2015-11-02 06:00

2015-11-02 06:00

Varifrån tas pengarna?

POLITIK: Bättre och mer av allting kostar

För en tid sedan hade PRO i Karlskoga bjudit in alla politiska partier till ett samtal. Då delade Sverigedemokraterna ut två broschyrer om äldrefrågorna som jag vill ställa några frågor kring. Den ena broschyren handlade om den nationella politiken. Flera av kraven var sådana att nästan alla kan ställa sig bakom dem.

Bättre och mer av allting.

Problemen är hur Sd vill finansiera sina reformer. De ställer Sveriges flyktingmottagande och kostnaderna för detta mot äldres behov av vård. Sverigedemokraterna ställer grupp mot grupp och förpestar klimatet i landet. ”Det Sverige behöver nu är bredast tänkbara samling kring de principer som bär upp det svenska samhället:demokratin, alla människors lika värde, öppenheten mot världen.” Så skriver Peter Wolodarski i Dagens Nyheter.

Sverigedemokraterna bär ett ansvar för det våld som nu drabbar enskilda människor och för de bränder som drabbat planerade förläggningar. Vi har alla ett ansvar för hur vi uttrycker oss om våra medmänniskor och alla som ställer grupp mot grupp medverkar till ett hatiskt samhällsklimat. Det finns inga enkla svar på svåra frågor. Men Sverigedemokraterna låtsas som om flyktingarnas behov går att lösa genom att hjälpa människor i närområdet. Den hjälpen behövs ju också. Men hur ska människor hindras från att söka sig till säkra länder? Mera taggtråd? Tvinga båtar att vända på Medelhavet? Sverigedemokraterna låtsas som om det finns enkla svar på svåra frågor.

Den andra broschyren vi pensionärer fick av Sverigedemokraterna handlade om deras politik lokalt. Förslagen till förbättringar var det inga fel på. Bättre mat och mer personal i äldrevården vill väl alla ha? Enligt Sverigedemokraterna har de äldres intressen hamnat i skymundan med den förda kommunpolitiken. Som enda exempel på detta nämner man jobbskatteavdraget som beslutats i Riksdagen av en borgerlig majoritet med stöd av Sverigedemokraterna.

I Karlskoga har vi socialdemokrater ingått i majoriteten i årtionden och ska inte behöva ta ansvar för det som borgerliga och Sverigedemokratiska politiker beslutat om i Riksdagen! Tycker ni som företräder Sverigedemokraterna att det är ett hederligt sätt att argumentera i en broschyr?

Britt-Marie Karlsson

PRO Centrala och aktiv Socialdemokrat

För en tid sedan hade PRO i Karlskoga bjudit in alla politiska partier till ett samtal. Då delade Sverigedemokraterna ut två broschyrer om äldrefrågorna som jag vill ställa några frågor kring. Den ena broschyren handlade om den nationella politiken. Flera av kraven var sådana att nästan alla kan ställa sig bakom dem.

Bättre och mer av allting.

Problemen är hur Sd vill finansiera sina reformer. De ställer Sveriges flyktingmottagande och kostnaderna för detta mot äldres behov av vård. Sverigedemokraterna ställer grupp mot grupp och förpestar klimatet i landet. ”Det Sverige behöver nu är bredast tänkbara samling kring de principer som bär upp det svenska samhället:demokratin, alla människors lika värde, öppenheten mot världen.” Så skriver Peter Wolodarski i Dagens Nyheter.

Sverigedemokraterna bär ett ansvar för det våld som nu drabbar enskilda människor och för de bränder som drabbat planerade förläggningar. Vi har alla ett ansvar för hur vi uttrycker oss om våra medmänniskor och alla som ställer grupp mot grupp medverkar till ett hatiskt samhällsklimat. Det finns inga enkla svar på svåra frågor. Men Sverigedemokraterna låtsas som om flyktingarnas behov går att lösa genom att hjälpa människor i närområdet. Den hjälpen behövs ju också. Men hur ska människor hindras från att söka sig till säkra länder? Mera taggtråd? Tvinga båtar att vända på Medelhavet? Sverigedemokraterna låtsas som om det finns enkla svar på svåra frågor.

Den andra broschyren vi pensionärer fick av Sverigedemokraterna handlade om deras politik lokalt. Förslagen till förbättringar var det inga fel på. Bättre mat och mer personal i äldrevården vill väl alla ha? Enligt Sverigedemokraterna har de äldres intressen hamnat i skymundan med den förda kommunpolitiken. Som enda exempel på detta nämner man jobbskatteavdraget som beslutats i Riksdagen av en borgerlig majoritet med stöd av Sverigedemokraterna.

I Karlskoga har vi socialdemokrater ingått i majoriteten i årtionden och ska inte behöva ta ansvar för det som borgerliga och Sverigedemokratiska politiker beslutat om i Riksdagen! Tycker ni som företräder Sverigedemokraterna att det är ett hederligt sätt att argumentera i en broschyr?

Britt-Marie Karlsson

PRO Centrala och aktiv Socialdemokrat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.