2016-02-11 06:00

2016-02-11 06:00

S måste hitta tillbaka

KARLSKOGA: Arbetarrörelsen går åt höger

Det som arbetarrörelsen åter måste bli för att växa är att åter bli en rörelse för arbetaren och dennes bästa. Den vanlige arbetaren känner sig övergiven och sviken av en rörelse som går högerut och gynnar mest de rikaste samt ledningen av rörelsen.

Det är med djup sorg jag ser händelser där ledningen skor sig själva och kampen för arbetaren och de svagaste sakta försvagas. Arbetaren lämnar en sådan rörelse och tappar tron på den.

Samtidigt som arbetarens villkor försämras och de fattiga blir alltfler i Sverige och klyftor ökar.

Socialdemokratin måste hitta tillbaka till sina rötter med en berättelse som håller i nutid.

Att vilja uppnå ett samhälle där ALLA får det bättre är förlegat och tillhör en svunnen tid då alla hade det betydligt sämre än idag. Idag när klyftorna är så enorma i vårt samhälle så duger inte denna berättelse.

De rikaste tror inte på detta och de fattigaste förstår inte hur det ska bli möjligt om ALLA ska få det bättre. För att utjämna klyftor så måste de som har mycket bidra med mera till de som har mindre.

Om alla ska få det lite bättre så minskar inga klyftor. Visserligen får de fattiga det åtminstone lite bättre, men när borgare åter kommer till makten så gör dom allt i sin makt för att gynna rika och ta mer från de fattiga. På sikt minskar inga klyftor utan vi backar tåget precis som vi nu gjort i decennier.

Arbetarens och de svagas hopp i vårt samhälle står till arbetarrörelsen men vad händer om den sviker dom?

Mika Takamäki

Det som arbetarrörelsen åter måste bli för att växa är att åter bli en rörelse för arbetaren och dennes bästa. Den vanlige arbetaren känner sig övergiven och sviken av en rörelse som går högerut och gynnar mest de rikaste samt ledningen av rörelsen.

Det är med djup sorg jag ser händelser där ledningen skor sig själva och kampen för arbetaren och de svagaste sakta försvagas. Arbetaren lämnar en sådan rörelse och tappar tron på den.

Samtidigt som arbetarens villkor försämras och de fattiga blir alltfler i Sverige och klyftor ökar.

Socialdemokratin måste hitta tillbaka till sina rötter med en berättelse som håller i nutid.

Att vilja uppnå ett samhälle där ALLA får det bättre är förlegat och tillhör en svunnen tid då alla hade det betydligt sämre än idag. Idag när klyftorna är så enorma i vårt samhälle så duger inte denna berättelse.

De rikaste tror inte på detta och de fattigaste förstår inte hur det ska bli möjligt om ALLA ska få det bättre. För att utjämna klyftor så måste de som har mycket bidra med mera till de som har mindre.

Om alla ska få det lite bättre så minskar inga klyftor. Visserligen får de fattiga det åtminstone lite bättre, men när borgare åter kommer till makten så gör dom allt i sin makt för att gynna rika och ta mer från de fattiga. På sikt minskar inga klyftor utan vi backar tåget precis som vi nu gjort i decennier.

Arbetarens och de svagas hopp i vårt samhälle står till arbetarrörelsen men vad händer om den sviker dom?

Mika Takamäki

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.