2016-02-10 06:00

2016-02-10 06:00

Karlskoga har ökat antalet platser

ORDFÖRANDE SOCIALNÄMNDEN., KARLSKOGA

Äldreomsorg

Svar på insändare gällande gör det bättre för äldre.

Vi i socialnämnden för en löpande diskussion om vilka alternativ till bostäder för äldre som behövs i Karlskoga. Faktum är ändå att många vill bo kvar i sitt gamla hem så länge som möjligt. När den dagen kommer att man inte längre vill eller kan bo hemma har kommunen skyldighet att erbjuda annat boende.

I Karlskoga har vi till skillnad mot många andra kommuner ökat antalet platser i särskilt boende med biståndsbeslut. Senaste tillskottet var nya Skrantahöjden med 80 nya platser.

Vi ser också behov av ett nybygge 2020 eller 2022 så vi följer befolkningsutvecklingen noga.

Däremot har vi tagit bort benämningen Servicehus och också biståndsbeslutet på lägenheterna där så dit kan man söka sig genom Karlskogahem och HSB. Kommunen har de allmänna lokalerna i de husen kvar för aktiviteter. Även matsal finns för gemensamma måltider.

Även om man bor kvar hemma eller i en lägenhet i ett seniorboende har man rätt till den hjälp man behöver genom hemtjänsten. Ingen lämnas vind för våg utan det utreds noga vad den enskilde behöver hjälp med för att klara sin levnadssituation. För anhöriga finns ett utbyggt anhörigstöd och möjlighet till avlastning och ett antal platser för växelvård och korttidsvård.

Vi politiker har också sett ett behov av något slags mellanboende när man känner sig för sjuk för ett seniorboende och för frisk för vårdboende. Om det heter trygghetsboende eller något annat är betydelselöst, det viktiga är funktionen och det diskuteras hur man ska kunna lösa det. Det är nämligen regler som säger att om kommunen ger biståndsbeslut för boende är det gruppboende eller vårdboende som avses och det var därför begreppet servicehus togs bort.

Jag förstår på slutet av din insändare att det är de flyktingboende som växer upp du avser när du talar om statliga bidrag och jag tror inte någon av oss skulle vilja byta med de som tvingats fly sitt land undan våld och terror.

Kommunens ekonomi blir inte sämre för att vi hjälper en del av de mest utsatta, snarare får vi in mera skattekronor om de efter asylprocessen bosätter sig i vår kommun. Och om vi vill ha en bra äldreomsorg även i framtiden får vi hoppas att många av våra nya svenskar väljer att arbeta inom vård och omsorg.

Ingegerd Bennysson

Svar på insändare gällande gör det bättre för äldre.

Vi i socialnämnden för en löpande diskussion om vilka alternativ till bostäder för äldre som behövs i Karlskoga. Faktum är ändå att många vill bo kvar i sitt gamla hem så länge som möjligt. När den dagen kommer att man inte längre vill eller kan bo hemma har kommunen skyldighet att erbjuda annat boende.

I Karlskoga har vi till skillnad mot många andra kommuner ökat antalet platser i särskilt boende med biståndsbeslut. Senaste tillskottet var nya Skrantahöjden med 80 nya platser.

Vi ser också behov av ett nybygge 2020 eller 2022 så vi följer befolkningsutvecklingen noga.

Däremot har vi tagit bort benämningen Servicehus och också biståndsbeslutet på lägenheterna där så dit kan man söka sig genom Karlskogahem och HSB. Kommunen har de allmänna lokalerna i de husen kvar för aktiviteter. Även matsal finns för gemensamma måltider.

Även om man bor kvar hemma eller i en lägenhet i ett seniorboende har man rätt till den hjälp man behöver genom hemtjänsten. Ingen lämnas vind för våg utan det utreds noga vad den enskilde behöver hjälp med för att klara sin levnadssituation. För anhöriga finns ett utbyggt anhörigstöd och möjlighet till avlastning och ett antal platser för växelvård och korttidsvård.

Vi politiker har också sett ett behov av något slags mellanboende när man känner sig för sjuk för ett seniorboende och för frisk för vårdboende. Om det heter trygghetsboende eller något annat är betydelselöst, det viktiga är funktionen och det diskuteras hur man ska kunna lösa det. Det är nämligen regler som säger att om kommunen ger biståndsbeslut för boende är det gruppboende eller vårdboende som avses och det var därför begreppet servicehus togs bort.

Jag förstår på slutet av din insändare att det är de flyktingboende som växer upp du avser när du talar om statliga bidrag och jag tror inte någon av oss skulle vilja byta med de som tvingats fly sitt land undan våld och terror.

Kommunens ekonomi blir inte sämre för att vi hjälper en del av de mest utsatta, snarare får vi in mera skattekronor om de efter asylprocessen bosätter sig i vår kommun. Och om vi vill ha en bra äldreomsorg även i framtiden får vi hoppas att många av våra nya svenskar väljer att arbeta inom vård och omsorg.

Ingegerd Bennysson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.