2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Ska vara sommaröppet

KARLSKOGA SOSSE: Ta av Örebroglasögonen när det gäller avdelning Q

Nu är det dags igen!

Förslaget att stänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett under tio sommarveckor. Det är den prisbelönta Avd Q vi talar om, den avdelning där 94 procent av alla nyblivna föräldrar – i en enkät som presenterades i april i fjol – uppgav att de var jättenöjda. Det går också att påminna om att Avd Q är en del av det lasarett som belönats med utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Häromåret kom – från Örebrohåll – förslaget att sommarstänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett. Var det månne en försöksballong? Den gången var det ingen ansvarig politiker eller tjänsteman som offentligt ställde sig bakom förslaget.

Problemet, som det framställs, är att USÖ inte klarar att bemanna förlossningsavdelningen under sommaren. Detta till skillnad mot Avd Q där personalen är villig att skjuta på sin semester och på olika sätt se till att avdelningen kan vara öppen och bemannad under hela sommaren.

Varför går det inte att få till en liknande lösning på USÖ?

Det tycks inte ens övervägas eftersom myndiga tjänstemän kliver in och talar om nödvändigheten av att se till helheten. Det är illavarslande, för när makthavare talar om att se till helheten handlar det så gott som alltid om att koncentrera allt till den stora enheten. Aldrig om faktorer som trivsel, känslan av att vara väl omhändertagen eller andra mjuka värden. Men får jag bara påpeka att helhet och koncentration är två olika storheter som inte alls betyder samma sak.

Det finns en lösning som ligger nära till hands och det är att stänga de delar av förlossningsavdelningen på USÖ som inte kan bemannas. Finns det USÖ-personal som vill jobba så är det precis lika långt från USÖ till Karlskoga lasarett som det är från Karlskoga lasarett till USÖ. Ska det pendlas till jobbet kan resorna lika väl gå i den riktningen som den motsatta. Så ge barnmorskorna på USÖ busskort och låt dem tjänstgöra på den prisade Avd Q.

Men då kommer säkerligen säkerheten upp och den ska inte negligeras. Fast då kan man ju behålla den del av verksamheten på USÖ för den procent, eller snarare promille, av alla förlossningar som behöver den efterfrågade kompetensen. Alla andra förlossningar klarar personalen på Avd Q och det med ett alldeles utmärkt resultat, vidimerat under tiotals år av jättenöjda föräldrar.

Jag kommer själv ihåg hur det trummades på säkerhetsargumentet förra gången det begav sig, när Karlskoga BB stängdes i mitten av 1980-talet efter en beramad utredning av Viking Falk. Även den gången talades det om säkerhet och att kompetensen saknades i Karlskoga.

Men säkerhetsargumentet gällde bara fram till förlossningen. Dagen efter fick jag som nyförlöst sätta mig i en taxi med den knappt dygnsgamla dottern i en så kallad love seat bredvid mig i baksätet. Då var det plötsligt inte lika viktigt med säkerheten. Jag slogs också av att lokalerna på RSÖ, som det hette då, byggdes om så jag kunde glömma lustgasen.

Så vad är det med Avd Q som skaver så i ögonen på dem med Örebroglasögonen fastnitade? Ska personalen straffas för sitt engagemang och sin uppoffrande inställning till arbetet på den egna arbetsplatsen? Hur går det med det engagemanget om avdelningen tvångsstängs 2,5 månad? Borde inte makthavarna i stället slå sig för bröstet av stolthet och vårda en sådan föredömlig arbetsplats? Eller är detta återkommande naggande i kanten ett smygande sätt att på sikt skjuta Avd Q i sank?

Att föda barn, att ge liv åt ett barn och bli förälder, är nog det största som inträffar i en människas liv. Det är inte alla förunnat att få känna den genomgripande lycka det innebär att bli förälder. Men låt dem som har förmånen att bli föräldrar tas om hand av den omtänksamma personalen på Avd Q även denna och framtida somrar. Allt annat är dumt. Det vore dessutom att se till helheten.

