bygga upp.

Den 9 mars lade Indelningskommittén, ett diskussionsunderlag för en ny Sverigekarta. 21 län och landsting(regioner) blir till sex i det första förslaget. Därefter har kommittén fört sonderande samtal med representanter för samtliga 21 nuvarande län och säger sig nu ha fått ett stöd för sitt förslag till ny länsindelning.

Men här har kommittén dragit förhastade slutsatser. Indelningen har uppenbara brister och vi i Örebro län vill påtala detta, inte av provinsiella skäl utan för Sveriges bästa och för medborgarnas bästa.

Det finns minst tre goda skäl för kommittén att ompröva förslaget och låta Örebro län och Värmland finnas i samma region.

1. Det minskar satsningar Oslo-Stockholm

Norge är Sveriges största exportland och många kommuner i Värmland och övriga Mellansverige har betydande utbyte med vårt västliga grannland. De nya storlänen får större möjligheter att genomföra satsningar på infrastrukturen. Det betyder att den nya Svealandsregionen stannar vid värmlandsgränsen, d v s 30 mil från Oslo. De 64 kommunerna i kommitténs förslag till Svealands-länet kommer därför att få svårare att satsa på den för Sverige så nödvändiga förbättringen av transporter och resor mellan Stockholm och Oslo.

Värmland och Örebro har för övrigt inlett ett nytt samarbete för att få till stånd snabbare tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo, ett nytt bolag har bildats. Bolaget ägs gemensamt av Karlstads och Örebro kommun samt av region Örebro län och Region Värmlands län. 2:55 är målbilden för den önskade restiden mellan de två huvudstäderna.

Indelningskommitténs förslag riskerar att skära av Sveriges kommunikationsmönster markant, vilket kan få svåra konsekvenser för både näringsliv och medborgare.

2. Det äventyrar högspecifierad sjukvård

För det andra riskerar den nya kartan att äventyra avancerad sjukvård i Mellansverige. Kommitténs förslag innebär ett hårt slag för det befintliga sjukvårdssamarbetet mellan Örebro län och Värmlands län. Detta kan innebära drastiska, negativa förändringar för den högspecialiserade vården som kunnat utvecklas tack vare ett omfattande utbyte mellan Örebro och Värmland.

Samverkan mellan Örebro och Värmland har varit avgörande för att kunna utveckla ett litet regionsjukhus i Örebro till ett stort universitetssjukhus, där det bedrivs forskning, läkarutbildning och högspecialiserad sjulvård. Värmlands patienter är avgörande för att ge tillräcklig volym för den högspecialiserade sjukvården och underlag för läkarutbildning. Örebro/Värmlands-samarbetet avlastar därmed de hårt belastade storstadssjukhusen och kan dessutom bidra till övriga Sverige med nyutbildade läkare och nya, viktiga forskningsrön. Om indelningskommitténs nya karta får genomslag riskerar Sverige att tappa en mycket värdefull del i den sjukvårdsapparat som det tagit decennier att bygga upp.

3. Det slår sönder myndighetsstrukturen

För det tredje riskerar nya gränser att förvirra kontakten mellan medborgare och myndigheter. De flesta statliga myndigheter som har regionindelning spänner över ett område där både Örebro och Karlstad tillhör samma organisation. Skattverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kronofogden, Polisen, Kriminalvården, Inspektionen för vård och omsorg för att nämna några. Listan kan göras mycket längre på statliga organisationers regionindelningar där Örebro län och Värmland arbetar gemensamt.

Kontakterna mellan statliga myndigheter och medborgarna samt kontakten mellan myndigheter är avgörande för hur Sverige fungerar, för hur Sverige klarar snabba omställningar och att göra nödvändiga förbättringar. Den nya kartan där Värmland knyts till Västra Götaland gör det svårare att kunna genomföra en nationell politik och för medborgare att nå myndigheterna.

Inget annat län än Örebros har så många gränser mot andra län. Vi ligger i Sveriges demografiska mittpunkt och har varit en naturlig mötesplats ända sedan istiden lämnade Sverige. Vi har lärt oss betydelsen av mötesplatser och samverkan. Gränserna i Sverige förändras. Men gränserna måste dras på rätt ställen. Låt Värmland fortsätta tillhöra Svealand. Gör om och gör rätt!

Maria Larsson

landshövding i Örebro län

Marie-Louise Forsberg-Fransson, S

regionstyrelsens ordförande Region Örebro län

Ola Karlsson, M,

oppositionsråd Region Örebro län

*) Indelningskommittén består av två personer: Förra landshövdingen och statsrådet (S) och generaldirektören för Migrationsverket Barbro Holmberg resp. förre regionrådet i Västra Götaland tillika EU-parlamentsledamoten Kent Johansson (C)

I går, torsdag, träffade Indelningskommittén representanter för länen i det nya föreslagna Svealands-länet. Men Värmland saknas, vilket landshövding Maria Larsson, regionråd Marie-Louise Forsberg-Fransson, S, och oppositionsråd Ola Karlsson, M, är kritisk till.

Indelningskommittén ska på regeringens uppdrag dela in Sverige i nya län och landsting. Medborgare, kommuner och företag får en ny karta att förhålla sig till.

