2016-03-19 06:00

2016-03-19 06:00

Vi har inte blivit utpressade

DEGERFORS: Logerna på Stora Valla

Svar till Robert Mörk (S).

Robert Mörk och hans socialdemokratiska kollegor i Region Örebro Län har på grund av usla politiska beslut, exempelvis i frågan om sommarstängt BB på Karlskoga Lasarett, lidit en stor PR-förlust i Karlskoga- och Degerfors kommun. Som vanligt när Socialdemokraterna tar dåliga beslut så försöker de vända medias och allmänhetens blickar mot en helt annan fråga där de heller inte behärskar sanningen och verkligheten. Så också med logerna på Stora Valla och angreppet på mig som person. Men så har socialdemokraten Robert Mörk alltid fungerat, detta är inget nytt.

Den uppgörelse som Moderaterna har med Vänsterpartiet och Miljöpartiet gäller tre punkter. Vi ska diskutera och komma överens om budgetramarna i juni, budgeten i slutet på året och de stora strategiska frågorna som är viktiga för Degerfors kommun. Hit hör alltså inte diskussionen kring logerna på Stora Valla. Detta vet Robert Mörk redan. Uppgörelsen gjordes enbart för kommunens och kommunmedborgarnas bästa eftersom vi misstänkte att det skulle bli ett politiskt kaos med personer som Robert Mörk som i bakgrunden skulle försöka söndra och härska i den politiska beslutsorganisationen. Att beslutet var politiskt rätt bevisar Robert med all önskvärd tydlighet.

Nej varken Moderaterna eller jag själv har blivit utpressade av Vänsterpartiet till att säga ja till logerna. Diskussionerna har varit mycket bra och seriösa. Det jag hade mot de första förslagen på logerna var kostnaden för byggnaden och hur lång tid som Degerfors IF ska betala av det på. Nu finns ett nytt förslag på maximalt 400.000 kr som DIF ska betala av på 5 år med ränta och tillhörande drift och underhållskostnader. Dessutom ska DIF städa logerna på egen hand.

Detta är en ren affärsuppgörelse mellan kommunen och Degerfors IF. Det är inget bidrag. Alltsammans ska också dokumenteras och vara tillgängligt enligt offentlighetsprincipen. Detta till skillnad från när Robert Mörk styrde Degerfors kommun och det fullkomligt regnade smygbidrag till DIF, Golfbanan och Valsverket. Då skrevs det vissa uppgörelserna på servetter så att revisorerna inte skulle märka något.

Robert Mörk beklagar sig över den samverkan Moderaterna har med V och Mp och det arvode jag har för att göra mitt politiska jobb i kommunen. Men det Robert Mörk inte vill avslöja är ju när han själv satt som kommunstyrelsens ordförande i Degerfors kommun och hade en koalition med Alliansen så fick Birgitta Höijer (C) uppdraget som oppositionsråd.

Då klagade inte Robert Mörk över sitt eget upplägg. Och när Birgitta inte röstade som Robert ville så krävde han att Alliansen skulle sparka Birgitta som oppositionsråd. Vad det har kostat skattebetalarna att ha Robert Mörk som politiker i Degerfors kommun och sedan i Landstinget och nu i Region Örebro Län vet jag inte.

Men att hans arvoden och övriga utgifter har kostat mångmiljonbelopp är jag säker på. Vad hans politiska beslut har kostat skattebetalarna är troligtvis ännu högre. Se bara på beslutet gällande BB i Karlskoga. Att Roberts partikollega Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) dessutom angrep barnmorskorna bevisar ju hur stor rötan är i den politiska ledningen i Region Örebro Län.

Slutligen vill jag säga att Vänsterpartiet har gjort ett mycket bra jobb i Degerfors kommun sedan de tog över makten. Även de nuvarande socialdemokratiska politikerna gör ett bra jobb. Ingen av oss politiker vill återvända till den politiska sandlådedebatt som rådde när Robert Mörk styrde kommunen. Våra politiska ledstjärnor ska vara samverkan, ett friskt samtalsklimat och att alla ska jobba för kommunens och kommunmedborgarnas bästa. För allas bästa borde Robert Mörk fundera på att gå i pension.

