2016-03-14 06:00

2016-03-15 15:45

Överraskning kring Värmland

ÖREBRO LÄN

Sedan länge tillbaka har Kristdemokraterna i Örebro län fattat beslut om att vi i första hand vill tillhöra en region tillsammans med Värmland, Västmanland och Södermanland.

Redovisningen idag att det skulle bli sex län och att Värmland inte är med i detta, är överraskande. Det finns ett starkt samarbete med Värmland, inte minst när det gäller sjukvården. Det är ett frågetecken för vår del.

Det finns stora utmaningar i den föreslagna regionen, förutom att det finns många naturliga och stora centra, men också med två universitet och två universitetssjukhus.

I regionbildandet är det viktigt att alla kan känna att de är vinnare. Och naturligtvis att det utvecklas ett gott samarbete. Det kräver respekt, förtroende och tillit till varandra i de olika regionerna/landstingen som bildar den större regionen.

Det är ingen enkel fråga. Det finns risk för ett demokratiskt underskott. Mindre partier får en väldigt liten representation och påverkansmöjlighet i stora fullmäktigeförsamlingar. Politikerna kan komma längre från väljarna.

Det tar nog tid innan det blir någon gemensam identitet. Så nog finns det utmaningar för vårt län.

Ewa Sundkvist, Partidistriktsordförande Kristdemokraterna i Örebro län

Bo Rudolfsson, vice Partidistriktsordförande Kristdemokraterna i Örebro län

Redovisningen idag att det skulle bli sex län och att Värmland inte är med i detta, är överraskande. Det finns ett starkt samarbete med Värmland, inte minst när det gäller sjukvården. Det är ett frågetecken för vår del.

Det finns stora utmaningar i den föreslagna regionen, förutom att det finns många naturliga och stora centra, men också med två universitet och två universitetssjukhus.

I regionbildandet är det viktigt att alla kan känna att de är vinnare. Och naturligtvis att det utvecklas ett gott samarbete. Det kräver respekt, förtroende och tillit till varandra i de olika regionerna/landstingen som bildar den större regionen.

Det är ingen enkel fråga. Det finns risk för ett demokratiskt underskott. Mindre partier får en väldigt liten representation och påverkansmöjlighet i stora fullmäktigeförsamlingar. Politikerna kan komma längre från väljarna.

Det tar nog tid innan det blir någon gemensam identitet. Så nog finns det utmaningar för vårt län.

Ewa Sundkvist, Partidistriktsordförande Kristdemokraterna i Örebro län

Bo Rudolfsson, vice Partidistriktsordförande Kristdemokraterna i Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.