2016-01-13 06:00

2016-01-13 06:00

Ackordet mest rättvist

LÖNEBILDNING: Det är lagets prestation som värderas

Ackordslönesystemet inom byggbranschen fungerar inte så som det kan låta.

Det är inte så att person ställs mot person och den som klarar av att spika i flest spikar eller bära tyngst balkar cashar hem mest i slutet av dagen.

Tvärtom.

Ackordssystemet inom byggbranschen är unikt och den mest jämlika lönemodell som finns. För i den är lagarbetet det centrala –det är lagets prestation som värderas och det är sedan laget som delar på eventuella extra inkomster. Och alla yrkesarbetare får lika mycket av kakan. Oavsett hur många spikar du spikat i eller hur tunga balkar du burit. Oavsett om du är ny i yrket eller snart ska gå i pension, om du är man eller kvinna, om du nyligen kommit till Sverige eller din familj har bott här i generationer. Studier har dessutom visat att ackordssystemet inom byggbranschen leder till en stärkt teamkänsla som i sin tur för många positiva saker med sig: bättre säkerhetstänk på arbetsplatsen och effektivare arbetsplanering som leder till ett bättre utförande av arbetet. Ackordslönesystemet möjliggör också för löntagarna att ha inflytande, påverkan och insyn i själva produktionen.

Även för arbetsgivarsidan finns stora fördelar att inhämta. Ackordslön gör det lättare för företagen att beräkna den totala kostnaden för ett arbete. Och eftersom ackordslön ökar produktiviteten får arbetsgivaren sitt projekt färdigställt på en kortare tid och kan då sätta sina anställda i ett nytt arbete. I förlängningen tjänar arbetsgivaren då mer pengar. Vår bild är att de flesta små och medelstora företag vet om detta och därför stödjer ackordslönesystemet. Det är bara de största byggföretagen som tillsammans med Sveriges Byggindustri nu försöker mala sönder ett välfungerande system. Ett individualiserat lönesystem skulle ge dem möjlighet att hämma löneutvecklingen genom att just ställa person mot person.

Byggnadsarbetare som är sjuka eller ofta är hemma med barn skulle då kunna straffas med mindre pengar i lönekuvertet. Vår utgångspunkt är att lönen inte ska användas som en belöning för väl utfört arbete utan att lön skapas av det arbete som utförs, och då är det rimligt att detta mervärde delas lika mellan dem som utfört arbetet. Ackordslönesystemet skapar trivsel, rättvisa och trygghet på våra byggarbetsplatser. Precis så som vi inom Byggnads vill ha det.

Kenneth Svärd

Ordförande Byggnads Örebro-Värmland

Det är inte så att person ställs mot person och den som klarar av att spika i flest spikar eller bära tyngst balkar cashar hem mest i slutet av dagen.

Tvärtom.

Ackordssystemet inom byggbranschen är unikt och den mest jämlika lönemodell som finns. För i den är lagarbetet det centrala –det är lagets prestation som värderas och det är sedan laget som delar på eventuella extra inkomster. Och alla yrkesarbetare får lika mycket av kakan. Oavsett hur många spikar du spikat i eller hur tunga balkar du burit. Oavsett om du är ny i yrket eller snart ska gå i pension, om du är man eller kvinna, om du nyligen kommit till Sverige eller din familj har bott här i generationer. Studier har dessutom visat att ackordssystemet inom byggbranschen leder till en stärkt teamkänsla som i sin tur för många positiva saker med sig: bättre säkerhetstänk på arbetsplatsen och effektivare arbetsplanering som leder till ett bättre utförande av arbetet. Ackordslönesystemet möjliggör också för löntagarna att ha inflytande, påverkan och insyn i själva produktionen.

Även för arbetsgivarsidan finns stora fördelar att inhämta. Ackordslön gör det lättare för företagen att beräkna den totala kostnaden för ett arbete. Och eftersom ackordslön ökar produktiviteten får arbetsgivaren sitt projekt färdigställt på en kortare tid och kan då sätta sina anställda i ett nytt arbete. I förlängningen tjänar arbetsgivaren då mer pengar. Vår bild är att de flesta små och medelstora företag vet om detta och därför stödjer ackordslönesystemet. Det är bara de största byggföretagen som tillsammans med Sveriges Byggindustri nu försöker mala sönder ett välfungerande system. Ett individualiserat lönesystem skulle ge dem möjlighet att hämma löneutvecklingen genom att just ställa person mot person.

Byggnadsarbetare som är sjuka eller ofta är hemma med barn skulle då kunna straffas med mindre pengar i lönekuvertet. Vår utgångspunkt är att lönen inte ska användas som en belöning för väl utfört arbete utan att lön skapas av det arbete som utförs, och då är det rimligt att detta mervärde delas lika mellan dem som utfört arbetet. Ackordslönesystemet skapar trivsel, rättvisa och trygghet på våra byggarbetsplatser. Precis så som vi inom Byggnads vill ha det.

Kenneth Svärd

Ordförande Byggnads Örebro-Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.