Johan Nordström (M)

Robert Mörk och hans socialdemokratiska kollegor i Region Örebro Län har på grund av usla politiska beslut, exempelvis i frågan om sommarstängt BB på Karlskoga Lasarett, lidit en stor PR-förlust i Karlskoga- och Degerfors kommun. Som vanligt när Socialdemokraterna tar dåliga beslut så försöker de vända medias och allmänhetens blickar mot en helt annan fråga där de heller inte behärskar sanningen och verkligheten. Så också med logerna på Stora Valla och angreppet på mig som person. Men så har socialdemokraten Robert Mörk alltid fungerat, detta är inget nytt.

Den uppgörelse som Moderaterna har med Vänsterpartiet och Miljöpartiet gäller tre punkter. Vi ska diskutera och komma överens om budgetramarna i juni, budgeten i slutet på året och de stora strategiska frågorna som är viktiga för Degerfors kommun. Hit hör alltså inte diskussionen kring logerna på Stora Valla. Detta vet Robert Mörk redan. Uppgörelsen gjordes enbart för kommunens och kommunmedborgarnas bästa eftersom vi misstänkte att det skulle bli ett politiskt kaos med personer som Robert Mörk som i bakgrunden skulle försöka söndra och härska i den politiska beslutsorganisationen. Att beslutet var politiskt rätt bevisar Robert med all önskvärd tydlighet.

Nej varken Moderaterna eller jag själv har blivit utpressade av Vänsterpartiet till att säga ja till logerna. Diskussionerna har varit mycket bra och seriösa. Det jag hade mot de första förslagen på logerna var kostnaden för byggnaden och hur lång tid som Degerfors IF ska betala av det på. Nu finns ett nytt förslag på maximalt 400.000 kr som DIF ska betala av på 5 år med ränta och tillhörande drift och underhållskostnader. Dessutom ska DIF städa logerna på egen hand.

Detta är en ren affärsuppgörelse mellan kommunen och Degerfors IF. Det är inget bidrag. Alltsammans ska också dokumenteras och vara tillgängligt enligt offentlighetsprincipen. Detta till skillnad från när Robert Mörk styrde Degerfors kommun och det fullkomligt regnade smygbidrag till DIF, Golfbanan och Valsverket. Då skrevs det vissa uppgörelserna på servetter så att revisorerna inte skulle märka något.

Robert Mörk beklagar sig över den samverkan Moderaterna har med V och Mp och det arvode jag har för att göra mitt politiska jobb i kommunen. Men det Robert Mörk inte vill avslöja är ju när han själv satt som kommunstyrelsens ordförande i Degerfors kommun och hade en koalition med Alliansen så fick Birgitta Höijer (C) uppdraget som oppositionsråd.

Då klagade inte Robert Mörk över sitt eget upplägg. Och när Birgitta inte röstade som Robert ville så krävde han att Alliansen skulle sparka Birgitta som oppositionsråd. Vad det har kostat skattebetalarna att ha Robert Mörk som politiker i Degerfors kommun och sedan i Landstinget och nu i Region Örebro Län vet jag inte.

Men att hans arvoden och övriga utgifter har kostat mångmiljonbelopp är jag säker på. Vad hans politiska beslut har kostat skattebetalarna är troligtvis ännu högre. Se bara på beslutet gällande BB i Karlskoga. Att Roberts partikollega Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) dessutom angrep barnmorskorna bevisar ju hur stor rötan är i den politiska ledningen i Region Örebro Län.

Slutligen vill jag säga att Vänsterpartiet har gjort ett mycket bra jobb i Degerfors kommun sedan de tog över makten. Även de nuvarande socialdemokratiska politikerna gör ett bra jobb. Ingen av oss politiker vill återvända till den politiska sandlådedebatt som rådde när Robert Mörk styrde kommunen. Våra politiska ledstjärnor ska vara samverkan, ett friskt samtalsklimat och att alla ska jobba för kommunens och kommunmedborgarnas bästa. För allas bästa borde Robert Mörk fundera på att gå i pension.

Johan Nordström (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.