2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

Slå vakt om industrin

FÖRSVARET: Försvarsindustrin en förutsättning för försvarsförmågan

Karlskoga är en av de viktigaste orterna för den svenska försvarsindustrin. Därför var vi moderater i Karlskoga i förra veckan för att höra vilka tankar och idéer försvarsföretagen och dess anställda hade att ge oss. En svensk försvarsindustri är en förutsättning för en stark försvarsförmåga genom att säkra kompetens och kapacitet i landet.

I takt med att det svenska försvarets storlek har minskat sedan kalla krigets slut har den svenska försvarsindustrin i allt högre utsträckning fått söka sig till exportmarknaden. Den övergången har fungerat väl för den svenskbaserade försvarsindustrin som har en hög teknologisk nivå och hävdar sig bra internationellt.

Företagen i Karlskoga är bra exempel på detta. Saab får återkommande beställningar. BAE systems kommer under året att slutleverera artillerisystemet Archer till den svenska försvarsmakten och säljer fartygsartilleri till ett flertal länder.

Det finns dock betydande utmaningar som den svenska försvarsindustrin står inför. En av dessa handlar om vikten av att även fortsatt kunna behålla ett högt tekniskt kunnande och kompetens så att svenska företag blir intressanta både att köpa materiel av men även som samarbetspartners. Det är viktigt att Sverige arbetar för en öppen europeisk försvarsmaterielmarknad där det företag som kan erbjuda de bästa lösningarna faktiskt vinner upphandlingarna.

Moderaterna har påbörjat ett utvecklingsarbete i försvarsfrågorna där vi tar fram ny politik för att svara upp mot framtidens utmaningar. När det gäller försvarsindustrin har vi bland annat föreslagit att möjligheten för innovationsupphandling av försvarsmateriel bör öka. Innovationsupphandling innebär att man även kan upphandla lösningar som ännu inte finns på marknaden. Vi har dessutom pekat på behovet av att stärka upphandlingskompetensen hos de svenska försvarsmyndigheterna.

Grunden för den svenska försvarsindustrin och försvarsmaterielexporten är att slå vakt om svensk försvarsförmåga och säkerhet. Därför är försvarsindustrin viktigt i en allt mer osäker omvärld. Av den anledningen var vårt besök i Karlskoga en viktig pusselbit för att bättre förstå hur vi kan skapa bra villkor för industrin.

Hans Wallmark (M)

Lena Asplund (M)

Jan R Andersson (M)

Lotta Olsson (M)

Ledamöter av riksdagens försvarsutskott

Tony Ring (M)

Oppositionsråd Karlskoga

Karlskoga är en av de viktigaste orterna för den svenska försvarsindustrin. Därför var vi moderater i Karlskoga i förra veckan för att höra vilka tankar och idéer försvarsföretagen och dess anställda hade att ge oss. En svensk försvarsindustri är en förutsättning för en stark försvarsförmåga genom att säkra kompetens och kapacitet i landet.

I takt med att det svenska försvarets storlek har minskat sedan kalla krigets slut har den svenska försvarsindustrin i allt högre utsträckning fått söka sig till exportmarknaden. Den övergången har fungerat väl för den svenskbaserade försvarsindustrin som har en hög teknologisk nivå och hävdar sig bra internationellt.

Företagen i Karlskoga är bra exempel på detta. Saab får återkommande beställningar. BAE systems kommer under året att slutleverera artillerisystemet Archer till den svenska försvarsmakten och säljer fartygsartilleri till ett flertal länder.

Det finns dock betydande utmaningar som den svenska försvarsindustrin står inför. En av dessa handlar om vikten av att även fortsatt kunna behålla ett högt tekniskt kunnande och kompetens så att svenska företag blir intressanta både att köpa materiel av men även som samarbetspartners. Det är viktigt att Sverige arbetar för en öppen europeisk försvarsmaterielmarknad där det företag som kan erbjuda de bästa lösningarna faktiskt vinner upphandlingarna.

Moderaterna har påbörjat ett utvecklingsarbete i försvarsfrågorna där vi tar fram ny politik för att svara upp mot framtidens utmaningar. När det gäller försvarsindustrin har vi bland annat föreslagit att möjligheten för innovationsupphandling av försvarsmateriel bör öka. Innovationsupphandling innebär att man även kan upphandla lösningar som ännu inte finns på marknaden. Vi har dessutom pekat på behovet av att stärka upphandlingskompetensen hos de svenska försvarsmyndigheterna.

Grunden för den svenska försvarsindustrin och försvarsmaterielexporten är att slå vakt om svensk försvarsförmåga och säkerhet. Därför är försvarsindustrin viktigt i en allt mer osäker omvärld. Av den anledningen var vårt besök i Karlskoga en viktig pusselbit för att bättre förstå hur vi kan skapa bra villkor för industrin.

Hans Wallmark (M)

Lena Asplund (M)

Jan R Andersson (M)

Lotta Olsson (M)

Ledamöter av riksdagens försvarsutskott

Tony Ring (M)

Oppositionsråd Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.