2015-12-07 06:00

2015-12-07 06:00

Driver på integration

FLYKTINGKATASTROFEN: Moderaterna har lagt konkreta förslag

Antalet asylsökande som kommer till Sverige är högre än någonsin. Situationen är ohållbar. Migrationsverket konstaterar att boendeplatserna börjar ta slut, handläggningstiderna är uppe i två år och kommuner runt om i landet signalerar att grundläggande välfärdsåtaganden inte klaras av. Detta medför stora prövningar också för Örebro län. Moderaterna har omprövat migration- och integrationspolitiken och lagt en rad konkreta förslag, viktiga såväl nationellt som regionalt, för att underlätta i detta kritiska läge. Det är bra att regeringen nu ställt sig bakom några av dessa men mer måste till.

Under året har Moderaterna lagt grunden för en ny migrations- och integrationspolitik som också partistämman nyligen tydligt ställt sig bakom. Detta var vägledande för oss in i förhandlingarna mellan allianspartierna och regeringen - och uppgörelsen som sedan kom till stånd innebär att Sverige nu får ett mer effektivt mottagande, tillfälliga uppehållstillstånd och fler vägar till jobb och egen försörjning.

Flera andra EU-länder har en princip om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid första beslutstillfället. Vi har nu enats om att detta under tre år också ska vara huvudprincip i Sverige, vilket innebär en harmonisering mot övriga EU-länder. Att uppehållstillstånden blir permanenta vid uppvisande av anställning innebär att drivkrafterna att gå till egenförsörjning ökar.

Arbetslinjen måste gälla alla i Sverige och därför behöver vi ställa tydliga krav på just egenförsörjning. Vi har därför enats om tydligare och skarpare krav på aktivitet för den som är arbetslös, vilket gör att fler måste anstränga sig för att göra sig anställningsbara. Samtidigt behöver vägarna till jobb bli fler.

För att skapa ökade möjligheter till jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden har Moderaterna drivit på för att bygga vidare på den fungerande RUT-reformen med flytt-RUT. Genom uppgörelsen kommer nu RUT-avdraget också omfatta flyttjänster, utökat trädgårdsarbete och IT-tjänster i hemmet. Bättre jobbmöjligheter för nyanlända skapas även genom att YA-jobben nu utvidgas till att gälla nyanlända. Dessa ska vara öppna för hela arbetsmarknaden genom att krav på kollektivavtal undantas.

Dessa förslag innebär ett viktigt steg i rätt riktning men - Moderaterna vill mer. På kort sikt vill vi bland annat att de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen ska nekas inresa till Sverige. Andra länder i EU måste nu leva upp till vårt gemensamma åtagande och Dublinförordningen. Det ger också Sverige utrymme för att anpassa våra regler till övriga jämförbara EU-länder. Ska vi klara den utmaning som det ökade mottagandet medför så krävs också att vi moderater fortsätter att lägga konkreta förslag för fler jobb och bättre integration. Och vi välkomnar en bred uppslutning bakom sådana förslag. Det är nödvändigt för såväl Sverige som för Örebro län i en prövande tid.

Elisabeth Svantesson (M)

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Tony Ring (M)

oppositionsråd Karlskoga kommun

Antalet asylsökande som kommer till Sverige är högre än någonsin. Situationen är ohållbar. Migrationsverket konstaterar att boendeplatserna börjar ta slut, handläggningstiderna är uppe i två år och kommuner runt om i landet signalerar att grundläggande välfärdsåtaganden inte klaras av. Detta medför stora prövningar också för Örebro län. Moderaterna har omprövat migration- och integrationspolitiken och lagt en rad konkreta förslag, viktiga såväl nationellt som regionalt, för att underlätta i detta kritiska läge. Det är bra att regeringen nu ställt sig bakom några av dessa men mer måste till.

Under året har Moderaterna lagt grunden för en ny migrations- och integrationspolitik som också partistämman nyligen tydligt ställt sig bakom. Detta var vägledande för oss in i förhandlingarna mellan allianspartierna och regeringen - och uppgörelsen som sedan kom till stånd innebär att Sverige nu får ett mer effektivt mottagande, tillfälliga uppehållstillstånd och fler vägar till jobb och egen försörjning.

Flera andra EU-länder har en princip om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid första beslutstillfället. Vi har nu enats om att detta under tre år också ska vara huvudprincip i Sverige, vilket innebär en harmonisering mot övriga EU-länder. Att uppehållstillstånden blir permanenta vid uppvisande av anställning innebär att drivkrafterna att gå till egenförsörjning ökar.

Arbetslinjen måste gälla alla i Sverige och därför behöver vi ställa tydliga krav på just egenförsörjning. Vi har därför enats om tydligare och skarpare krav på aktivitet för den som är arbetslös, vilket gör att fler måste anstränga sig för att göra sig anställningsbara. Samtidigt behöver vägarna till jobb bli fler.

För att skapa ökade möjligheter till jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden har Moderaterna drivit på för att bygga vidare på den fungerande RUT-reformen med flytt-RUT. Genom uppgörelsen kommer nu RUT-avdraget också omfatta flyttjänster, utökat trädgårdsarbete och IT-tjänster i hemmet. Bättre jobbmöjligheter för nyanlända skapas även genom att YA-jobben nu utvidgas till att gälla nyanlända. Dessa ska vara öppna för hela arbetsmarknaden genom att krav på kollektivavtal undantas.

Dessa förslag innebär ett viktigt steg i rätt riktning men - Moderaterna vill mer. På kort sikt vill vi bland annat att de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen ska nekas inresa till Sverige. Andra länder i EU måste nu leva upp till vårt gemensamma åtagande och Dublinförordningen. Det ger också Sverige utrymme för att anpassa våra regler till övriga jämförbara EU-länder. Ska vi klara den utmaning som det ökade mottagandet medför så krävs också att vi moderater fortsätter att lägga konkreta förslag för fler jobb och bättre integration. Och vi välkomnar en bred uppslutning bakom sådana förslag. Det är nödvändigt för såväl Sverige som för Örebro län i en prövande tid.

Elisabeth Svantesson (M)

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Tony Ring (M)

oppositionsråd Karlskoga kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.