2016-03-31 06:00

2016-03-31 06:00

Bristande förståelse

ARBETSMARKNADEN REGIONCHEF SVENSKT NÄRINGSLIV ÖREBRO: Vita Jobb-modellen är inte ett seriöst arbetssätt

Det är lätt att hålla med Byggnads i mycket av det de skriver i sin artikel den 18/3. Inte heller från näringslivets sida vill vi se osund konkurrens där företag kan vinna offentliga upphandlingar trots att de fuskar med skatter och avgifter, inte lever upp till ställda krav och bryter mot lagar och regler.

Fackliga representanter presenterar gärna LO:s ”Vita Jobb-modell”som svaret på hur man ska komma åt oseriösa företag. Det kan låta lockande, vem vill inte ställa sig bakom vita jobb och stå upp mot svartarbete och fusk?

Vita Jobb-modellen innehåller dock en hel del saker som man från fackligt håll gärna talar tyst om. Den bygger på att facken ska agera gratiskonsulter åt kommunen. På kommunens uppdrag ska de åka ut på arbetsplatser och göra inspektioner för att kontrollera bland annat löner, skatter och avgifter. Facken vill alltså ge sig själva ett myndighetsuppdrag. I dokumentationen kring modellen skriver man också om hur man ska använda inspektionstillfällena för att kontrollera vilka som är med i facket och ”erbjuda”medlemskap till dem som valt att stå utanför. Tanken är alltså att man ska värva medlemmar med ett kommunalt mandat.

Det finns en lång rad andra problem kring modellen. Facken skulle med Vita Jobb-modellen få långt större insyn i företagen än vad parterna har förhandlat fram och det finns omfattande problematik kring sekretess vad gäller löner och personuppgifter. Till exempel är det så att enligt en dom mot Byggnads från 2009 får fackliga kontrollanter inte behandla inhämtade löne- och personuppgifter på något sätt. Det enda de får göra är att vidarebefordra de obearbetade uppgifterna till kommunen under förutsättning att det finns ett skriftligt avtal dem emellan som reglerar inhämtandet av uppgifter.

Från Svenskt Näringslivs sida menar vi att Vita Jobb-modellen inte är ett seriöst arbetssätt. Om en kommun vill bli bra på upphandling måste man bygga en professionell upphandlingsorganisation från grunden. Ett införande av fackens modell kan inte ses som något annat än ett tecken bristande förståelse för betydelsen av god offentlig upphandling.

Karl Hulterström

Fackliga representanter presenterar gärna LO:s ”Vita Jobb-modell”som svaret på hur man ska komma åt oseriösa företag. Det kan låta lockande, vem vill inte ställa sig bakom vita jobb och stå upp mot svartarbete och fusk?

Vita Jobb-modellen innehåller dock en hel del saker som man från fackligt håll gärna talar tyst om. Den bygger på att facken ska agera gratiskonsulter åt kommunen. På kommunens uppdrag ska de åka ut på arbetsplatser och göra inspektioner för att kontrollera bland annat löner, skatter och avgifter. Facken vill alltså ge sig själva ett myndighetsuppdrag. I dokumentationen kring modellen skriver man också om hur man ska använda inspektionstillfällena för att kontrollera vilka som är med i facket och ”erbjuda”medlemskap till dem som valt att stå utanför. Tanken är alltså att man ska värva medlemmar med ett kommunalt mandat.

Det finns en lång rad andra problem kring modellen. Facken skulle med Vita Jobb-modellen få långt större insyn i företagen än vad parterna har förhandlat fram och det finns omfattande problematik kring sekretess vad gäller löner och personuppgifter. Till exempel är det så att enligt en dom mot Byggnads från 2009 får fackliga kontrollanter inte behandla inhämtade löne- och personuppgifter på något sätt. Det enda de får göra är att vidarebefordra de obearbetade uppgifterna till kommunen under förutsättning att det finns ett skriftligt avtal dem emellan som reglerar inhämtandet av uppgifter.

Från Svenskt Näringslivs sida menar vi att Vita Jobb-modellen inte är ett seriöst arbetssätt. Om en kommun vill bli bra på upphandling måste man bygga en professionell upphandlingsorganisation från grunden. Ett införande av fackens modell kan inte ses som något annat än ett tecken bristande förståelse för betydelsen av god offentlig upphandling.

Karl Hulterström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.