2016-03-05 06:00

2016-03-05 06:00

Katastrof för fågellivet

KARLSKOGA: Busksnår försvinnet

Fåglar

Inte ens en grå liten fågel det finns i Frödingsparken längre. Efter parkförvaltningens röjande där fåglarnas livsmiljö med täta busksnår jämnats med marken.

För flera veckor sedan sågs mycket småfåglar i busksnåren som då fanns kvar. Senare, när buskarna låg i rishögar på marken höll fåglarna till där sökandes skydd för väder och vind och inte minst rovfåglar. När rishögarna togs bort försvann även fåglarna och inte ens en grå liten fågel finns där nu.

Det värsta är att det inte bara är där. Här på Ekeby har täta slånbärssnår mejats ner. I Malmhagsparken likaså. Vad jag förstår pågår detta så förödande härjningar i hela tätorten.

I trädgårdsböcker och dito tidningar uppmanas trädgårdsägare att alltid upplåta en ”vild” hörna åt de vilda djuren för deras trivsel och livsnödvändig miljö som är en förutsättning för deras fortlevnad.

Det som parkförvaltningen nu håller på med är katastrof för fågellivet i kommunen och för oss som gläds så åt att de finns.

För att inte tala om nyttan av att de finns då de håller efter skadeinsekter och oönskade flygfän. Man förskräckes över denna okunskap som parkförvaltningens ledning visar, ja man blir mörkrädd.

Efter förra säsongens misslyckade häckning på grund av kyla och regn är det som pågår nu det mest oönskade.

I Frödingsparken är småfågellivet saboterat för flera år framöver. En tyst vår är vad som väntar där, så fattigt för en så förnämlig oas.

Kanske är det orsaken till frånvaron av fåglar i Karlbergsområdet också som Bengt Davidsson i en insändare konstaterade.

Vi kommuninvånare är totalt överkörda i denna fråga.

Det kommer att ta många år innan såren läkts.

Vi måste alla måna om och ge goda förutsättningar för dessa bevingade varelser som gläder så många av oss.

Det får inte bli några fler tysta vårar.

Stoppa kommunens saboterande av fåglarnas livsmiljö.

Britt i fyran

Inte ens en grå liten fågel det finns i Frödingsparken längre. Efter parkförvaltningens röjande där fåglarnas livsmiljö med täta busksnår jämnats med marken.

För flera veckor sedan sågs mycket småfåglar i busksnåren som då fanns kvar. Senare, när buskarna låg i rishögar på marken höll fåglarna till där sökandes skydd för väder och vind och inte minst rovfåglar. När rishögarna togs bort försvann även fåglarna och inte ens en grå liten fågel finns där nu.

Det värsta är att det inte bara är där. Här på Ekeby har täta slånbärssnår mejats ner. I Malmhagsparken likaså. Vad jag förstår pågår detta så förödande härjningar i hela tätorten.

I trädgårdsböcker och dito tidningar uppmanas trädgårdsägare att alltid upplåta en ”vild” hörna åt de vilda djuren för deras trivsel och livsnödvändig miljö som är en förutsättning för deras fortlevnad.

Det som parkförvaltningen nu håller på med är katastrof för fågellivet i kommunen och för oss som gläds så åt att de finns.

För att inte tala om nyttan av att de finns då de håller efter skadeinsekter och oönskade flygfän. Man förskräckes över denna okunskap som parkförvaltningens ledning visar, ja man blir mörkrädd.

Efter förra säsongens misslyckade häckning på grund av kyla och regn är det som pågår nu det mest oönskade.

I Frödingsparken är småfågellivet saboterat för flera år framöver. En tyst vår är vad som väntar där, så fattigt för en så förnämlig oas.

Kanske är det orsaken till frånvaron av fåglar i Karlbergsområdet också som Bengt Davidsson i en insändare konstaterade.

Vi kommuninvånare är totalt överkörda i denna fråga.

Det kommer att ta många år innan såren läkts.

Vi måste alla måna om och ge goda förutsättningar för dessa bevingade varelser som gläder så många av oss.

Det får inte bli några fler tysta vårar.

Stoppa kommunens saboterande av fåglarnas livsmiljö.

Britt i fyran

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.