2015-11-21 06:00

2015-11-21 06:00

Fem steg för enlokal klimatsamling

KLIMATET: Det behövs ett brett samarbete

Ett lokalt ledarskap i klimatfrågan förutsätter bred politisk enighet. Här är fem områden att bygga klimatsamlingen på!

För att minimera vår klimatpåverkan och bli den globala förebild världen behöver, bör vi utgå ifrån de delar av klimatområdet där det redan finns en bred samsyn. Det är erfarenheten av banbrytande klimatarbete som Norges elbilsboom eller Danmarks vindkraftssatsning, båda resultat av samarbeten långt över parti- och blockgränserna. Därav fem områden för lokal klimatsamling:

1. Fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030. Målet har stöd av sju riksdagspartier och både nuvarande och föregående regering – vilken annan fråga har så brett stöd? Målet ger också Sverige en tydlig och globalt relevant profilfråga i klimatförhandlingarna – viktigt för ett litet land som främst kan påverka som förebild för andra.

Många kommuner och regioner har antagit mål om att bli fossilbränsleoberoende eller fossilfria, men vi saknar ofta konkreta handlingsplaner och ser alltför sällan ett helhetsgrepp på frågan, så att också beteendeförändringar ingår, vid sidan om åtgärder för bättre fordon och drivmedel.

2. Effektivitet. Ingen kan rimligen vara emot effektivare energianvändning, i linje med EU:s mål att till år 2030 öka effektiviseringen med 27%. Det är också en viktig del i att nå andra klimat- och energimål. Många kommuner har tydliga klimat- och förnybarhetsmål, men saknar mål för effektivisering. Det är dags nu!

3. Förverkliga fattade beslut. Vi missar ofta att ta tillvara det som redan beslutats, trots att det skulle räcka en god bit på vägen mot klimatmålen. Reseavdraget är ett exempel; för att få göra avdrag för resa i bil måste tidsvinsten jämfört med att åka kollektivt vara minst två timmar per dag. Skatteverket har visat att 46% av avdragen inte uppfyller kraven – låt oss lokalt och nationellt hjälpa medborgarna att göra rätt!

4. Jobb och folkhälsa. Mycket av klimatarbetet har starka sidonyttor såsom bättre luftkvalitet och förbättrad hälsa. Därtill nya arbetstillfällen och nya exportmiljarder samt minskad sårbarhet när vi kan producera mer själva. Synergierna har ett stort värde både i sig och som grund för att nå brett samförstånd – och kommuner som lämnar stuprörstänket bakom sig får minskade kostnader och ökad måluppfyllelse.

5. Inkludera fler. Alla kan och bör vi vara en del av omställningen – annars når vi inte klimatmålen. Men lokala satsningar på att engagera medborgarna för hållbart resande har lagts ner efter att projekttiden löpt ut istället för att integreras i verksamheten och medborgarinriktade initiativ som Trafikantveckan för en tynande tillvaro. Det är dags för kommunerna att engagera flera!

Sammantaget: Den lokala omställningen till ett klimatsmartare Sverige behöver ta fart, och det kan ske i brett samförstånd – om vi börjar med de centrala områden där vi har samsyn!

Mattias Goldmann

Vd, gröna och liberala tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Ett lokalt ledarskap i klimatfrågan förutsätter bred politisk enighet. Här är fem områden att bygga klimatsamlingen på!

För att minimera vår klimatpåverkan och bli den globala förebild världen behöver, bör vi utgå ifrån de delar av klimatområdet där det redan finns en bred samsyn. Det är erfarenheten av banbrytande klimatarbete som Norges elbilsboom eller Danmarks vindkraftssatsning, båda resultat av samarbeten långt över parti- och blockgränserna. Därav fem områden för lokal klimatsamling:

1. Fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030. Målet har stöd av sju riksdagspartier och både nuvarande och föregående regering – vilken annan fråga har så brett stöd? Målet ger också Sverige en tydlig och globalt relevant profilfråga i klimatförhandlingarna – viktigt för ett litet land som främst kan påverka som förebild för andra.

Många kommuner och regioner har antagit mål om att bli fossilbränsleoberoende eller fossilfria, men vi saknar ofta konkreta handlingsplaner och ser alltför sällan ett helhetsgrepp på frågan, så att också beteendeförändringar ingår, vid sidan om åtgärder för bättre fordon och drivmedel.

2. Effektivitet. Ingen kan rimligen vara emot effektivare energianvändning, i linje med EU:s mål att till år 2030 öka effektiviseringen med 27%. Det är också en viktig del i att nå andra klimat- och energimål. Många kommuner har tydliga klimat- och förnybarhetsmål, men saknar mål för effektivisering. Det är dags nu!

3. Förverkliga fattade beslut. Vi missar ofta att ta tillvara det som redan beslutats, trots att det skulle räcka en god bit på vägen mot klimatmålen. Reseavdraget är ett exempel; för att få göra avdrag för resa i bil måste tidsvinsten jämfört med att åka kollektivt vara minst två timmar per dag. Skatteverket har visat att 46% av avdragen inte uppfyller kraven – låt oss lokalt och nationellt hjälpa medborgarna att göra rätt!

4. Jobb och folkhälsa. Mycket av klimatarbetet har starka sidonyttor såsom bättre luftkvalitet och förbättrad hälsa. Därtill nya arbetstillfällen och nya exportmiljarder samt minskad sårbarhet när vi kan producera mer själva. Synergierna har ett stort värde både i sig och som grund för att nå brett samförstånd – och kommuner som lämnar stuprörstänket bakom sig får minskade kostnader och ökad måluppfyllelse.

5. Inkludera fler. Alla kan och bör vi vara en del av omställningen – annars når vi inte klimatmålen. Men lokala satsningar på att engagera medborgarna för hållbart resande har lagts ner efter att projekttiden löpt ut istället för att integreras i verksamheten och medborgarinriktade initiativ som Trafikantveckan för en tynande tillvaro. Det är dags för kommunerna att engagera flera!

Sammantaget: Den lokala omställningen till ett klimatsmartare Sverige behöver ta fart, och det kan ske i brett samförstånd – om vi börjar med de centrala områden där vi har samsyn!

Mattias Goldmann

Vd, gröna och liberala tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.