2016-04-02 06:00

2016-04-02 06:00

Olycklig otydlighet

EU: Vad vill regeringen med snuset?

Europaparlamentet har utfärdat ett nytt tobaksproduktdirektiv som ska vara implementerat senast den 20 maj i år för att få en eu-harmonisering i syfte att förebygga hälsoproblem som är relaterade till tobakskonsumtion inom EU.

Ambitionerna att minska sådana problem är självfallet både goda och önskvärda. De senaste rapporterna visar att 12 000 människor i Sverige årligen dör av orsaker relaterade till rökningen, en situation som utan tvivel behöver uppmärksammas och åtgärdas. Inte minst mot bakgrund av att tobaksrökning förmodligen är det enskilt största folkhälsoproblemet som går att aktivt förebygga.

Moderaterna har lagt fram ett antal förslag som riktar in sig på just detta, samt arbetar för att ta fram fler och effektivare åtgärder för att få bukt med tobaksrelaterade sjukdomar framgent.

Samtidigt vill vi dock tydligt värna den svenska bestämmanderätten över regleringen av snus och anser att det även fortsatt ska vara tillåtet att hänvisa till smak, doft och tillsatser i snus. I enlighet med det svenska undantaget i samband med att vi blev medlemmar i Europeiska unionen och subsidiaritetsprincipen ska ansvaret för reglering av snuset förbli hos Sverige.

Europarlamentets tobaksproduktsdirektiv om förbud mot att hänvisa till smak, doft och tillsatser gäller således inte snuset. Dock anger regeringen samtidigt att frågan om en nationell reglering av snus, inklusive frågan om innehållsreglering av snus är föremål för en översyn. Det är olyckligt att regeringen är otydlig gällande dess avsikter avseende snusets framtida reglering och tillsyn.

Amir Adan

Riksdagsledamot (M)

Europaparlamentet har utfärdat ett nytt tobaksproduktdirektiv som ska vara implementerat senast den 20 maj i år för att få en eu-harmonisering i syfte att förebygga hälsoproblem som är relaterade till tobakskonsumtion inom EU.

Ambitionerna att minska sådana problem är självfallet både goda och önskvärda. De senaste rapporterna visar att 12 000 människor i Sverige årligen dör av orsaker relaterade till rökningen, en situation som utan tvivel behöver uppmärksammas och åtgärdas. Inte minst mot bakgrund av att tobaksrökning förmodligen är det enskilt största folkhälsoproblemet som går att aktivt förebygga.

Moderaterna har lagt fram ett antal förslag som riktar in sig på just detta, samt arbetar för att ta fram fler och effektivare åtgärder för att få bukt med tobaksrelaterade sjukdomar framgent.

Samtidigt vill vi dock tydligt värna den svenska bestämmanderätten över regleringen av snus och anser att det även fortsatt ska vara tillåtet att hänvisa till smak, doft och tillsatser i snus. I enlighet med det svenska undantaget i samband med att vi blev medlemmar i Europeiska unionen och subsidiaritetsprincipen ska ansvaret för reglering av snuset förbli hos Sverige.

Europarlamentets tobaksproduktsdirektiv om förbud mot att hänvisa till smak, doft och tillsatser gäller således inte snuset. Dock anger regeringen samtidigt att frågan om en nationell reglering av snus, inklusive frågan om innehållsreglering av snus är föremål för en översyn. Det är olyckligt att regeringen är otydlig gällande dess avsikter avseende snusets framtida reglering och tillsyn.

Amir Adan

Riksdagsledamot (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.