Helena Frisk

Förslaget att stänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett under tio sommarveckor. Det är den prisbelönta Avd Q vi talar om, den avdelning där 94 procent av alla nyblivna föräldrar – i en enkät som presenterades i april i fjol – uppgav att de var jättenöjda. Det går också att påminna om att Avd Q är en del av det lasarett som belönats med utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Häromåret kom – från Örebrohåll – förslaget att sommarstänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett. Var det månne en försöksballong? Den gången var det ingen ansvarig politiker eller tjänsteman som offentligt ställde sig bakom förslaget.

Problemet, som det framställs, är att USÖ inte klarar att bemanna förlossningsavdelningen under sommaren. Detta till skillnad mot Avd Q där personalen är villig att skjuta på sin semester och på olika sätt se till att avdelningen kan vara öppen och bemannad under hela sommaren.

Varför går det inte att få till en liknande lösning på USÖ?

Det tycks inte ens övervägas eftersom myndiga tjänstemän kliver in och talar om nödvändigheten av att se till helheten. Det är illavarslande, för när makthavare talar om att se till helheten handlar det så gott som alltid om att koncentrera allt till den stora enheten. Aldrig om faktorer som trivsel, känslan av att vara väl omhändertagen eller andra mjuka värden. Men får jag bara påpeka att helhet och koncentration är två olika storheter som inte alls betyder samma sak.

Det finns en lösning som ligger nära till hands och det är att stänga de delar av förlossningsavdelningen på USÖ som inte kan bemannas. Finns det USÖ-personal som vill jobba så är det precis lika långt från USÖ till Karlskoga lasarett som det är från Karlskoga lasarett till USÖ. Ska det pendlas till jobbet kan resorna lika väl gå i den riktningen som den motsatta. Så ge barnmorskorna på USÖ busskort och låt dem tjänstgöra på den prisade Avd Q.

Men då kommer säkerligen säkerheten upp och den ska inte negligeras. Fast då kan man ju behålla den del av verksamheten på USÖ för den procent, eller snarare promille, av alla förlossningar som behöver den efterfrågade kompetensen. Alla andra förlossningar klarar personalen på Avd Q och det med ett alldeles utmärkt resultat, vidimerat under tiotals år av jättenöjda föräldrar.

Jag kommer själv ihåg hur det trummades på säkerhetsargumentet förra gången det begav sig, när Karlskoga BB stängdes i mitten av 1980-talet efter en beramad utredning av Viking Falk. Även den gången talades det om säkerhet och att kompetensen saknades i Karlskoga.

Men säkerhetsargumentet gällde bara fram till förlossningen. Dagen efter fick jag som nyförlöst sätta mig i en taxi med den knappt dygnsgamla dottern i en så kallad love seat bredvid mig i baksätet. Då var det plötsligt inte lika viktigt med säkerheten. Jag slogs också av att lokalerna på RSÖ, som det hette då, byggdes om så jag kunde glömma lustgasen.

Så vad är det med Avd Q som skaver så i ögonen på dem med Örebroglasögonen fastnitade? Ska personalen straffas för sitt engagemang och sin uppoffrande inställning till arbetet på den egna arbetsplatsen? Hur går det med det engagemanget om avdelningen tvångsstängs 2,5 månad? Borde inte makthavarna i stället slå sig för bröstet av stolthet och vårda en sådan föredömlig arbetsplats? Eller är detta återkommande naggande i kanten ett smygande sätt att på sikt skjuta Avd Q i sank?

Att föda barn, att ge liv åt ett barn och bli förälder, är nog det största som inträffar i en människas liv. Det är inte alla förunnat att få känna den genomgripande lycka det innebär att bli förälder. Men låt dem som har förmånen att bli föräldrar tas om hand av den omtänksamma personalen på Avd Q även denna och framtida somrar. Allt annat är dumt. Det vore dessutom att se till helheten.

Helena Frisk

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.