Men kartan måste ritas så att befintliga system och tänkta satsningar inte slås ut. Nya gränser får inte bryta sönder strukturer som det tagit decennier att bygga. Nya storlän ska göra det lättare för företag och medborgare– inte svårare. Det förslag som Indelningskommitténs förslag som den nu ska gå vidare med, nämligen att låta Värmland tillhöra Västra Götaland i stället för Svealands-länet riskerar just att riva ner istället för att bygga upp.

Den 9 mars lade Indelningskommittén, ett diskussionsunderlag för en ny Sverigekarta. 21 län och landsting(regioner) blir till sex i det första förslaget. Därefter har kommittén fört sonderande samtal med representanter för samtliga 21 nuvarande län och säger sig nu ha fått ett stöd för sitt förslag till ny länsindelning.

Men här har kommittén dragit förhastade slutsatser. Indelningen har uppenbara brister och vi i Örebro län vill påtala detta, inte av provinsiella skäl utan för Sveriges bästa och för medborgarnas bästa.

Det finns minst tre goda skäl för kommittén att ompröva förslaget och låta Örebro län och Värmland finnas i samma region.

1. Det minskar satsningar Oslo-Stockholm

Norge är Sveriges största exportland och många kommuner i Värmland och övriga Mellansverige har betydande utbyte med vårt västliga grannland. De nya storlänen får större möjligheter att genomföra satsningar på infrastrukturen. Det betyder att den nya Svealandsregionen stannar vid värmlandsgränsen, d v s 30 mil från Oslo. De 64 kommunerna i kommitténs förslag till Svealands-länet kommer därför att få svårare att satsa på den för Sverige så nödvändiga förbättringen av transporter och resor mellan Stockholm och Oslo.

Värmland och Örebro har för övrigt inlett ett nytt samarbete för att få till stånd snabbare tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo, ett nytt bolag har bildats. Bolaget ägs gemensamt av Karlstads och Örebro kommun samt av region Örebro län och Region Värmlands län. 2:55 är målbilden för den önskade restiden mellan de två huvudstäderna.

Indelningskommitténs förslag riskerar att skära av Sveriges kommunikationsmönster markant, vilket kan få svåra konsekvenser för både näringsliv och medborgare.

2. Det äventyrar högspecifierad sjukvård

För det andra riskerar den nya kartan att äventyra avancerad sjukvård i Mellansverige. Kommitténs förslag innebär ett hårt slag för det befintliga sjukvårdssamarbetet mellan Örebro län och Värmlands län. Detta kan innebära drastiska, negativa förändringar för den högspecialiserade vården som kunnat utvecklas tack vare ett omfattande utbyte mellan Örebro och Värmland.

Samverkan mellan Örebro och Värmland har varit avgörande för att kunna utveckla ett litet regionsjukhus i Örebro till ett stort universitetssjukhus, där det bedrivs forskning, läkarutbildning och högspecialiserad sjulvård. Värmlands patienter är avgörande för att ge tillräcklig volym för den högspecialiserade sjukvården och underlag för läkarutbildning. Örebro/Värmlands-samarbetet avlastar därmed de hårt belastade storstadssjukhusen och kan dessutom bidra till övriga Sverige med nyutbildade läkare och nya, viktiga forskningsrön. Om indelningskommitténs nya karta får genomslag riskerar Sverige att tappa en mycket värdefull del i den sjukvårdsapparat som det tagit decennier att bygga upp.

3. Det slår sönder myndighetsstrukturen

För det tredje riskerar nya gränser att förvirra kontakten mellan medborgare och myndigheter. De flesta statliga myndigheter som har regionindelning spänner över ett område där både Örebro och Karlstad tillhör samma organisation. Skattverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kronofogden, Polisen, Kriminalvården, Inspektionen för vård och omsorg för att nämna några. Listan kan göras mycket längre på statliga organisationers regionindelningar där Örebro län och Värmland arbetar gemensamt.

Kontakterna mellan statliga myndigheter och medborgarna samt kontakten mellan myndigheter är avgörande för hur Sverige fungerar, för hur Sverige klarar snabba omställningar och att göra nödvändiga förbättringar. Den nya kartan där Värmland knyts till Västra Götaland gör det svårare att kunna genomföra en nationell politik och för medborgare att nå myndigheterna.

Inget annat län än Örebros har så många gränser mot andra län. Vi ligger i Sveriges demografiska mittpunkt och har varit en naturlig mötesplats ända sedan istiden lämnade Sverige. Vi har lärt oss betydelsen av mötesplatser och samverkan. Gränserna i Sverige förändras. Men gränserna måste dras på rätt ställen. Låt Värmland fortsätta tillhöra Svealand. Gör om och gör rätt!

Maria Larsson

landshövding i Örebro län

Marie-Louise Forsberg-Fransson, S

regionstyrelsens ordförande Region Örebro län

Ola Karlsson, M,

oppositionsråd Region Örebro län

*) Indelningskommittén består av två personer: Förra landshövdingen och statsrådet (S) och generaldirektören för Migrationsverket Barbro Holmberg resp. förre regionrådet i Västra Götaland tillika EU-parlamentsledamoten Kent Johansson (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.