2016-02-06 06:00

2016-02-06 06:00

Unga kan lära äldre

DATORER SPI VÄLFÄRDEN Leif Fredriksson

Vid Karlskoga fullmäktige den 26 januari blev det bifall till SPI Välfärdens motion om att installera datorer på vårdboende i Karlskoga.

Detta är ett stort steg som tas för våra äldre. Även om många boende i dag inte är uppfödda i datorernas värld.

Detta är en stor jämställdhetsfråga för våra äldre. Framtidens vårdboende kommer att efterfråga datorer, där man kan maila släkt och vänner, även betala räkningar och så vidare.

SPI har även i motionen framfört att ungdomar på Möckelngymnasiet kan bidra med inlärandet, hur man hanterar datorer. Detta kan bli ett lyft även för ungdomarna att få se hur man lever på ett vårdboende. Det kan nämnas att man redan installerat datorer på ett vårdboende. Nu är det upp till de boende och anhöriga att efterfråga datorer så kommer de att installeras.

Detta är ett stort steg som tas för våra äldre. Även om många boende i dag inte är uppfödda i datorernas värld.

Detta är en stor jämställdhetsfråga för våra äldre. Framtidens vårdboende kommer att efterfråga datorer, där man kan maila släkt och vänner, även betala räkningar och så vidare.

SPI har även i motionen framfört att ungdomar på Möckelngymnasiet kan bidra med inlärandet, hur man hanterar datorer. Detta kan bli ett lyft även för ungdomarna att få se hur man lever på ett vårdboende. Det kan nämnas att man redan installerat datorer på ett vårdboende. Nu är det upp till de boende och anhöriga att efterfråga datorer så kommer de att installeras.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.