2016-01-28 06:00

2016-01-28 06:00

Simföreningen har 40 timmar

FRITID KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE (S): Svar till "Det saknas utrymme"

Simundervisning

Kommentar till Anders Hellbergs insändare ”Det saknas utrymme”.

Vi politiker beslutade inför 2015 att allmänheten skulle få ökad tillgång till Strandbadet. Det innebar att öppettiderna skulle utökas på helgerna, lördagar 9-15 i stället för 10-14 och söndagar 10-15 i stället för 10-14. (Dessutom måndagar, som tidigare varit stängt)

Simföreningen har ändå tillgång till badet 40 timmar i veckan samt ytterligare 4 timmar i delad bassäng. Utöver detta bedrivs simundervisning på dagtid för skolelever.

Att jämföra allmänhetens tillgång till Strandbadet med tillgången till Nobelhallen är att jämföra äpplen och päron. Simning är ur

folkhälsoperspektiv mycket bra både rehabiliterings- och träningsform vilket inte träning på is är i samma utsträckning.

Många fler har behov av att simma än att åka skridskor.

Mycket tråkigt att höra att ni anser att ni arbetar i motvind mot oss politiker. Men glad över att ni har ett bra samarbete med personalen. Och med övriga föreningar som finns i badhuset, hoppas jag.

Vi försöker ha ett gott samarbete med föreningar. Det innebär dock inte att man får det man önskar, men med den årliga dialogen så kan vi ofta tillsammans hitta den bästa möjliga lösningen.

 

Siv Björck Kjellgren

 

Kommentar till Anders Hellbergs insändare ”Det saknas utrymme”.

Vi politiker beslutade inför 2015 att allmänheten skulle få ökad tillgång till Strandbadet. Det innebar att öppettiderna skulle utökas på helgerna, lördagar 9-15 i stället för 10-14 och söndagar 10-15 i stället för 10-14. (Dessutom måndagar, som tidigare varit stängt)

Simföreningen har ändå tillgång till badet 40 timmar i veckan samt ytterligare 4 timmar i delad bassäng. Utöver detta bedrivs simundervisning på dagtid för skolelever.

Att jämföra allmänhetens tillgång till Strandbadet med tillgången till Nobelhallen är att jämföra äpplen och päron. Simning är ur

folkhälsoperspektiv mycket bra både rehabiliterings- och träningsform vilket inte träning på is är i samma utsträckning.

Många fler har behov av att simma än att åka skridskor.

Mycket tråkigt att höra att ni anser att ni arbetar i motvind mot oss politiker. Men glad över att ni har ett bra samarbete med personalen. Och med övriga föreningar som finns i badhuset, hoppas jag.

Vi försöker ha ett gott samarbete med föreningar. Det innebär dock inte att man får det man önskar, men med den årliga dialogen så kan vi ofta tillsammans hitta den bästa möjliga lösningen.

 

Siv Björck Kjellgren

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.