2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Kanske passar provtur bättre?

BILTEST: Tack Lasse för ditt svar om biltesterna

Biltest

Som jag tolkar ditt svar så är det lätt att tycka att de flesta bilarna på marknaden idag är fina och att det därför inte med automatik uppenbaras några större fel, du letar inte heller efter brister skriver du. Men är det inte en erfaren motorjournalists uppgift att leta efter brister? Fördelarna marknadsför respektive märke bra på egen hand.

I annat fall kan man anlita vem som helst att ta en åktur och man kommer i de flesta fall att tycka att det är en trevlig bil.

Men en kunnig motorjournalist skall ha ett kritiskt förhållningssätt och peka på bristerna.

Ser vi till rostskyddet i bilarna så brukar detta förbigås med tystnad, trots att det är en mycket viktig fråga idag som det slarvas mycket med av fabrikanterna.

Jag ifrågasätter fortfarande värdet av testerna, inte minst efter din utsago att det från din utgångspunkt, är att beskriva upplevelsen av bilen, - en behaglig åktur kan nog de flesta bilmodellerna erbjuda och för det behövs inga motorjournalister. Kanske skall man framhålla i tidningen att det är upplevelsen av bilen som man vill förmedla? Det är nog inte vad vi läsare lägger i ordet tester. Kanske skall man ändra ordet test till provtur??

Med vänlig hälsning

A Eriksson

 

Som jag tolkar ditt svar så är det lätt att tycka att de flesta bilarna på marknaden idag är fina och att det därför inte med automatik uppenbaras några större fel, du letar inte heller efter brister skriver du. Men är det inte en erfaren motorjournalists uppgift att leta efter brister? Fördelarna marknadsför respektive märke bra på egen hand.

I annat fall kan man anlita vem som helst att ta en åktur och man kommer i de flesta fall att tycka att det är en trevlig bil.

Men en kunnig motorjournalist skall ha ett kritiskt förhållningssätt och peka på bristerna.

Ser vi till rostskyddet i bilarna så brukar detta förbigås med tystnad, trots att det är en mycket viktig fråga idag som det slarvas mycket med av fabrikanterna.

Jag ifrågasätter fortfarande värdet av testerna, inte minst efter din utsago att det från din utgångspunkt, är att beskriva upplevelsen av bilen, - en behaglig åktur kan nog de flesta bilmodellerna erbjuda och för det behövs inga motorjournalister. Kanske skall man framhålla i tidningen att det är upplevelsen av bilen som man vill förmedla? Det är nog inte vad vi läsare lägger i ordet tester. Kanske skall man ändra ordet test till provtur??

Med vänlig hälsning

A Eriksson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.